Thiết Bị Điện ABB

Cầu dao kín nước 1 chiều, 10A WSW101
707,300 VND
707,300 VND

Cầu dao kín nước 1 chiều, 10A WSW101

Cầu dao kín nước 2 chiều, 10A WSW102
795,300 VND
795,300 VND

Cầu dao kín nước 2 chiều, 10A WSW102

Cầu dao kín nước 1 chiều, 20A WSW114
883,300 VND
883,300 VND

Cầu dao kín nước 1 chiều, 20A WSW114

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 20A, IP66 WSD420
1,182,500 VND
1,182,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 20A, IP66 WSD420

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 63A, IP66 WSD263
1,336,500 VND
1,336,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 63A, IP66 WSD263

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 20A, IP66 WSD220
762,300 VND
762,300 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 20A, IP66 WSD220

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 32A, IP66 WSD232
917,400 VND
917,400 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 32A, IP66 WSD232

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 45A, IP66 WSD245
1,225,400 VND
1,225,400 VND

Cầu dao cách ly kín nước 2 cực 45A, IP66 WSD245

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 32A, IP66 WSD432
1,259,500 VND
1,259,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 32A, IP66 WSD432

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 45A, IP66 WSD445
1,512,500 VND
1,512,500 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 45A, IP66 WSD445

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 63A, IP66 WSD463
1,833,700 VND
1,833,700 VND

Cầu dao cách ly kín nước 4 cực 63A, IP66 WSD463

Ổ cắm dao cạo râu AC401
2,411,200 VND
2,411,200 VND

Ổ cắm dao cạo râu AC401

Công tắc đơn 1 chiều 10A AC101
143,000 VND
143,000 VND

Công tắc đơn 1 chiều 10A AC101

Cầu dao tự động ngắn mạch và chống rò RCBO GSH201 (6A-63A) GSH201 AC-C☓/0.03
Tủ điện âm tường cửa mờ BEF 4-36 đường BEF4022XX
378,400 VND
378,400 VND

Tủ điện âm tường cửa mờ BEF 4-36 đường BEF4022XX 4-36 đường

Tủ điện nhựa nổi cửa trắng BEW4012XX BEW4012XX
421,300 VND
421,300 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa trắng BEW4012XX BEW4012XX 4-36 đường

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ BEW4022XX BEW4022XX
421,300 VND
421,300 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ BEW4022XX BEW4022XX

Tủ điện âm tường cửa trắng BEF4012XX BEF4012XX
378,400 VND
378,400 VND

Tủ điện âm tường cửa trắng BEF4012XX BEF4012XX 4-36 đường

Cầu dao tự động bảo vệ chống rò 30mA RCCB FH200 4P (25A-63A) FH204AC-☓☓/0.03
Cầu dao tự động bảo vệ chống rò 30mA RCCB FH200 2P (25A-63A) FH202AC-☓☓/0.03
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 6kA (50A-63A) SH204-C☓
1,876,600 VND
1,876,600 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 6kA (50A-63A) SH204-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 4.5kA (6A-40A) SH204L-C☓
1,472,900 VND
1,472,900 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 4P 4.5kA (6A-40A) SH204L-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 6kA (50A-63A) SH203-C☓
951,000 VND
951,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 6kA (50A-63A) SH203-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 4.5kA (6A-40A) SH203L-C☓
619,000 VND
619,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 3P 4.5kA (6A-40A) SH203L-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 6kA (50A-63A) SH202-C☓
568,700 VND
568,700 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 6kA (50A-63A) SH202-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 4.5kA (6A-40A) SH202L-C☓
363,000 VND
363,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 2P 4.5kA (6A-40A) SH202L-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 6kA (50A-63A) SH201-C☓
253,000 VND
253,000 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 6kA (50A-63A) SH201-C☓

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 4.5kA (6A-40A) SH201L-C☓
136,400 VND
136,400 VND

Cầu dao tự động MCB ABB 1P 4.5kA (6A-40A) SH201L-C☓

Mặt che ổ cắm kín nước, IP55 CWP100
324,500 VND
324,500 VND

Mặt che ổ cắm kín nước, IP55 CWP100

Khung đỡ năm AC5105
291,500 VND
291,500 VND

Khung đỡ năm AC5105

Khung đỡ bốn AC5104
117,700 VND
117,700 VND

Khung đỡ bốn AC5104

Khung đỡ ba AC5103
84,700 VND
84,700 VND

Khung đỡ ba AC5103

Khung đỡ đôi AC5201
61,600 VND
61,600 VND

Khung đỡ đôi AC5201

Mặt che trơn đôi AC505
221,100 VND
221,100 VND

Mặt che trơn đôi AC505

Mặt che trơn đơn AC504
104,500 VND
104,500 VND

Mặt che trơn đơn AC504

Đèn chân tường 5W, 230VAVC AC406
971,300 VND
971,300 VND

Đèn chân tường 5W, 230VAVC AC406

Bộ công tắc chuông 'Không làm phiền', ' Xin dọn phòng' , 'Vui lòng chờ' (Khách sạn) AC403
Bộ công tắc chuông" Không làm phiền" & " Xin dọn phòng" (Khách sạn) AC403-002
Bộ công tắc chuông" Không làm phiền " (Khách sạn) AC403-001
1,659,900 VND
1,659,900 VND

Bộ công tắc chuông" Không làm phiền " (Khách sạn) AC403-001

Công tắc chìa khóa thẻ 20A (Khách sạn) AC402
2,773,100 VND
2,773,100 VND

Công tắc chìa khóa thẻ 20A (Khách sạn) AC402