Biến tần

Xem sản phẩm theo thương hiệu

ATV32H0●●N4 : Biến tần Schneider 0.37--15Kw 3P 380-500V ATV32H0●●N4 -42%
12 mẫu
Biến tần Schneider ATV930 - 400/480V, with braking unit, IP21 ATV930D..N4 ATV930D..N4 -42%
11 mẫu
Biến tần Schneider ATV930 - 400/480V, with braking unit, IP21 ATV930U..N4 ATV930U..N4 -42%
7 mẫu
Biến tần Schneider ATV930 - 200/240V, with braking unit, IP21 ATV930U..M3 ATV930U..M3 -42%
7 mẫu
Biến tần Schneider ATV340 400V - 3P, Ethernet Modular Drive ATV340D..N4E -42%
9 mẫu
Biến tần Schneider ATV630 - 380...480V- IP21/UL type 1 ATV630U..N4 ATV630D..N4 -42%
35,959,000 VND
20,856,220 VND

Biến tần Schneider ATV630 - 380...480V- IP21/UL type 1 ATV630U..N4 11kW/15HP-90kW/125HP

10 mẫu
Biến tần Schneider ATV630 - 380...480V- IP21/UL type 1 ATV630U..N4 ATV630U..N4 -42%
20,394,000 VND
11,828,520 VND

Biến tần Schneider ATV630 - 380...480V- IP21/UL type 1 ATV630U..N4 0.75kW/1HP-7.5kW/10HP

7 mẫu
Biến tần Schneider ATV630 - 200...240V - IP21/UL type 1 ATV630U..M3 ATV630U..M3 -42%
31,152,000 VND
18,068,160 VND

Biến tần Schneider ATV630 - 200...240V - IP21/UL type 1 ATV630U..M3 0.75kW/1HP-7.5kW/10HP

7 mẫu
Biến tần Schneider ATV320 400V - 3P, ATV340U..N4E Ethernet Modular Drive ATV340U..N4E -42%
7 mẫu
Biến tần Schneider ATV320 400V - 3P, ATV340U..N4 Ethernet Modular Drive ATV340...N4 -42%
11 mẫu
Biến tần Schneider ATV320, 380…500V, 3P, Book ATV320U..N4B -42%
8,434,800 VND
4,892,184 VND

Biến tần Schneider ATV320, 380…500V, 3P, Book 0.37 kW-15 kW

12 mẫu
Biến tần Schneider ATV320, 200…240 V, 1P, Book ATV320U..M2B -42%
6,875,000 VND
3,987,500 VND

Biến tần Schneider ATV320, 200…240 V, 1P, Book 0.18 kW-2.2 kW

7 mẫu
Biến tần Schneider ATV320, 380…500 V, 3P, Compact ATV320U..N4C -42%
6,199,600 VND
3,595,768 VND

Biến tần Schneider ATV320, 380…500 V, 3P, Compact 0.37 kW-15 kW

12 mẫu
Biến tần Schneider ATV320, 200…240 V, 3P, Compact ATV320U..M3C -42%
7,207,200 VND
4,180,176 VND

Biến tần Schneider ATV320, 200…240 V, 3P, Compact 0.18 kW-7.5 kW

13 mẫu
Biến tần Schneider ATV320, 200…240 V, 1P, Compact ATV320U..M2C -42%
5,435,100 VND
3,152,358 VND

Biến tần Schneider ATV320, 200…240 V, 1P, Compact 0.18 kW-2.2 kW

7 mẫu
ATV312H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V ATV312H●●●M2 -42%
5,406,000 VND
3,135,480 VND

ATV312H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V 0.18KW-2.2Kw

7 mẫu
ATV312H●●●M3 : Biến tần Schneider 3P 200-240V ATV312H●●●M3 -42%
30,725,400 VND
17,820,732 VND

ATV312H●●●M3 : Biến tần Schneider 3P 200-240V 0.18KW-11KW

11 mẫu
ATV312H●●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-500V ATV312H●●●N4 -42%
7,020,600 VND
4,071,948 VND

ATV312H●●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-500V 0.37KW-7.5KW

9 mẫu
ATV32H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V ATV32H●●●M2 -42%
4,974,000 VND
2,884,920 VND

