Catalogue & Bảng giá hãng Schneider Xem thêm sản phẩm Honeywell

CB Bảo vệ động cơ loại từ và nhiệt- Tesys

Thiết bị Đóng cắt Schneider

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.06Kw GV2L03 40%
1,372,800 VND
823,680 VND

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.06Kw GV2L03 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…0.16A GV2P01 40%
1,445,400 VND
867,240 VND

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…0.16A GV2P01 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.4A GV2LE03 40%
1,098,900 VND
659,340 VND

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.4A GV2LE03 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…1.5A, Pushbutton control GV2ME01 40%
1,174,800 VND
704,880 VND

TeSyS Thermal Magnetic Motor CB, 0.1…1.5A, Pushbutton control GV2ME01 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

  • 1
1 đến 4 trong 4 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt