Thiết bị Đóng cắt ABB

Cầu dao tự động ngắn mạch và chống rò RCBO GSH201 (6A-63A) GSH201 AC-C☓/0.03
Cầu dao tự động bảo vệ chống rò 30mA RCCB FH200 4P (25A-63A) FH204AC-☓☓/0.03
Cầu dao tự động bảo vệ chống rò 30mA RCCB FH200 2P (25A-63A) FH202AC-☓☓/0.03
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 6kA (50A-63A) SH204-C☓
1,876,600 VND
1,876,600 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 6kA (50A-63A) SH204-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 4.5kA (6A-40A) SH204L-C☓
1,472,900 VND
1,472,900 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 4.5kA (6A-40A) SH204L-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 6kA (50A-63A) SH203-C☓
951,000 VND
951,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 6kA (50A-63A) SH203-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 4.5kA (6A-40A) SH203L-C☓
619,000 VND
619,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 4.5kA (6A-40A) SH203L-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 6kA (50A-63A) SH202-C☓
568,700 VND
568,700 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 6kA (50A-63A) SH202-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 4.5kA (6A-40A) SH202L-C☓
363,000 VND
363,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 4.5kA (6A-40A) SH202L-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 6kA (50A-63A) SH201-C☓
253,000 VND
253,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 6kA (50A-63A) SH201-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 4.5kA (6A-40A) SH201L-C☓
136,400 VND
136,400 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 4.5kA (6A-40A) SH201L-C☓

  • 1-11/11
  • 1

Xem Thiết bị Đóng cắt các hãng khác

Thiết bị Đóng cắt Atelec Thiết bị Đóng cắt ABB Thiết bị Đóng cắt Honeywell Thiết bị Đóng cắt LS Thiết bị Đóng cắt Sino Vanlock Thiết bị Đóng cắt Mitsubishi Thiết bị Đóng cắt Legrand Thiết bị Đóng cắt Panasonic Thiết bị Đóng cắt Schneider Thiết bị Đóng cắt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Đóng cắt