ATV32H●●●M2 : Biến tần Schneider 1P 200-240V 0.37/0.75/1.5KW

3 mẫu
ATV61HC●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-480V ATV61HC●●N4
13 mẫu
ATV61HD●●N4 : Biến tần Schneider 3P 380-480V ATV61HD●●N4
4 mẫu
ATV61HD●●M3X : Biến tần Schneider 3P 200-240V ATV61HD●●M3X
10 mẫu
ATV61HU●●M3 : Biến tần Schneider 3P 200-240V ATV ATV61HU●●M3
6 mẫu
Biến tần Schneider ATV930 - 200/240V, with braking unit, IP21/IP00 ATV930D..M3C ATV930D..M3C -42%
5 mẫu
Biến tần Schneider ATV930 - 200/240V, with braking unit, IP21 ATV930D..M3 ATV930D..M3 -42%
7 mẫu
Biến tần Schneider ATV930 - 400/480V, with braking unit, IP21/IP00 ATV930D..N4C ATV930D..N4C -42%
9 mẫu
Biến tần Schneider ATV930 - 400/440V, with braking unit, IP21 ATV930C..N4F ATV930C..N4F -42%
6 mẫu
Biến tần Schneider ATV630 - 380...480V- IP21 ATV630C..N4F ATV630C..N4F -42%
393,976,000 VND
228,506,080 VND

Biến tần Schneider ATV630 - 380...480V- IP21 ATV630C..N4F 110kW-315kW

6 mẫu
Biến tần Schneider ATV630 - 200...240V - IP21/UL type 1 ATV630D..M3 ATV630D..M3 -42%
53,713,000 VND
31,153,540 VND

Biến tần Schneider ATV630 - 200...240V - IP21/UL type 1 ATV630D..M3 11kW/15HP-75kW/100HP

9 mẫu
Biến tần Schneider ATV630 - 110kW/150HP - 380...480V - IP00 ATV630C..N4 ATV630C..N4 -42%
6 mẫu
Biến tần ATV61H075N4 0.75KW 3P 380-480V ATV61H075N4
liên hệ

Biến tần ATV61H075N4 0.75KW 3P 380-480V 0,75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18/22/30/37KW

13 mẫu
Biến tần ATV212H075N4 0.75KW 3P 380-480V IP21/ IP55 ATV212H075N4 -42%
11,165,000 VND
6,475,700 VND

Biến tần ATV212H075N4 0.75KW 3P 380-480V IP21/ IP55 0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18/22/30/37/45/55/75Kw

32 mẫu
Biến tần ATV212H...M3X 3P 200-240V ATV212H...M3X -42%
12,914,000 VND
7,490,120 VND

Biến tần ATV212H...M3X 3P 200-240V 0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30kW

12 mẫu
Biến tần ATV12HU15M3 1.5KW 3P 200-240V ATV12HU15M3 -42%
2 mẫu
Biến tần ATV12H...M2 1P 200-240V ATV12H...M2 -42%
4,315,300 VND
2,502,874 VND

Biến tần ATV12H...M2 1P 200-240V 0.18/0.37/0.55/0.75/1.5/2.2kW

6 mẫu
Biến tần ATV12H...F1 1P 100-120V ATV12H...F1 -42%
8,023,400 VND
4,653,572 VND

Biến tần ATV12H...F1 1P 100-120V 0.18/0.37/0.75kW

3 mẫu
Biến tần ATV12H...M3 3P 200-240V ATV12H...M3 -42%
5,052,300 VND
2,930,334 VND

Biến tần ATV12H...M3 3P 200-240V 0.18/0.37/0.55/0.75/1.5/2.2/3/4kW

7 mẫu
Biến tần ATV303H037N4E 0.37Kw 3P 380-460V ATV303H037N4E -42%
3,945,000 VND
2,288,100 VND

Biến tần ATV303H037N4E 0.37Kw 3P 380-460V 0.37/0.75/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11Kw

9 mẫu
Biến tần ATV32HU22M2 0.18KW 1P 200-240V ATV32HU22M2 -42%
9,319,200 VND
5,405,136 VND

Biến tần ATV32HU22M2 0.18KW 1P 200-240V 0.18/0.55/1.1/2.2kw

4 mẫu
Biến tần ATV71H075N4 0.75KW 3P 380-480V ATV71H075N4
liên hệ

Biến tần ATV71H075N4 0.75KW 3P 380-480V 0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110/132/160/200/220/250/280KW

28 mẫu
Biến tần ATV312HD15M3 15KW 3P 200-240V ATV312HD15M3 -42%
36,036,000 VND
20,900,880 VND

Biến tần ATV312HD15M3 15KW 3P 200-240V

Biến tần ATV71HD75M3X 18.5Kw 1P 200-240V ATV71HD75M3X
liên hệ

Biến tần ATV71HD75M3X 18.5Kw 1P 200-240V 18.5/22/30/37/45/55/75Kw

7 mẫu