MCCB DongA Electric

Thiết bị Đóng cắt DongA Electric

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb 15/20/30/40/50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb -30%
1,229,000 VND
860,300 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb 100/125/150/175/200/225

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 35KA 700-800A DB804C -30%
8,960,000 VND
6,272,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 35KA 700-800A DB804C 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 35KA 500-600A DB644C -30%
7,560,000 VND
5,292,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 35KA 500-600A DB644C 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 15-100A DB102Hb -30%
837,000 VND
585,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 15-100A DB102Hb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 15-50A DB52Hb -30%
646,000 VND
452,200 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 15-50A DB52Hb 15-20-30-40-50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 700-800A DB802S -30%
6,170,000 VND
4,319,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 700-800A DB802S 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 35KA 500-600A DB604C -30%
7,560,000 VND
5,292,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 35KA 500-600A DB604C 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 30KA 250-400A DB404C -30%
4,760,000 VND
3,332,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 30KA 250-400A DB404C 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 500-600A DB602S -30%
5,960,000 VND
4,172,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 500-600A DB602S 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 250-400A DB402S -30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 250-400A DB402S 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 100-225A DB202Sb -30%
1,167,000 VND
816,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 100-225A DB202Sb 100/125/150/175/200/225

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Sb -30%
620,000 VND
434,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 18KA 125-225A DB204Cb -30%
1,900,000 VND
1,330,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 18KA 125-225A DB204Cb 125/150/175/200/225A

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 14KA 15-100A DB104Cb -30%
889,000 VND
622,300 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 14KA 15-100A DB104Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-50A DB52Sb -30%
497,000 VND
347,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-50A DB52Sb 15-20-30-40-50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 5-30A DB32Sb -30%
455,000 VND
318,500 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 5-30A DB32Sb 5/10/15/20/30A

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 10KA 15-50A DB54Cb-10 -30%
742,000 VND
519,400 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 10KA 15-50A DB54Cb-10 15-20-30-40-50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 4P 5KA 5-10A DB54Cb -30%
Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 700-800A DB802C -30%
5,015,000 VND
3,510,500 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 700-800A DB802C 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 500-600A DB602C -30%
4,800,000 VND
3,360,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 500-600A DB602C 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 250-400A DB403H -30%
4,120,000 VND
2,884,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 250-400A DB403H 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 100-225A DB203Hb -30%
1,638,000 VND
1,146,600 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 100-225A DB203Hb 100/125/150/175/200/225

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 42KA 250-400A DB402C -30%
3,000,000 VND
2,100,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 42KA 250-400A DB402C 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 35KA 125-225A DB202Cb -30%
1,216,000 VND
851,200 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 35KA 125-225A DB202Cb 125/150/175/200/225A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Cb -30%
580,000 VND
406,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-60A DB62Cb -30%
510,000 VND
357,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-60A DB62Cb 15/20/30/40/50/60A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 15-100A DB103Hb -30%
927,000 VND
648,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 15-100A DB103Hb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 15-50A DB53Hb -30%
822,000 VND
575,400 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 15-50A DB53Hb 15/20/30/40/50A

Dong-A MCCB 2P 25KA 15-50A DB52Cb -30%
430,000 VND
301,000 VND

Dong-A MCCB 2P 25KA 15-50A DB52Cb 15/20/30/40/50A

Dong-A MCCB DB 2P 10KA 15-20-30A DB32Cb -30%
383,000 VND
268,100 VND

Dong-A MCCB DB 2P 10KA 15-20-30A DB32Cb 15/20/30A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 100KA 1600A DB1603S -30%
Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 85KA 1250A DB1253S -30%
Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 65KA 1000A DB1003S -30%
Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 700-800A DB803S -30%
8,500,000 VND
5,950,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 700-800A DB803S 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-630A DB633S -30%
8,050,000 VND
5,635,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-630A DB633S 500/600/630A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-600A DB603S -30%
8,050,000 VND
5,635,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-600A DB603S 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 250-400A DB403S -30%
3,660,000 VND
2,562,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 250-400A DB403S 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 10KA 5- 10A DB52Cb -30%
Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 5KA 5-10A DB32Cb -30%