Cáp đồng trung thế

Xem sản phẩm theo thương hiệu

CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV -22%
826,870 VND
644,959 VND

CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
CXV 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV -22%
12 mẫu
CXV/S 1 lõi 12/20(24) kV -22%
189,090 VND
147,491 VND

CXV/S 1 lõi 12/20(24) kV

12 mẫu
CXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV -22%
1,681,790 VND
1,311,797 VND

CXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV

12 mẫu
CXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV -22%
698,280 VND
544,659 VND

CXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
CXV/S-DATA 1 lõi 12/20(24) kV -22%
235,510 VND
183,698 VND

CXV/S-DATA 1 lõi 12/20(24) kV

12 mẫu
CXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV -22%
605,220 VND
472,072 VND

CXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
CX1V/WBC 12/20(24) kV -22%
136,620 VND
106,564 VND

CX1V/WBC 12/20(24) kV

11 mẫu
CX1V 12/20(24) kV -22%
136,290 VND
106,307 VND

CX1V 12/20(24) kV

12 mẫu
  • 1-9/9