Cáp chống cháy

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-4 lõi (3 Pha +1 trung tính) CXV/FR-3xX+1xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-4 lõi CXV/FR-4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-3 lõi CXV/FR-3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-2 lõi CXV/FR-2xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CV/FR-06/1kV-1 lõi CV/FR-X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-4 lõi CXV/FRT-4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-3 lõi CXV/FRT-3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-2 lõi CXV/FRT-2xX -15%
17 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-1 lõi CXV/FRT-x -15%
12 mẫu
Cáp điện lực chậm cháy CV/FRT-06/1kV-AS/NZS 5000.1 CV/FRT-x -15%
17 mẫu
CV-FRT 1 lõi 0.6/1kV -18%
6,204 VND
5,088 VND

CV-FRT 1 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV-FRT (3+1) lõi 0.6/1kV -18%
59,730 VND
48,979 VND

CV-FRT (3+1) lõi 0.6/1kV

26 mẫu
CV-FRT 4 lõi 0.6/1kV -18%
26,730 VND
21,919 VND

CV-FRT 4 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV-FRT 3 lõi 0.6/1kV -18%
27,280 VND
22,370 VND

CV-FRT 3 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV-FRT 2 lõi 0.6/1kV -18%
18,601 VND
15,253 VND

CV-FRT 2 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV-FRT 0.6/1kV - dây điện lực chậm cháy -18%
19 mẫu
CXV/FR (3+1) lõi 0.6/1kV -18%
61,050 VND
50,061 VND

CXV/FR (3+1) lõi 0.6/1kV

26 mẫu
CXV/FR 3 lõi 0.6/1kV -18%
33,660 VND
27,602 VND

CXV/FR 3 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CXV/FR 4 lõi 0.6/1kV -18%
41,580 VND
34,096 VND

CXV/FR 4 lõi 0.6/1kV

17 mẫu
CXV/FR 2 lõi 0.6/1kV -18%
31,460 VND
25,798 VND

CXV/FR 2 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV/FR 1 lõi 0.6/1kV -18%
8,426 VND
6,910 VND

CV/FR 1 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CXV/FR 1 lõi 0.6/1kV -18%
9,614 VND
7,884 VND

CXV/FR 1 lõi 0.6/1kV

20 mẫu
  • 1-25/25