Cáp chống (chậm) cháy

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-4 lõi CXV/FRT-4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-3 lõi CXV/FRT-3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-2 lõi CXV/FRT-2xX -15%
17 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-1 lõi CXV/FRT-x -15%
18 mẫu
Cáp điện lực chậm cháy CV/FRT-06/1kV-AS/NZS 5000.1 CV/FRT-x -15%
17 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-4 lõi (3 Pha +1 trung tính) CXV/FR-3xX+1xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-4 lõi CXV/FR-4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-3 lõi CXV/FR-3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-2 lõi CXV/FR-2xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR -0.6/1kV 1 lõi CXV/FR-1 -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CV/FR-06/1kV-1 lõi CV/FR-X -15%
18 mẫu
CV-FRT 3 lõi 0.6/1kV -22%
44,880 VND
35,007 VND

CV-FRT 3 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CXV/FR (3+1) lõi 0.6/1kV -22%
81,400 VND
63,492 VND

CXV/FR (3+1) lõi 0.6/1kV

26 mẫu
CXV/FR 4 lõi 0.6/1kV -22%
55,440 VND
43,244 VND

CXV/FR 4 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV/FR 1 lõi 0.6/1kV -22%
9,097 VND
7,096 VND

CV/FR 1 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV-FRT 0.6/1kV - dây điện lực chậm cháy -22%
19 mẫu
CXV/FR 2 lõi 0.6/1kV -22%
36,300 VND
28,314 VND

CXV/FR 2 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CXV/FR 3 lõi 0.6/1kV -22%
44,880 VND
35,007 VND

CXV/FR 3 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CE-FRT LSHF 450/750V -22%
8,019 VND
6,255 VND

CE-FRT LSHF 450/750V

15 mẫu
CV-FRT (3+1) lõi 0.6/1kV -22%
79,750 VND
62,205 VND

CV-FRT (3+1) lõi 0.6/1kV

26 mẫu
CV-FRT 4 lõi 0.6/1kV -22%
55,440 VND
43,244 VND

CV-FRT 4 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV-FRT 2 lõi 0.6/1kV -22%
36,300 VND
28,314 VND

CV-FRT 2 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV-FRT 1 lõi 0.6/1kV -22%
8,272 VND
6,453 VND

CV-FRT 1 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CXV/FR 1 lõi 0.6/1kV -22%
12,826 VND
10,005 VND

CXV/FR 1 lõi 0.6/1kV

20 mẫu
  • 1-27/27