Bộ điều khiển

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ điều khiển ATS Controller C30 15993030 LH
Power base, TeSys U, 3P, 12A/690V LUB12 -35%
3,657,500 VND
2,377,375 VND

Power base, TeSys U, 3P, 12A/690V LUB12

TeSys K - Auxiliary contact block - 2 NO - screw-clamps terminals LA1KN20 -35%
8 mẫu
Auxiliary contacts LUF - 2NC LUFN02 -35%
Auxiliary contacts LUF - 1NO + 1NC LUFN11 -35%
Auxiliary contacts LUF - 2NO LUFN20 -35%
Signalling contacts LUA - 2 NO LUA1C20 -35%
Signalling contacts LUA - 1 NO + 1 NC LUA1C11 -35%
Power base, TeSys U, 3P, 32A/690V LUB32 -35%
5,315,200 VND
3,454,880 VND

Power base, TeSys U, 3P, 32A/690V LUB32

Bộ điều khiển tiêu chuẩn, động cơ TeSys U, 8-32A, 3P, bảo vệ từ nhiệt LUCA32●● -35%
Bộ điều khiển tiêu chuẩn, động cơ TeSys U, 4.5-18A, 3P, bảo vệ từ nhiệt LUCA18●● -35%
Bộ điều khiển tiêu chuẩn, TeSys U, 0.15-0.6A, động cơ 3P, bảo vệ từ tính nhiệt LUCAX6●● -35%
Bộ điều khiển tiêu chuẩn, TeSys U, 0,35-1,4A, động cơ 3P, bảo vệ từ tính nhiệt LUCA1X●● -35%
Bộ điều khiển tiêu chuẩn, động cơ TeSys U, 1.25-5A, 3P, bảo vệ từ tính nhiệt LUCA05●● -35%
Bộ điều khiển tiêu chuẩn, động cơ TeSys U, 3-12A, 3P, bảo vệ từ nhiệt LUCA12●● -35%
Reversing power base, TeSys U, 3P, 32A/690V, coil 24V AC LU2B32●● -35%
Reversing power base, TeSys U, 3P, 12A/690V, coil 24V AC LU2B12●● -35%
Bộ điều khiển ATS Controller C20 15993020 LH
  • 1-20/20