Khởi động mềm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Khởi động mềm ATS01N103FT 1.1KW 3P 400V ATS01N103FT -42%
4,588,100 VND
2,661,098 VND

Khởi động mềm ATS01N103FT 1.1KW 3P 400V 1.1/2-2.3/4/5.5/1.5-9-11KW

5 mẫu
Khởi động mềm ATS48D17Q 7.5Kw 17A 400V ATS48D17Q -42%
21 mẫu
Khởi động mềm ATS22D17Q 7.5KW 17A ATS22D17Q -42%
17,822,200 VND
10,336,876 VND

Khởi động mềm ATS22D17Q 7.5KW 17A 17A/32A/47A/62A/75A/88A/110A/140A/170A/210A/250A/320A/410A/480A/590A

15 mẫu
Khởi động mềm ATS01N232RT 2-2.3KW 3P 440V-480V ATS01N232RT -42%
5,236,000 VND
3,036,880 VND

Khởi động mềm ATS01N232RT 2-2.3KW 3P 440V-480V 2-2.3/4/5.5/7.5-11/15kw

5 mẫu
Khởi động mềm ATS01N232QN 2-2.3Kw 3P 380-415V ATS01N232QN -42%
5,157,900 VND
2,991,582 VND

Khởi động mềm ATS01N232QN 2-2.3Kw 3P 380-415V 2-2.3/4/5.5/7.5-11/15KW

5 mẫu
Khởi động mềm ATS01N112FT 0.75Kw 1P 230V ATS01N112FT -42%
5,267,900 VND
3,055,382 VND

Khởi động mềm ATS01N112FT 0.75Kw 1P 230V 0.75/1.57Kw

2 mẫu
  • 1-6/6