Máy cắt ACB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 600A 65KA (Draw Out) AN-06D4-06A -25%
5 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV848610SP -35%
3 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV847926SP -35%
2 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV833200SP -35%
2 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV833203SP -35%
4 mẫu
Opening release (MN) LV847380 -35%
6,072,000 VND
3,946,800 VND

Opening release (MN)

19 mẫu
Opening release (MX) LV847360 -35%
6,072,000 VND
3,946,800 VND

Opening release (MX)

17 mẫu
Closing Release (XF) dành cho Masterpact MTZ LV847350 -35%
19 mẫu
Escutcheon blanking plate - for MTZ2/MTZ3 - spare part LV848605SP -35%
Escutcheon - for Masterpact MTZ2/MTZ3 fixed - spare part LV848601SP -35%
Gear Motor (MCH) for MTZ2/MTZ3 LV848211 -35%
15,860,900 VND
10,309,585 VND

Gear Motor (MCH) for MTZ2/MTZ3

10 mẫu
Gear Motor (MCH) for MTZ1 LV847395 -35%
15,860,900 VND
10,309,585 VND

Gear Motor (MCH) for MTZ1

10 mẫu
Indication Contacts dành cho Masterpact MTZ2/3 LV848198 -35%
2 mẫu
Indication Contacts dành cho Masterpact MTZ1 LV847340 -35%
2 mẫu
Escutcheon dành cho Masterpact MTZ LV833718SP -35%
Escutcheon dành cho Masterpact MTZ LV833857SP -35%
Transparent cover IP54 dành cho Masterpact MTZ LV833859SP -35%
Escutcheon blanking plate dành cho Masterpact MTZ LV833858SP -35%
Carriage switches dành cho Masterpact MTZ LV833751 -35%
3 mẫu
Micrologic X Control Unit Drawout MTZ Drawout -35%
29,966,200 VND
19,478,030 VND

Micrologic X Control Unit Drawout

6 mẫu
Micrologic X Control Unit Fixed MTZ fixed -35%
29,966,200 VND
19,478,030 VND

Micrologic X Control Unit Fixed

3 mẫu
Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Drawout H2 MTZ●H22●PMD -35%
174,713,000 VND
113,563,450 VND

Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Drawout H2 3P/4P

22 mẫu
Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Fixed H2 MTZ●H22●PMF -35%
117,401,900 VND
76,311,235 VND

Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Fixed H2 3P/4P

22 mẫu
Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Drawout H1 MTZ●H12●PMD -35%
138,040,100 VND
89,726,065 VND

Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Drawout H1 3P/4P

22 mẫu
Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Fixed H1 MTZ●H12●PMF -35%
101,108,700 VND
65,720,655 VND

Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Fixed H1 3P/4P

22 mẫu
Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Fixed H3 MTZ1●H32●PMF -35%
100,405,800 VND
65,263,770 VND

Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Fixed H3 3P/4P

10 mẫu
Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Drawout H2 MTZ1●H22●PMD -35%
132,669,900 VND
86,235,435 VND

Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Drawout H2 3P/4P

10 mẫu
Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Fixed H2 MTZ1●H22●PMF -35%
98,313,600 VND
63,903,840 VND

Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Fixed H2 3P/4P

10 mẫu
Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Fixed H1 MTZ1●H12●PMF -35%
95,939,800 VND
62,360,870 VND

Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Fixed H1 3P/4P

10 mẫu
Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Drawout H3 MTZ1●H32●PMD -35%
135,402,300 VND
88,011,495 VND

Masterpact MTZ1 ACB Schneider Manual Drawout H3 3P/4P

10 mẫu
Masterpact MTZ1 Máy cắt ACB Schneider Manual Drawout H1 MTZ1●H12●PMD -35%
10 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 85KA (Draw Out) AS-20E4-20A -25%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 120KA (Draw Out) AS-63G3-63A -25%
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 65KA (Draw Out) AN-06D3-06A -25%
5 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 85KA (loại FIXED) AS-20E4-20H -25%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 65KA (loại FIXED) AN-06D4-06H -25%
5 mẫu
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) AS-63G3-63H AG6 -25%
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) -25%
2 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85KA (loại FIXED) -25%
5 mẫu
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) -25%
5 mẫu
Thiết bị cơ khí cho thao tác kéo ngoài DRMECHA-W -78%
Biến dòng trung tính for ACB NCT-06-W -78%
17,853,000 VND
3,927,660 VND

Biến dòng trung tính for ACB 06/12/20/32/63

9 mẫu
Biến dòng ZCT Sử dụng cho mạch tải -78%
892,429,000 VND
196,334,380 VND

Biến dòng ZCT Sử dụng cho mạch tải

3 mẫu
Biến dòng ZCT Sử dụng cho máy biến áp có nối đất ZT-15B-W -78%
6 mẫu
Công tắc ngắn mạch -78%
6,871,000 VND
1,511,620 VND

Công tắc ngắn mạch

5 mẫu
Công tắc báo trạng thái cho loại Drawout -78%
4 mẫu