Cáp đồng trung thế

Xem sản phẩm theo thương hiệu

CXV 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV -15%
12 mẫu
CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV -15%
664,400 VND
564,740 VND

CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
CXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV -15%
486,310 VND
413,364 VND

CXV/SE 3 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
CXV/S 1 lõi 12/20(24) kV -15%
152,020 VND
129,217 VND

CXV/S 1 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
CX1V 12/20(24) kV -15%
109,560 VND
93,126 VND

CX1V 12/20(24) kV

12 mẫu
CX1V/WBC 12/20(24) kV -15%
109,780 VND
93,313 VND

CX1V/WBC 12/20(24) kV

11 mẫu
CXV/S-DATA 1 lõi 12/20(24) kV -15%
189,200 VND
160,820 VND

CXV/S-DATA 1 lõi 12/20(24) kV

12 mẫu
CXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV -15%
561,110 VND
476,944 VND

CXV/SE-DSTA 3 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
CXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV -15%
1,681,790 VND
1,429,522 VND

CXV/S-AWA 1 lõi 12/20(24) kV

12 mẫu
  • 1-9/9