Máy cắt ACB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Máy cắt không khí ACB MX3 4000 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028777-028778 -30%
Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962 -30%
1,190,839,000 VND
833,587,300 VND

Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962

Condenser Trip Device KF-200 KF-200 -78%
30,611,000 VND
6,734,420 VND

Condenser Trip Device KF-200 KF-200

Condenser Trip Device KF-100 KF-100 -78%
30,611,000 VND
6,734,420 VND

Condenser Trip Device KF-100 KF-100

Khóa liên động cơ khí MI for 630SW-2000SWA 4P FIXED MI-204F-W -78%
23,501,000 VND
5,170,220 VND

Khóa liên động cơ khí MI for 630SW-2000SWA 4P FIXED MI-204F-W 630SW-2000SWA/2000SW-4000SWA/4000SW-6300SW

Khóa liên động cơ khí MI for 2000SW-4000SWA 3P FIXED MI-403F-W -78%
23,501,000 VND
5,170,220 VND

Khóa liên động cơ khí MI for 2000SW-4000SWA 3P FIXED MI-403F-W

Motor nạp lò xo MD 24V DC for 3/4P ngoại trừ 4000SWA 4P MD-D024-W -78%
23,701,000 VND
5,214,220 VND

Motor nạp lò xo MD 24V DC for 3/4P ngoại trừ 4000SWA 4P MD-D024-W

MCR switch cho ACB MCR-SW -78%
6,226,000 VND
1,369,720 VND

MCR switch cho ACB MCR-SW

Temperature alarm cho ACB loại 3p TAL(3)-W -78%
17,283,000 VND
3,802,260 VND

Temperature alarm cho ACB loại 3p TAL(3)-W

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 40A BKD 4P -25%
315,000 VND
236,250 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 4P 40A

5 mẫu
Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 40A BKD 3P -25%
225,000 VND
168,750 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 3P 40A

5 mẫu
Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 40A BKD 2P -25%
140,000 VND
105,000 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 2P 40A

5 mẫu
Thiết bị cắt mạch Insolator 1P 40A BKD 1P -25%
69,000 VND
51,750 VND

Thiết bị cắt mạch Insolator 1P 40A

5 mẫu
Tấm chắn pha ACB 630A~6300A (phu kiện ACB) IB-ACB -25%
450,000 VND
337,500 VND

Tấm chắn pha ACB 630A~6300A (phu kiện ACB) IB-ACB

Khóa liên động dùng cho 3 ACB (phụ kiện ACB) KLD-3ACB -25%
15,000,000 VND
11,250,000 VND

Khóa liên động dùng cho 3 ACB (phụ kiện ACB) KLD-3ACB

Khóa liên động dùng cho 2 ACB (phụ kiện ACB) KLD-2ACB -25%
8,000,000 VND
6,000,000 VND

Khóa liên động dùng cho 2 ACB (phụ kiện ACB) KLD-2ACB