Khởi động từ

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển loại AC LC1D09 -35%
13 mẫu
Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển cho cả AC và DC -35%
4 mẫu
CONTACT BLOCK LADN31 3NO/1NC LADN31 -35%
273,900 VND
178,035 VND

CONTACT BLOCK LADN31 3NO/1NC

Contactor MPE (Khởi động từ) MAC-3 -30%
20 mẫu
TeSys D - suppressor module - RC circuit - 110...240 V AC LA4DA2U -35%
RC Transient Suppressor 110 TO 250 VAC LAD4RCU -35%
RC CIR-CLIP ON CONTACTOR D09.38 3P 24 LAD4RCE -35%
TeSys D - Time delay auxiliary contact block 1 NO + 1 NC LAD●● -35%
7 mẫu
Auxiliary contact block, TeSys D, front mounting, screw clamp terminals LAD8N LAD8N●● -35%
3 mẫu
Contactors chuyên dụng cho đóng cắt tụ bù LC1D●●●● -35%
7 mẫu
TeSys D - suppressor module - RC circuit - 24...48 V AC LA4DA2E -35%
TeSys D - suppressor module - RC circuit - 50...127 V AC LA4DA2G -35%
TeSys D - suppressor module - RC circuit - 380...415 V AC 150 Hz LA4DA2N -35%
Khởi động từ loại LC1F, dùng cho điều khiển động cơ, cuộn dây AC LC1F115●● -35%
10 mẫu
Khởi động từ loại LC1F, dùng cho điều khiển động cơ, cuộn dây DC LC1F115●● -35%
10 mẫu
Contactor 4 cực loại F, điện áp điều khiển AC LC1F1154●● -35%
9 mẫu
Contactor 4 cực loại F, điện áp điều khiển DC LC1F1154●● -35%
9 mẫu
16 A - 1 NO - coil 24 V AC GC1610B5 -35%
699,600 VND
454,740 VND

16 A - 1 NO - coil 24 V AC

2 mẫu
16 A - 1 NO + 1 NC - coil 24 V AC GC1611B5 -35%
1,028,500 VND
668,525 VND

16 A - 1 NO + 1 NC - coil 24 V AC

8 mẫu
25 A - 3 NO - coil 24 V AC GC2530B5 -35%
1,645,600 VND
1,069,640 VND

25 A - 3 NO - coil 24 V AC

3 mẫu
16 A - 4 NO - coil 24 V AC GC1640B5 -35%
1,345,300 VND
874,445 VND

16 A - 4 NO - coil 24 V AC

8 mẫu
16 A - 1 NO - coil 220...240 V AC GC1610M5 -35%
667,700 VND
434,005 VND

16 A - 1 NO - coil 220...240 V AC

2 mẫu
16 A - 4 NO - coil 220...240 V AC GC1640M5 -35%
1,192,400 VND
775,060 VND

16 A - 4 NO - coil 220...240 V AC

11 mẫu
16 A - 1 NO + 1 NC - coil 220...240 V AC GC1611M5 -35%
12 mẫu
16 A - 3 NO - coil 220...240 V AC GC1630M5 -35%
1,111,000 VND
722,150 VND

16 A - 3 NO - coil 220...240 V AC

4 mẫu
Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển loại DC LC1D09.. -35%
13 mẫu
Mechanical interlock, TeSys D contactors LC1D80-D95 DC coil LA9D80978 -35%
Mechanical interlock, TeSys D contactors LC1D80-D95 AC coil LA9D50978 -35%
Mechanical interlock, TeSys D contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40 LAD9V2 -35%
Auxiliary contact block, TeSys D, front mounting, screw clamp terminals -35%
10 mẫu
Khởi động từ loại TVS đấu nối bằng thanh đồng -35%
6,041,200 VND
3,926,780 VND

Khởi động từ loại TVS đấu nối bằng thanh đồng 200/250/300/400/500/630A

6 mẫu
Khởi động từ easypact TVS có cầu đấu nối bằng ốc vít -35%
21 mẫu
Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển cho cả AC và DC -35%
6 mẫu
Khởi động từ Tesys LC1D với cuộn dây điều khiển loại DC -35%
2 mẫu
Khởi động từ Tesys LC1D với cuộn dây điều khiển loại DC -35%
7 mẫu
Khởi động từ Tesys LC1D với cuộn dây điều khiển loại AC -35%
2 mẫu
Khởi động từ Tesys LC1D với cuộn dây điều khiển loại AC -35%
2 mẫu
Khởi động từ Tesys LC1D với cuộn dây điều khiển loại AC -35%
7 mẫu
Contactors - Type TeSys K - 0.06 ... 5.5kW điện áp điều khiển DC LC1K0610●● -35%
6 mẫu
Contactors - Type TeSys K - 0.06 ... 5.5kW điện áp điều khiển AC LC1K0610●● -35%
8 mẫu
Khởi động từ Tesys D với cuộn dây điều khiển loại DC - LC tiết kiệm năng lượng -35%
6 mẫu
Khởi động từ loại TVS có cầu đấu nối bằng ốc vít 50AC-3 1NC1NO LC1E50 -35%
4,848,800 VND
3,151,720 VND

Khởi động từ loại TVS có cầu đấu nối bằng ốc vít 50AC-3 1NC1NO 50AC/65AC/80AC/95AC/120AC/160AC

6 mẫu
Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150 -30%