Bộ lập trình PLC

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ điều khiển lập trình TM2AMO1HT ANALOG 1 OUT TM2AMI2HT 35%
6,721,000 VND
4,368,650 VND

Bộ điều khiển lập trình TM2AMO1HT ANALOG 1 OUT TM2AMI2HT 1 OUT/ 2 OUT/2 IN/4 IN/8 IN

Bộ điều khiển lập trình TM2DAI8DT 8 IN 120VAC  TM2DAI8DT 35%
4,030,000 VND
2,619,500 VND

Bộ điều khiển lập trình TM2DAI8DT 8 IN 120VAC TM2DAI8DT

Bộ điều khiển lập trình TM2DMM8DRT 4 IN 24VDC TM2DMM8DRT 35%
1,920,000 VND
1,248,000 VND

Bộ điều khiển lập trình TM2DMM8DRT 4 IN 24VDC TM2DMM8DRT 4 IN /8 IN /16 IN /32 IN /

Bộ điều khiển lập trình TM2DDO8TT 8 OUT TRANS SCE (0.3A) TM2DDO8TT 35%
Bộ điều khiển lập trình TWDLMDA20DUK 12 IN DC TWDLMDA20DUK 35%
8,006,000 VND
5,203,900 VND

Bộ điều khiển lập trình TWDLMDA20DUK 12 IN DC TWDLMDA20DUK

Bộ điều khiển lập trình TWDLMDA40DTK 24 IN DC TWDLMDA40DTK 35%
12,800,000 VND
8,320,000 VND

Bộ điều khiển lập trình TWDLMDA40DTK 24 IN DC TWDLMDA40DTK

Bộ điều khiển lập trình TWDLMDA20DRT 12 IN DC TWDLMDA20DRT 35%
8,013,000 VND
5,208,450 VND

Bộ điều khiển lập trình TWDLMDA20DRT 12 IN DC TWDLMDA20DRT

Bộ điều khiển lập trình TWDLCAE40DRF 40 I/0 24 IN DC TWDLCAE40DRF 35%
26,441,000 VND
17,186,650 VND

Bộ điều khiển lập trình TWDLCAE40DRF 40 I/0 24 IN DC TWDLCAE40DRF

Bộ điều khiển lập trình TWDLCAA40DRF 40 I/O 24 IN DC TWDLCAA40DRF 35%
Bộ điều khiển lập trình TWDLCAA24DFR  24 I/O 14 IN DC TWDLCAA24DFR 35%
Bộ điều khiển lập trình TWDLCAA16DRF 16 I/O 9 IN DC TWDLCAA16DRF 35%
Bộ điều khiển lập trình TWDLCAA10DRF 10 I/O 6 IN DC TWDLCAA10DRF 35%
Bộ điều khiển lập trình BMXPDM48000 M340 PACK DC 321 16Q BMXPDM48000 35%
Bộ điều khiển lập trình BMXPAM48000 M340 PACK AC 321 16Q BMXPAM48000 35%
Bộ điều khiển lập trình BMXXBP0400 Modicon M340 4-Slot Backplane BMXXBP0400 35%
Bộ điều khiển lập trình BMXRWSB000M Spare 2MB Memory Card BMXRWSB000M 35%
  • 1
1-19/19 sản phẩm