Thiết bị Đóng cắt DongA Electric

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 15-100A DB102Hb -30%
837,000 VND
585,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 15-100A DB102Hb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 15-50A DB52Hb -30%
646,000 VND
452,200 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 15-50A DB52Hb 15-20-30-40-50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 700-800A DB802S -30%
6,170,000 VND
4,319,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 700-800A DB802S 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 500-600A DB602S -30%
5,960,000 VND
4,172,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 100KA 500-600A DB602S 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 250-400A DB402S -30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 250-400A DB402S 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 100-225A DB202Sb -30%
1,167,000 VND
816,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 100-225A DB202Sb 100/125/150/175/200/225

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Sb -30%
620,000 VND
434,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-50A DB52Sb -30%
497,000 VND
347,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-50A DB52Sb 15-20-30-40-50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 5-30A DB32Sb -30%
455,000 VND
318,500 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 5-30A DB32Sb 5/10/15/20/30A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 700-800A DB802C -30%
5,015,000 VND
3,510,500 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 700-800A DB802C 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 500-600A DB602C -30%
4,800,000 VND
3,360,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 50KA 500-600A DB602C 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 42KA 250-400A DB402C -30%
3,000,000 VND
2,100,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 42KA 250-400A DB402C 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 35KA 125-225A DB202Cb -30%
1,216,000 VND
851,200 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 35KA 125-225A DB202Cb 125/150/175/200/225A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Cb -30%
580,000 VND
406,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-100A DB102Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-60A DB62Cb -30%
510,000 VND
357,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 25KA 15-60A DB62Cb 15/20/30/40/50/60A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 10KA 5- 10A DB52Cb -30%
430,000 VND
301,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 10KA 5- 10A DB52Cb 5/10A

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 5KA 5-10A DB32Cb -30%
383,000 VND
268,100 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 5KA 5-10A DB32Cb 5/10A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 15-50A DB53Hb -30%
822,000 VND
575,400 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 15-50A DB53Hb 15/20/30/40/50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 100KA 1600A DB1603S -30%
40,800,000 VND
28,560,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 100KA 1600A DB1603S

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 85KA 1250A DB1253S -30%
23,700,000 VND
16,590,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 85KA 1250A DB1253S

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 65KA 1000A DB1003S -30%
23,000,000 VND
16,100,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 65KA 1000A DB1003S

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 700-800A DB803S -30%
8,500,000 VND
5,950,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 700-800A DB803S 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-630A DB633S -30%
8,050,000 VND
5,635,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-630A DB633S 500/600/630A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-600A DB603S -30%
8,050,000 VND
5,635,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 50KA 500-600A DB603S 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 250-400A DB403S -30%
3,660,000 VND
2,562,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 250-400A DB403S 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 100-225A DB203Sb -30%
1,456,000 VND
1,019,200 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 100-225A DB203Sb 100/125/150/175/200/225

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 15-100A DB103Sb -30%
826,000 VND
578,200 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 25KA 15-100A DB103Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 14KA 15-50A DB53Sb -30%
590,000 VND
413,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 14KA 15-50A DB53Sb 15-20-30-40-50A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 5-30A DB33Sb -30%
550,000 VND
385,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 5-30A DB33Sb 5/10/15/20/30A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 700-800A DB803C -30%
7,210,000 VND
5,047,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 700-800A DB803C 700/800A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 500-630A DB633C -30%
6,293,000 VND
4,405,100 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 500-630A DB633C 500/600/630A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 500-600A DB603C -30%
6,293,000 VND
4,405,100 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 500-600A DB603C 500/600A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 30KA 250-400A DB403C -30%
3,500,000 VND
2,450,000 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 30KA 250-400A DB403C 250/300/350/400A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 18KA 125-225A DB203Cb -30%
1,311,000 VND
917,700 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 18KA 125-225A DB203Cb 125/150/175/200/225A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 14KA 15-100A DB103Cb -30%
605,000 VND
423,500 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 14KA 15-100A DB103Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-60A DB63Cb -30%
588,000 VND
411,600 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-60A DB63Cb 15/20/30/40/50/60A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 5KA 5-10A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 5KA 5-10A DB53Cb 5/10A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 5KA 15-30A DB33Cb-1 -30%
468,000 VND
327,600 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 5KA 15-30A DB33Cb-1 15/20/30A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 5KA 5-10A DB33Cb -30%
468,000 VND
327,600 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 5KA 5-10A DB33Cb 5/10A

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 15-100A DB103Hb -30%
927,000 VND
648,900 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 35KA 15-100A DB103Hb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Thương hiệu Thiết bị Đóng cắt

Thiết bị Đóng cắt Roman Thiết bị Đóng cắt DongA Electric Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt MPE Thiết bị Đóng cắt Nanoco Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt