Máy cắt ACB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 100KA (loại FIXED) AS-50F4-50H 25%
Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028761-028766 30%
Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 06 NCT-06-W 40%
12,752,000 VND
7,651,200 VND

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 06 NCT-06-W 06/12/20/32/63

Cuộn đóng 100-250V AC-DC CC-AD250-W 40%
8,931,000 VND
5,358,600 VND

Cuộn đóng 100-250V AC-DC CC-AD250-W

Temperature alarm cho ACB loại 4p TAL(4)-W 40%
17,283,000 VND
10,369,800 VND

Temperature alarm cho ACB loại 4p TAL(4)-W

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Fixed 668000-668004 30%
91,033,000 VND
63,723,100 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Fixed 668000-668004

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Fixed 668010-668014 30%
107,506,000 VND
75,254,200 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Fixed 668010-668014

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Withdrawable 668090-668094 30%
125,490,000 VND
87,843,000 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 3P 50kA - Withdrawable 668090-668094

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Withdrawable 668100-668104 30%
153,302,000 VND
107,311,400 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 1600 4P 50kA - Withdrawable 668100-668104

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Fixed 668026-668031 30%
101,145,000 VND
70,801,500 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Fixed 668026-668031

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Fixed 668067-668068 30%
179,852,000 VND
125,896,400 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Fixed 668067-668068

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Fixed 668046-668051 30%
131,557,000 VND
92,089,900 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Fixed 668046-668051

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Fixed 668077-668078 30%
219,622,000 VND
153,735,400 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Fixed 668077-668078

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Withdrawable 668116-668121 30%
133,430,000 VND
93,401,000 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 3P 65kA - Withdrawable 668116-668121

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Withdrawable 668157-668158 30%
242,399,000 VND
169,679,300 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 3P 65kA - Withdrawable 668157-668158

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Withdrawable 668136-668141 30%
175,041,000 VND
122,528,700 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 2000 4P 65kA - Withdrawable 668136-668141

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Withdrawable 668167-668168 30%
304,754,000 VND
213,327,800 VND

Máy cắt không khí ACB DEX 3200 4P 65kA - Withdrawable 668167-668168

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028661-028666 30%
251,827,000 VND
176,278,900 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028661-028666

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028667-028668 30%
256,058,000 VND
179,240,600 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 3POLES 100kA - Fixed 028667-028668

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 3POLES 100kA - Fixed 028950-028950 30%
534,703,000 VND
374,292,100 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 3POLES 100kA - Fixed 028950-028950

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028671-028676 30%
312,959,000 VND
219,071,300 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 2500 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028671-028676

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028677-028678 30%
345,236,000 VND
241,665,200 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L FIX. 4POLES 100kA - Fixed 028677-028678

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 4POLES 100kA - Fixed 028960-028961 30%
674,294,000 VND
472,005,800 VND

Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L FIXE 4POLES 100kA - Fixed 028960-028961

Máy cắt không khí ACB DMX3 4000 L DRAW-OUT 3P 100kA - Withdrawable 028767-028768 30%
Máy cắt không khí ACB DMX3 6300 L DEBRO 3POLES 100kA - Withdrawable 028952-028953 30%
Máy cắt không khí ACB MX3 2500 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028771-028776 30%
Máy cắt không khí ACB MX3 4000 L DRAW-OUT 4P 100kA - Withdrawable 028777-028778 30%
Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962 30%
1,190,839,000 VND
833,587,300 VND

Máy cắt không khí ACB MX3 6300 L DEBRO 4POLES 100kA - Withdrawable 028962

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 40 NCT-40-W 40%
15,308,000 VND
9,184,800 VND

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 40 NCT-40-W

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 10 NCT-10-W 40%
12,752,000 VND
7,651,200 VND

Phụ kiện máy cắt hạ thế Neutral Current Transformer 10 NCT-10-W 10/16/25

Biến dòng ZCT 323 ZT-323-W 40%
701,954,000 VND
421,172,400 VND

Biến dòng ZCT 323 ZT-323-W

Biến dòng ZCT 163 ZT-163-W 40%
574,420,000 VND
344,652,000 VND

Biến dòng ZCT 163 ZT-163-W

Biến dòng ZT 100B ZT-100B-W 40%
20,741,000 VND
12,444,600 VND

Biến dòng ZT 100B ZT-100B-W

Biến dòng ZT 30B ZT-30B-W 40%
6,917,000 VND
4,150,200 VND

Biến dòng ZT 30B ZT-30B-W

Biến dòng ZT 15B ZT-15B-W 40%
6,226,000 VND
3,735,600 VND

Biến dòng ZT 15B ZT-15B-W 15B/40B/80B

1 đến 35 trong 181 sản phẩm