Cáp chống cháy

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp CXV/FR – 0,6/1 KV CXV/FR -20%
24,200 VND
19,360 VND

Cáp CXV/FR – 0,6/1 KV

18 mẫu
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4x1 -20%
23,760 VND
19,008 VND

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) 4x1/4x1.5/4x2.5/4x3.5/4x4/4x6/4x8/4x10/4x11/4x14/4x16/4x22/4x25/4x30/4x35/4x38/4x50/4x60/4x70/4x80/4x95/4x100/4x120/4x125/4x150/4x185/4x200/4x240/4x250/4x300/4x325/4x400

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-1.5 CV/FRT-1.5 -20%
Cáp điện chống cháy CV/FR-1( Cách điện FR-PVC) CV/FR-1 -20%
  • 1-11/11