Màn hình HMI

Xem sản phẩm theo thương hiệu

HMISTO7●5 : Màn hình cảm ứng Magelis STO, Color touch screen 4.3" HMISTO7●5 -35%
3 mẫu
XBTZ9780 : Cáp liên kết màn hình cảm ứng HMI Magelis 2.5m XBTZ9780 -35%
XBTZ945 : Cổng kết nối màn hình cảm ứng HMI Magelis 2.5m XBTZ945 -35%
XBTN401 : Màn hình cảm ứng Magelis XBT N - Compact display units XBTN401 -35%
XBTN400 : Màn hình cảm ứng Magelis XBT N - Compact display units XBTN400 -35%
XBTN200 : Màn hình cảm ứng Magelis XBT N - Compact display units XBTN200 -35%
HMISTU●55 : Màn hình cảm ứng Magelis STU HMISTU●55 -35%
15,088,700 VND
9,807,655 VND

HMISTU●55 : Màn hình cảm ứng Magelis STU HMISTU655/HMISTU855

2 mẫu
HMISTO51● : Màn hình cảm ứng Magelis STO, Monochrome 3.4" HMISTO51●
2 mẫu
HMIGTO6315 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 600 pixels HMIGTO6315 -35%
HMIGTO6310 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 600 pixels HMIGTO6310 -35%
HMIGTO5315 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 640 x 480 pixels HMIGTO5315 -35%
HMIGTO5310 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 640 x 480 pixels HMIGTO5310 -35%
HMIGTO4310 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 640 x 480 pixels HMIGTO4310 -35%
HMIGTO3510 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển 800 x 480 pixels HMIGTO3510 -35%
HMIGTO2315 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển HMIGTO2315 -35%
HMIGTO23●0 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển HMIGTO23●0 -35%
24,398,000 VND
15,858,700 VND

HMIGTO23●0 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển HMIGTO2300/2310

2 mẫu
HMIGTO13●0 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển HMIGTO13●0 -35%
19,694,400 VND
12,801,360 VND

HMIGTO13●0 : Màn hình cảm ứng nâng cao điều khiển HMIGTO1300/1310

2 mẫu
  • 1-25/25