Khởi động mềm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Khởi động mềm ATS01N103FT 1.1KW 3P 400V ATS01N103FT 35%
4,246,000 VND
2,759,900 VND

Khởi động mềm ATS01N103FT 1.1KW 3P 400V ATS01N103FT 1.1/2-2.3/4/5.5/1.5-9-11KW

Khởi động mềm ATS01N112FT 0.75Kw 1P 230V ATS01N112FT 35%
6,657,000 VND
4,327,050 VND

Khởi động mềm ATS01N112FT 0.75Kw 1P 230V ATS01N112FT 0.75/1.57Kw

Khởi động mềm ATS48D17Q 7.5Kw 17A 400V ATS48D17Q 35%
21,719,000 VND
14,117,350 VND

Khởi động mềm ATS48D17Q 7.5Kw 17A 400V ATS48D17Q

Khởi động mềm ATS22D17Q 7.5KW 17A ATS22D17Q 35%
16,707,000 VND
10,859,550 VND

Khởi động mềm ATS22D17Q 7.5KW 17A ATS22D17Q 17A/32A/47A/62A/75A/88A/110A/140A/170A/210A/250A/320A/410A/480A/590A

Khởi động mềm ATS01N232RT 2-2.3KW 3P 440V-480V ATS01N232RT 35%
9,919,000 VND
6,447,350 VND

Khởi động mềm ATS01N232RT 2-2.3KW 3P 440V-480V ATS01N232RT 2-2.3/4/5.5/7.5-11/15kw

Khởi động mềm ATS01N232QN 2-2.3Kw 3P 380-415V ATS01N232QN 35%
9,730,000 VND
6,324,500 VND

Khởi động mềm ATS01N232QN 2-2.3Kw 3P 380-415V ATS01N232QN 2-2.3/4/5.5/7.5-11/15KW

  • 1
1-6/6 sản phẩm