Thiết bị Đóng cắt DongA Electric

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb 15/20/30/40/50A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-20-30A DEH32Ab -30%
Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb -30%
1,229,000 VND
860,300 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 100-225A DBE202Sb -30%
2,583,000 VND
1,808,100 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 100-225A DBE202Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 15-100A DBE102Sb -30%
1,545,000 VND
1,081,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 15-100A DBE102Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 35KA 100-225A DBE202Cb -30%
2,325,000 VND
1,627,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 35KA 100-225A DBE202Cb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-100A DBE102Cb -30%
1,176,000 VND
823,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-100A DBE102Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-50A DBE52Sb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 10KA 60, 75, 100A DBE102Fb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 100-225A DBE204Hb -30%
4,396,000 VND
3,077,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 100-225A DBE204Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 30KA 250-400A DBE403C -30%
5,295,000 VND
3,706,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 30KA 250-400A DBE403C 250/300/350/400A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 18KA 100-225A DBE203Cb -30%
2,961,000 VND
2,072,700 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 18KA 100-225A DBE203Cb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 15-100A DBE104Sb -30%
2,080,000 VND
1,456,000 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 15-100A DBE104Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 14KA 15-100A DBE104Cb -30%
1,875,000 VND
1,312,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 14KA 15-100A DBE104Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 15-100A DBE104Hb -30%
2,282,000 VND
1,597,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 15-100A DBE104Hb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 100-225A DBE204Sb -30%
3,957,000 VND
2,769,900 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 100-225A DBE204Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 35KA 250-400A DBE403S -30%
5,572,000 VND
3,900,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 35KA 250-400A DBE403S 250/300/350/400A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 100-225A DBE203Sb -30%
3,173,000 VND
2,221,100 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 100-225A DBE203Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-100A DBE103Cb -30%
1,386,000 VND
970,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-100A DBE103Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 15-100A DBE103Sb -30%
1,881,000 VND
1,316,700 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 15-100A DBE103Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-50A DBE53Sb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 10KA 15-50A DBE53Cb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32b -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32AL -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 65KA 100-225A DBE202Hb -30%
2,952,000 VND
2,066,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 65KA 100-225A DBE202Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 5KA 15-50A DSE52S -30%
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 80-100A BK3-80/100-4 -30%
Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 80-100A BK3-80/100-3 -30%
Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 80-100A BK3-80/100-2 -30%
Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 80-100A BK3-80/100-1 -30%
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 -30%
385,000 VND
269,500 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 6-63A BK3-63 -30%
248,000 VND
173,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 6-63A BK3-63 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 6-63A BK3-62 -30%
154,000 VND
107,800 VND

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 6-63A BK3-62 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 6-63A BK3-61 -30%
76,000 VND
53,200 VND

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 6-63A BK3-61 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 4P 6KA 6-63A BK64-6 -30%
328,000 VND
229,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 6KA 6-63A BK64-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 3P 6KA 6-63A BK63-6 -30%
182,000 VND
127,400 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 6KA 6-63A BK63-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 2P 6KA 6-63A BK62-6 -30%
117,000 VND
81,900 VND

Aptomat Dong-A MCB 2P 6KA 6-63A BK62-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 1P 6KA 6-63A BK61-6 -30%
55,000 VND
38,500 VND

Aptomat Dong-A MCB 1P 6KA 6-63A BK61-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 4P 4.5KA 6-63A BK64 -30%
300,000 VND
210,000 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 4.5KA 6-63A BK64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 3P 4.5KA 6-63A BK63 -30%
164,000 VND
114,800 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 4.5KA 6-63A BK63 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt