Máy cắt ACB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 600A 65KA (Draw Out) AN-06D4-06A -25%
5 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 85KA (loại FIXED) AS-20E4-20H -25%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 85KA (Draw Out) AS-20E4-20A -25%
4 mẫu
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 65KA (loại FIXED) AN-06D4-06H -25%
5 mẫu
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) AS-63G3-63H AG6 -25%
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 120KA (Draw Out) AS-63G3-63A -25%
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) -25%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962 -30%
Máy cắt không khí ACB MX3 4000 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028777-028778 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB MX3 2500 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028771-028776 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L DEBRO 3POLES 100kA - Withdrawable 028952-028953 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028767-028768 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 4POLES 100kA - Fixed 028960-028961 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028677-028678 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028671-028676 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 3POLES 100kA - Fixed 028950 -30%
Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028667-028668 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028661-028666 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Fixed 668077-668078 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Fixed 668046-668051 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Fixed 668067-668068 -30%
2 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Fixed 668026-668031 -30%
6 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Withdrawable 668100-668104 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Withdrawable 668090-668094 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Fixed 668010-668014 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Fixed 668000-668004 -30%
5 mẫu
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028761-028766 -30%
6 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV848610SP -35%
3 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV847926SP -35%
2 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV833200SP -35%
2 mẫu
Khóa liên động cơ khí dành cho Masterpact MTZ LV833203SP -35%
4 mẫu
Opening release (MN) LV847380 -35%
6,072,000 VND
3,946,800 VND

Opening release (MN)

19 mẫu
Opening release (MX) LV847360 -35%
6,072,000 VND
3,946,800 VND

Opening release (MX)

17 mẫu
Closing Release (XF) dành cho Masterpact MTZ LV847350 -35%
19 mẫu
Escutcheon blanking plate - for MTZ2/MTZ3 - spare part LV848605SP -35%
Escutcheon - for Masterpact MTZ2/MTZ3 fixed - spare part LV848601SP -35%
Gear Motor (MCH) for MTZ2/MTZ3 LV848211 -35%
15,860,900 VND
10,309,585 VND

Gear Motor (MCH) for MTZ2/MTZ3

10 mẫu
Gear Motor (MCH) for MTZ1 LV847395 -35%
15,860,900 VND
10,309,585 VND

Gear Motor (MCH) for MTZ1

10 mẫu
Indication Contacts dành cho Masterpact MTZ2/3 LV848198 -35%
2 mẫu
Indication Contacts dành cho Masterpact MTZ1 LV847340 -35%
2 mẫu
Escutcheon dành cho Masterpact MTZ LV833718SP -35%
Escutcheon dành cho Masterpact MTZ LV833857SP -35%
Transparent cover IP54 dành cho Masterpact MTZ LV833859SP -35%
Escutcheon blanking plate dành cho Masterpact MTZ LV833858SP -35%
Carriage switches dành cho Masterpact MTZ LV833751 -35%
3 mẫu
Micrologic X Control Unit Drawout MTZ Drawout -35%
29,966,200 VND
19,478,030 VND

Micrologic X Control Unit Drawout

6 mẫu
Micrologic X Control Unit Fixed MTZ fixed -35%
29,966,200 VND
19,478,030 VND

Micrologic X Control Unit Fixed

3 mẫu
Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Drawout H2 MTZ●H22●PMD -35%
174,713,000 VND
113,563,450 VND

Masterpact MTZ2/MTZ3 ACB Schneider Manual Drawout H2 3P/4P

22 mẫu