Thiết bị Đóng cắt DongA Electric

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb 15/20/30/40/50A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-20-30A DEH32Ab -30%
Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb -30%
1,229,000 VND
860,300 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 100-225A DBE202Sb -30%
2,583,000 VND
1,808,100 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 100-225A DBE202Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 15-100A DBE102Sb -30%
1,545,000 VND
1,081,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 15-100A DBE102Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 35KA 100-225A DBE202Cb -30%
2,325,000 VND
1,627,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 35KA 100-225A DBE202Cb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-100A DBE102Cb -30%
1,176,000 VND
823,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-100A DBE102Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-50A DBE52Sb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 10KA 60, 75, 100A DBE102Fb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 100-225A DBE204Hb -30%
4,396,000 VND
3,077,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 100-225A DBE204Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 30KA 250-400A DBE403C -30%
5,295,000 VND
3,706,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 30KA 250-400A DBE403C 250/300/350/400A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 18KA 100-225A DBE203Cb -30%
2,961,000 VND
2,072,700 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 18KA 100-225A DBE203Cb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 15-100A DBE104Sb -30%
2,080,000 VND
1,456,000 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 15-100A DBE104Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 14KA 15-100A DBE104Cb -30%
1,875,000 VND
1,312,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 14KA 15-100A DBE104Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 15-100A DBE104Hb -30%
2,282,000 VND
1,597,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 15-100A DBE104Hb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 100-225A DBE204Sb -30%
3,957,000 VND
2,769,900 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 100-225A DBE204Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 35KA 250-400A DBE403S -30%
5,572,000 VND
3,900,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 35KA 250-400A DBE403S 250/300/350/400A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 100-225A DBE203Sb -30%
3,173,000 VND
2,221,100 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 100-225A DBE203Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-100A DBE103Cb -30%
1,386,000 VND
970,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-100A DBE103Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 15-100A DBE103Sb -30%
1,881,000 VND
1,316,700 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 15-100A DBE103Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-50A DBE53Sb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 10KA 15-50A DBE53Cb -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32b -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32AL -30%
Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 65KA 100-225A DBE202Hb -30%
2,952,000 VND
2,066,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 65KA 100-225A DBE202Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 5KA 15-50A DSE52S -30%
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 80-100A BK3-80/100-4 -30%
Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 80-100A BK3-80/100-3 -30%
Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 80-100A BK3-80/100-2 -30%
Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 80-100A BK3-80/100-1 -30%
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 -30%
385,000 VND
269,500 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 6-63A BK3-63 -30%
248,000 VND
173,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 6-63A BK3-63 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 6-63A BK3-62 -30%
154,000 VND
107,800 VND

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 6-63A BK3-62 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 6-63A BK3-61 -30%
76,000 VND
53,200 VND

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 6-63A BK3-61 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 4P 6KA 6-63A BK64-6 -30%
328,000 VND
229,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 6KA 6-63A BK64-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 3P 6KA 6-63A BK63-6 -30%
182,000 VND
127,400 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 6KA 6-63A BK63-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 2P 6KA 6-63A BK62-6 -30%
117,000 VND
81,900 VND

Aptomat Dong-A MCB 2P 6KA 6-63A BK62-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 1P 6KA 6-63A BK61-6 -30%
55,000 VND
38,500 VND

Aptomat Dong-A MCB 1P 6KA 6-63A BK61-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 4P 4.5KA 6-63A BK64 -30%
300,000 VND
210,000 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 4.5KA 6-63A BK64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 3P 4.5KA 6-63A BK63 -30%
164,000 VND
114,800 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 4.5KA 6-63A BK63 6/10/16/20/25/32/40/50/63A