Catalogue & Bảng giá Schneider Xem thêm sản phẩm Honeywell

CB Bảo vệ động cơ loại từ và nhiệt- Tesys Schneider

Thiết bị Đóng cắt Schneider

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P01 40%
1,445,400 VND
867,240 VND

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P01 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2L03 40%
1,372,800 VND
823,680 VND

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2L03 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2LE03 40%
1,098,900 VND
659,340 VND

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2LE03 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME01 40%
1,174,800 VND
704,880 VND

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME01 0.06/0.09/0.12/0.18/0.25/0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/9/11/15Kw

  • 1
1-4/4 records

Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt