Cáp đồng hạ thế

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn công trình CV 1.5 -15%
16 mẫu
Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205
16 mẫu
Cáp CV Cadivi - Cáp điện lực hạ thế 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 CV CADIVI -18%
20 mẫu
CVV 3 lõi 300/500V -15%
19,393 VND
16,485 VND

CVV 3 lõi 300/500V

5 mẫu
CVV 4 lõi 300/500V -15%
24,640 VND
20,944 VND

CVV 4 lõi 300/500V

5 mẫu
CVV 2 lõi 300/500V -15%
14,685 VND
12,483 VND

CVV 2 lõi 300/500V

5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-4xX -15%
14 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 3 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-3xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-2xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV/DATA - 0.6/1kV -TCVN 5935 (Cu/PVC/PVC) CVV/DATA-x -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 600V - JIS C3342:2000 CVV- 4xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 600V - JIS C3342:2000 CVV- 3xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 600V - JIS C3342:2000 CVV-2xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV - 600V - JIS C3342:2000 (Cu/PVC/PVC) CVV-X -15%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4xX -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (Cu/PVC/PVC) CVV-X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 6935 CVV- 3xX -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610-4 CVV-3xX -15%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CVV-2xX -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610-4 CVV-2xX -15%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (Cu/PVC) CV X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (Cu/PVC) CV X -15%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-4xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV - X -15%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-2xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-3xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 2xX -15%
15 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực (3 pha+1 trung tính) lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-3xX+1xX -15%
22 mẫu
Cáp điện lực 4 lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-4xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực 3 lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-3xX -15%
13 mẫu