Cáp đồng hạ thế

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp CV Cadivi - Cáp điện lực hạ thế 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 CV CADIVI -22%
20 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (Cu/PVC) CV X -15%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (Cu/PVC) CV X -15%
18 mẫu
Dây điện lực hạ thế CV 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 (Loại TER) 56006937 -22%
3 mẫu
Cáp CV 7 sợi, 0.6/1KV TLC Cable CV -5%
362,000 VND
343,900 VND

Cáp CV 7 sợi, 0.6/1KV TLC Cable

22 mẫu
Cáp CV 7 sợi, 0.6/1KV THALOCO Cable CV -5%
19 mẫu
CVV 4 lõi 0.6/1kV CVV 4 lõi 0.6/1kV -5%
24,100 VND
22,895 VND

CVV 4 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
CVV 3 lõi 0.6/1kV CVV 3 lõi 0.6/1kV -5%
18,960 VND
18,012 VND

CVV 3 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
CVV 2 lõi 0.6/1kV CVV 2 lõi 0.6/1kV -5%
14,350 VND
13,633 VND

CVV 2 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
CXV 0.6/1kV 3 lõi pha + 1 lõi đất CXV 3+1 lõi 0.6KV/1KV -5%
15 mẫu
CXV 4 lõi 0.6KV/1KV CXV 4 lõi 0.6KV/1KV -5%
26,750 VND
25,413 VND

CXV 4 lõi 0.6KV/1KV

12 mẫu
CXV 3 lõi 0.6KV/1KV CXV 3 lõi 0.6KV/1KV -5%
21,360 VND
20,292 VND

CXV 3 lõi 0.6KV/1KV

12 mẫu
CXV 2 lõi 0.6KV/1KV CXV  2 lõi 0.6KV/1KV -5%
16,670 VND
15,837 VND

CXV 2 lõi 0.6KV/1KV

12 mẫu
CXV 1 lõi 0.6KV/1KV CXV 0.6KV/1KV -5%
6,190 VND
5,881 VND

CXV 1 lõi 0.6KV/1KV

17 mẫu
CVV 0.6/1kV 3 lõi pha + 1 lõi đất -22%
23 mẫu
Dây điện lực hạ thế CV 600V, NC - JIS C 3307 Cáp CV Cadivi -22%
5 mẫu
Cáp điện lực (3 pha+1 trung tính) lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-3xX+1xX -15%
22 mẫu
Cáp điện lực 4 lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-4xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực 3 lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-3xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực 2 lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-2xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/DATA-0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DATA-X -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-4xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-3xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-2xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV - X -15%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 2xX -15%
15 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-4xX -15%
14 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 3 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-3xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-2xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV/DATA - 0.6/1kV -TCVN 5935 (Cu/PVC/PVC) CVV/DATA-x -15%
11 mẫu