Thiết bị Tự động hóa DongA Electric

Khởi động từ 3 pha 110kW 230A (2a2b) DMC220 -30%
4,095,000 VND
2,866,500 VND

Khởi động từ 3 pha 110kW 230A (2a2b) DMC220

Khởi động từ 3 pha 90kW 180A (2a2b) DMC180 -30%
3,465,000 VND
2,425,500 VND

Khởi động từ 3 pha 90kW 180A (2a2b) DMC180

Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150 -30%
348,000 VND
243,600 VND

Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150

Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150C -30%
3,150,000 VND
2,205,000 VND

Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150C

Khởi động từ 3 pha 60kW 120A (2a2b) DMC125 -30%
2,350,000 VND
1,645,000 VND

Khởi động từ 3 pha 60kW 120A (2a2b) DMC125

Khởi động từ 3 pha 50kW 100A (2a2b) DMC100 -30%
1,880,000 VND
1,316,000 VND

Khởi động từ 3 pha 50kW 100A (2a2b) DMC100

Khởi động từ 3 pha 37kW 80A (2a2b) DMC85 -30%
1,327,000 VND
928,900 VND

Khởi động từ 3 pha 37kW 80A (2a2b) DMC85

Khởi động từ 3 pha 37kW 75A (2a2b) DMC75 -30%
1,118,000 VND
782,600 VND

Khởi động từ 3 pha 37kW 75A (2a2b) DMC75

Khởi động từ 3 pha 30kW 65A (2a2b) DMC65 -30%
1,000,000 VND
700,000 VND

Khởi động từ 3 pha 30kW 65A (2a2b) DMC65

Khởi động từ 3 pha 22kW 48A (2a2b) DMC50 -30%
840,000 VND
588,000 VND

Khởi động từ 3 pha 22kW 48A (2a2b) DMC50

Khởi động từ 3 pha 15kW 32A (2a2b) DMC48b -30%
783,000 VND
548,100 VND

Khởi động từ 3 pha 15kW 32A (2a2b) DMC48b

Khởi động từ 3 pha 15kW 25A (2a2b) DMC40b -30%
750,000 VND
525,000 VND

Khởi động từ 3 pha 15kW 25A (2a2b) DMC40b

Khởi động từ 3 pha 11kW 25A (2a2b) DMC32b -30%
595,000 VND
416,500 VND

Khởi động từ 3 pha 11kW 25A (2a2b) DMC32b

Khởi động từ 3 pha 7.5kW 20A (1a1b) DMC22b -30%
408,000 VND
285,600 VND

Khởi động từ 3 pha 7.5kW 20A (1a1b) DMC22b

Khởi động từ 3 pha 5.5kW 13A (1a1b) DMC18b -30%
332,000 VND
232,400 VND

Khởi động từ 3 pha 5.5kW 13A (1a1b) DMC18b

Khởi động từ 3 pha 4kW 9A (1a1b) DMC12b -30%
245,000 VND
171,500 VND

Khởi động từ 3 pha 4kW 9A (1a1b) DMC12b

Khởi động từ 3 pha 2.7kW 7A (1a1b) DMC9b -30%
238,000 VND
166,600 VND

Khởi động từ 3 pha 2.7kW 7A (1a1b) DMC9b

Rơ le nhiệt 65-100, 85-125, 100-160, 120-180, 160-240A DTH220 -30%
1,850,000 VND
1,295,000 VND

Rơ le nhiệt 65-100, 85-125, 100-160, 120-180, 160-240A DTH220

Rơ le nhiệt 34~155A HRD150 -30%
1,295,000 VND
906,500 VND

Rơ le nhiệt 34~155A HRD150

Rơ le nhiệt 7~85A DTH85 -30%
600,000 VND
420,000 VND

Rơ le nhiệt 7~85A DTH85

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40 -30%
246,000 VND
172,200 VND

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40

Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b -30%
204,000 VND
142,800 VND

Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR(D)8b -30%
653,000 VND
457,100 VND

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR(D)8b

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR(D)6b -30%
595,000 VND
416,500 VND

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR(D)6b

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4a DAR(D)4b -30%
529,000 VND
370,300 VND

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4a DAR(D)4b

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR8b -30%
381,000 VND
266,700 VND

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR8b

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR6b -30%
331,500 VND
232,050 VND

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR6b

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4b DRA4b -30%
275,000 VND
192,500 VND

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4b DRA4b

Rơ le phụ 1a or 1b DMC12 -30%
275,000 VND
192,500 VND

Rơ le phụ 1a or 1b DMC12

Rơ le nhiệt 65-95, 90-130, 105-155, 125-185A HRD180 -30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Rơ le nhiệt 65-95, 90-130, 105-155, 125-185A HRD180

  • 1-30/30

Thương hiệu Thiết bị Tự động hóa

Thiết bị Tự động hóa DongA Electric Thiết bị Tự động hóa Socomec Thiết bị Tự động hóa GTEC Thiết bị Tự động hóa MPE Thiết bị Tự động hóa Panasonic Thiết bị Tự động hóa Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Tự động hóa