Cáp chống cháy

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-XX CV/FRT-XX
liên hệ

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-XX CV/FRT-XX

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4xXX
liên hệ

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4xXX 4x1/4x1.5/4x2.5/4x3.5/4x4/4x6/4x8/4x10/4x11/4x14/4x16/4x22/4x25/4x30/4x35/4x38/4x50/4x60/4x70/4x80/4x95/4x100/4x120/4x125/4x150/4x185/4x200/4x240/4x250/4x300/4x325/4x400

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-2xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-2xXX
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-3xXX
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT
Cáp điện chống cháy CXV/FR-4xXX( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-4xXX
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3xXX( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-3xXX
Cáp điện chống cháy CXV/FR-2xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FR-2xXX
Cáp điện chống cháy CV/FR-XX( Cách điện FR-PVC) CV/FR-XX
  • 1
1 đến 11 trong 11 sản phẩm