ELCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-20-30A DEH32Ab -30%
185,000 VND
129,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-20-30A DEH32Ab 15/20/30A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 100-225A DBE202Sb -30%
2,583,000 VND
1,808,100 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 100-225A DBE202Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 15-100A DBE102Sb -30%
1,545,000 VND
1,081,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 50KA 15-100A DBE102Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 35KA 100-225A DBE202Cb -30%
2,325,000 VND
1,627,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 35KA 100-225A DBE202Cb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-100A DBE102Cb -30%
1,176,000 VND
823,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-100A DBE102Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-50A DBE52Sb -30%
882,000 VND
617,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 25KA 15-50A DBE52Sb 15/20/30/40/50A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 10KA 60, 75, 100A DBE102Fb -30%
724,000 VND
506,800 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 10KA 60, 75, 100A DBE102Fb 60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 100-225A DBE204Hb -30%
4,396,000 VND
3,077,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 100-225A DBE204Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 30KA 250-400A DBE403C -30%
5,295,000 VND
3,706,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 30KA 250-400A DBE403C 250/300/350/400A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 18KA 100-225A DBE203Cb -30%
2,961,000 VND
2,072,700 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 18KA 100-225A DBE203Cb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 15-100A DBE104Sb -30%
2,080,000 VND
1,456,000 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 15-100A DBE104Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 14KA 15-100A DBE104Cb -30%
1,875,000 VND
1,312,500 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 14KA 15-100A DBE104Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 15-100A DBE104Hb -30%
2,282,000 VND
1,597,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 35KA 15-100A DBE104Hb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 100-225A DBE204Sb -30%
3,957,000 VND
2,769,900 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 4P 25KA 100-225A DBE204Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 35KA 250-400A DBE403S -30%
5,572,000 VND
3,900,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 35KA 250-400A DBE403S 250/300/350/400A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 100-225A DBE203Sb -30%
3,173,000 VND
2,221,100 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 100-225A DBE203Sb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-100A DBE103Cb -30%
1,386,000 VND
970,200 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-100A DBE103Cb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 15-100A DBE103Sb -30%
1,881,000 VND
1,316,700 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 25KA 15-100A DBE103Sb 15/20/30/40/50/60/75/100A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-50A DBE53Sb -30%
1,200,000 VND
840,000 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 14KA 15-50A DBE53Sb 15/20/30/40/50A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 10KA 15-50A DBE53Cb -30%
1,120,000 VND
784,000 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 3P 10KA 15-50A DBE53Cb 15/20/30/40/50A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32b -30%
202,000 VND
141,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32b 15/20/30A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32AL -30%
202,000 VND
141,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 2.5KA 15-30A DEH32AL 15/20/30A

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 65KA 100-225A DBE202Hb -30%
2,952,000 VND
2,066,400 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 65KA 100-225A DBE202Hb 100/125/150/175/200/225

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 5KA 15-50A DSE52S -30%
357,000 VND
249,900 VND

Cầu dao chống dòng rò Dong-A ELCB 2P 5KA 15-50A DSE52S 15/20/30/40/50A

ELCB 2P 15A 1.5KA 32GRc -25%
298,000 VND
223,500 VND

ELCB 2P 15A 1.5KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H4063 -40%
12,560,900 VND
7,536,540 VND

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H4063 63A/80A/100A /125A /150A /160A /175A /200A /225A

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H3063 -40%
10,047,400 VND
6,028,440 VND

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC EZCV250H3063 63A/80A/100A /125A /150A /160A /175A /200A /225A /250A

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N3063 -40%
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N4063 -40%
11,554,400 VND
6,932,640 VND

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC EZCV250N4063 63A/80A/100A /125A /150A /160A /175A /200A /225A /250A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 5A 7.5kA 30mA NV63-CV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 30mA NV63-CV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 10kA 15/30/100/200/500mA NV63-HV(HS) -50%
7,518,000 VND
3,759,000 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 10kA 15/30/100/200/500mA NV63-HV(HS) 16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 150A 75kA 100/200/500mA NV250-HV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 63-125A 75kA 30/100/200/500mA NV125-HEV(HS)(CE) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 50kA 30/100/200/500mA NV125-HV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 400-800A 70kA 100/200/500mA NV800-HEW(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 300-630A 70kA 100/200/500mA NV630-HEW(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 75A 75kA 30mA NV125-HEV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 63-125A 75kA 30/100/200/500mA NV125-HEV(HS)(CE) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 125-225A 75kA 100/200/500mA NV250-HEV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 75kA 30/100/200/500mA NV250-HV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P chỉnh dòng 63-125A 36kA 30/100/200/500mA NV125-SEV(HS)(CE) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 15A 30kA 30/100/200/500mA NV125-SV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P chỉnh dòng 63-125A 36kA 30/100/200/500mA NV125-SEV(HS)(CE) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125A 36kA 30/100/200/500mA NV250-SV(HS) -50%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 5kA 15/30/100/200/500mmA NV32-SV(HS) -50%