Thiết bị Tự động hóa DongA Electric

Rơ le nhiệt 65-95, 90-130, 105-155, 125-185A HRD180 -30%
Rơ le nhiệt 34~155A HRD150 -30%
1,295,000 VND
906,500 VND

Rơ le nhiệt 34~155A HRD150

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR8b -30%
Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR6b -30%
Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4b DRA4b -30%
Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR(D)8b -30%
Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR(D)6b -30%
Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4a DAR(D)4b -30%
Rơ le phụ 1a or 1b DMC12 -30%
275,000 VND
192,500 VND

Rơ le phụ 1a or 1b DMC12

Rơ le nhiệt 65-100, 85-125, 100-160, 120-180, 160-240A DTH220 -30%
Rơ le nhiệt 7~85A DTH85 -30%
600,000 VND
420,000 VND

Rơ le nhiệt 7~85A DTH85

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40 -30%
246,000 VND
172,200 VND

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40

Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150 -30%
Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b -30%
204,000 VND
142,800 VND

Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b

Khởi động từ 3 pha 110kW 230A (2a2b) DMC220 -30%
Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150C -30%
Khởi động từ 3 pha 90kW 180A (2a2b) DMC180 -30%
Khởi động từ 3 pha 60kW 120A (2a2b) DMC125 -30%
Khởi động từ 3 pha 50kW 100A (2a2b) DMC100 -30%
Khởi động từ 3 pha 37kW 80A (2a2b) DMC85 -30%
Khởi động từ 3 pha 37kW 75A (2a2b) DMC75 -30%
Khởi động từ 3 pha 30kW 65A (2a2b) DMC65 -30%
Khởi động từ 3 pha 22kW 48A (2a2b) DMC50 -30%
Khởi động từ 3 pha 15kW 32A (2a2b) DMC48b -30%
Khởi động từ 3 pha 15kW 25A (2a2b) DMC40b -30%
Khởi động từ 3 pha 11kW 25A (2a2b) DMC32b -30%
Khởi động từ 3 pha 7.5kW 20A (1a1b) DMC22b -30%
Khởi động từ 3 pha 5.5kW 13A (1a1b) DMC18b -30%
Khởi động từ 3 pha 4kW 9A (1a1b) DMC12b -30%
Khởi động từ 3 pha 2.7kW 7A (1a1b) DMC9b -30%
  • 1-30/30

Thương hiệu Thiết bị Tự động hóa

Thiết bị Tự động hóa DongA Electric Thiết bị Tự động hóa Socomec Thiết bị Tự động hóa LS Thiết bị Tự động hóa Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Tự động hóa