Thiết bị Tự động hóa DongA Electric

Rơ le nhiệt 65-95, 90-130, 105-155, 125-185A HRD180 -30%
Rơ le nhiệt 34~155A HRD150 -30%
1,295,000 VND
906,500 VND

Rơ le nhiệt 34~155A HRD150

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR8b -30%
Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR6b -30%
Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4b DRA4b -30%
Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR(D)8b -30%
Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR(D)6b -30%
Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4a DAR(D)4b -30%
Rơ le phụ 1a or 1b DMC12 -30%
275,000 VND
192,500 VND

Rơ le phụ 1a or 1b DMC12

Rơ le nhiệt 65-100, 85-125, 100-160, 120-180, 160-240A DTH220 -30%
Rơ le nhiệt 7~85A DTH85 -30%
600,000 VND
420,000 VND

Rơ le nhiệt 7~85A DTH85

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40 -30%
246,000 VND
172,200 VND

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40

Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150 -30%
Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b -30%
204,000 VND
142,800 VND

Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b

Khởi động từ 3 pha 110kW 230A (2a2b) DMC220 -30%
Khởi động từ 3 pha 75kW 150A (2a2b) DMC150C -30%
Khởi động từ 3 pha 90kW 180A (2a2b) DMC180 -30%
Khởi động từ 3 pha 60kW 120A (2a2b) DMC125 -30%
Khởi động từ 3 pha 50kW 100A (2a2b) DMC100 -30%
Khởi động từ 3 pha 37kW 80A (2a2b) DMC85 -30%
Khởi động từ 3 pha 37kW 75A (2a2b) DMC75 -30%
Khởi động từ 3 pha 30kW 65A (2a2b) DMC65 -30%
Khởi động từ 3 pha 22kW 48A (2a2b) DMC50 -30%
Khởi động từ 3 pha 15kW 32A (2a2b) DMC48b -30%
Khởi động từ 3 pha 15kW 25A (2a2b) DMC40b -30%
Khởi động từ 3 pha 11kW 25A (2a2b) DMC32b -30%
Khởi động từ 3 pha 7.5kW 20A (1a1b) DMC22b -30%
Khởi động từ 3 pha 5.5kW 13A (1a1b) DMC18b -30%
Khởi động từ 3 pha 4kW 9A (1a1b) DMC12b -30%
Khởi động từ 3 pha 2.7kW 7A (1a1b) DMC9b -30%
  • 1-30/30