Biến tần

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Biến tần ATV32H037N4 0.37KW 3P 380-500V ATV32H037N4 -35%
5,241,000 VND
3,406,650 VND

Biến tần ATV32H037N4 0.37KW 3P 380-500V 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11/15Kw

Biến tần ATV61H075N4 0.75KW 3P 380-480V ATV61H075N4 -35%
liên hệ

Biến tần ATV61H075N4 0.75KW 3P 380-480V 0,75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18/22/30/37KW

Biến tần ATV212H075N4 0.75KW 3P 380-480V IP21/ IP55 ATV212H075N4 -35%
10,890,000 VND
7,078,500 VND

Biến tần ATV212H075N4 0.75KW 3P 380-480V IP21/ IP55 0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18/22/30/37/45/55/75Kw

32 mẫu
Biến tần ATV12HU15M3 1.5KW 3P 200-240V ATV12HU15M3 -35%
5,412,000 VND
3,517,800 VND

Biến tần ATV12HU15M3 1.5KW 3P 200-240V

2 mẫu
Biến tần ATV303H037N4E 0.37Kw 3P 380-460V ATV303H037N4E -35%
3,945,000 VND
2,564,250 VND

Biến tần ATV303H037N4E 0.37Kw 3P 380-460V 0.37/0.75/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11Kw

Biến tần ATV32HU22M2 0.18KW 1P 200-240V ATV32HU22M2 -35%
9,319,200 VND
6,057,480 VND

Biến tần ATV32HU22M2 0.18KW 1P 200-240V 0.18/0.55/1.1/2.2kw

Biến tần ATV71H075N4 0.75KW 3P 380-480V ATV71H075N4 -35%
liên hệ

Biến tần ATV71H075N4 0.75KW 3P 380-480V 0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90/110/132/160/200/220/250/280KW

Biến tần ATV12H...M3 3P 200-240V ATV12H...M3 -35%
4,939,000 VND
3,210,350 VND

Biến tần ATV12H...M3 3P 200-240V 0.18/0.37/0.55/0.75/1.5/2.2/3/4kW

Biến tần ATV312HD15M3 15KW 3P 200-240V ATV312HD15M3 -35%
36,036,000 VND
23,423,400 VND

Biến tần ATV312HD15M3 15KW 3P 200-240V

Biến tần ATV212H...M3X 3P 200-240V ATV212H...M3X -35%
12,595,000 VND
8,186,750 VND

Biến tần ATV212H...M3X 3P 200-240V 0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30kW

Biến tần ATV12H...F1 1P 100-120V ATV12H...F1 -35%
7,843,000 VND
5,097,950 VND

Biến tần ATV12H...F1 1P 100-120V 0.18/0.37/0.75kW

Biến tần ATV12H...M2 1P 200-240V ATV12H...M2 -35%
4,191,000 VND
2,724,150 VND

Biến tần ATV12H...M2 1P 200-240V 0.18/0.37/0.55/0.75/1.5/2.2kW

Biến tần ATV71HD75M3X 18.5Kw 1P 200-240V ATV71HD75M3X -35%
liên hệ

Biến tần ATV71HD75M3X 18.5Kw 1P 200-240V 18.5/22/30/37/45/55/75Kw

Biến tần ATV71H075M3 0.37KW 1P 200-240V ATV71H075M3 -35%
liên hệ

Biến tần ATV71H075M3 0.37KW 1P 200-240V 0.37/0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15kw

Biến tần ATV61HD45N4 45KW 3P 380-480V ATV61HD45N4 -35%
liên hệ

Biến tần ATV61HD45N4 45KW 3P 380-480V 45/55/75/90/110/132/160/200/220/250/280/315/355/400/500/560/630Kw

Biến tần ATV61H075M3 0.75KW 3P 200-240V ATV61H075M3 -35%
liên hệ

Biến tần ATV61H075M3 0.75KW 3P 200-240V 0.75/1.5/2.2/3/4/5.5/7.5/11/15/18.5/22/30/37/45/55/75/90KW

Biến tần ATV61HU15M3 0.75Kw 1P 200-240V ATV61HU15M3 -35%
liên hệ

Biến tần ATV61HU15M3 0.75Kw 1P 200-240V 0.75/2.2/4/5.5KW

Biến tần ATV61H075M3 1P 200-240V ATV 0.37Kw ATV61H075M3 -35%
liên hệ

Biến tần ATV61H075M3 1P 200-240V ATV 0.37Kw 0.37/0.75/1.5KW

Biến tần ATV32H037M2  1P 200-240V 0.37Kw ATV32H037M2 -35%
4,974,000 VND
3,233,100 VND

Biến tần ATV32H037M2 1P 200-240V 0.37Kw 0.37/0.75/1.5KW

Biến tần ATV312HU75N4 7.5KW 3P 380-500V ATV312HU75N4 -35%
17,107,200 VND
11,119,680 VND

Biến tần ATV312HU75N4 7.5KW 3P 380-500V

Biến tần ATV312HU11N4 3P 380-500V 3p 1.1 Kw ATV312HU11N4 -35%
7,020,600 VND
4,563,390 VND

Biến tần ATV312HU11N4 3P 380-500V 3p 1.1 Kw 1.1/2.2/4.0KW

Biến tần ATV312H055N4 0.55KW 3P 380-500V ATV312H055N4 -35%
6,125,400 VND
3,981,510 VND

Biến tần ATV312H055N4 0.55KW 3P 380-500V

Biến tần ATV312H037N4 0.37Kw 3P 380-500V ATV312H037N4 -35%
5,793,000 VND
3,765,450 VND

Biến tần ATV312H037N4 0.37Kw 3P 380-500V 0.37/0.75/1.5/3.0/5.5Kw

Biến tần ATV312HD11M3 0.18KW 3P 200-240V ATV312HD11M3 -35%
30,725,400 VND
19,971,510 VND

Biến tần ATV312HD11M3 0.18KW 3P 200-240V 0.18/0.37/0.75/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/11Kw

Biến tần ATV312HU75M3 7.5KW 3P 200-240V ATV312HU75M3 -35%
25,138,800 VND
16,340,220 VND

Biến tần ATV312HU75M3 7.5KW 3P 200-240V

Biến tần ATV312HUx 3P 200-240V 1.1w ATV312HU11M3 -35%
7,869,600 VND
5,115,240 VND

Biến tần ATV312HUx 3P 200-240V 1.1w ATV312HU11M3 1.1/2.2/4.0KW

Biến tần ATV312H055M3 0.55KW 3P 200-240V ATV312H055M3 -35%
7,490,400 VND
4,868,760 VND

Biến tần ATV312H055M3 0.55KW 3P 200-240V

Biến tần ATV312H018M2 0.18Kw 1P 200-240V ATV312H018M2 -35%
5,406,000 VND
3,513,900 VND

Biến tần ATV312H018M2 0.18Kw 1P 200-240V 0.18Kw/0.37Kw/0.55Kw/0.75Kw/1.1Kw/1.5Kw/2.2Kw

  • 1-28/28