Công tắc & Ổ cắm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A màu trắng KB426US_WE_G19 -38%
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 10A màu xám bạc KB426US_AS_G19 -38%
Mureva Styl - mechanical time delay switch - surface mounting - grey MUR35067 -38%
Mureva Styl - push-button locat with LED surface mounting - grey MUR35028 -38%
Bộ công tắc chuông 10A màu xám E8431BP1_SA_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu xám E8431D20_SA_G19 -38%
Bộ công tắc trung gian 16A màu xám E8431_I_SA_G19 -38%
Bộ công tắc ba 2 chiều 16A màu xám E8433_2_SA_G19 -38%
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A màu xám E8432_2_SA_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A màu xám E8431_2_SA_G19 -38%
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A màu xám E8434_1_SA_G19 -38%
Bộ công tắc ba 1 chiều 16A màu xám E8433_1_SA_G19 -38%
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A màu xám E8432_1_SA_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A màu xám E8431_1_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A màu xám E84426UES2_SA_G19 -38%
Mặt chen trơn màu xám E8430X_SA_G19 -38%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu xám E8431EKT_SA -38%
Bộ ổ cám dao cạo râu màu xám E84T727V_SA -38%
Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu xám E8431SPF_SA -38%
Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 350VA màu xám E8431EPD4_SA -38%
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi màu xám E8432RJS_6_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn màu xám E8431RJS_6_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu xám E8432RJS_5_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn màu xám E8431RJS_5_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu xám E8431RJS4_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm TV đơn màu xám E8431TVS_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm đa năng và sạc USB đôi màu xám E8442616USB_SA_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A màu xám E8431USB_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A màu xám E84426UESTR_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A màu xám E84426U2_SA_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A màu xám E8432USB_SA_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16A màu đồng E8431_1_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A màu đồng E8432_1_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc ba 1 chiều 16A màu đồng E8433_1_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A màu đồng E8434_1_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16A màu đồng E8431_2_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16A màu đồng E8432_2_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc ba 2 chiều 16A màu đồng E8433_2_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc trung gian 16A màu đồng E8431_I_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu đồng E8431D20_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc chuông 10A màu đồng E8431BP1_SZ_G19 -38%
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A màu đồng E84426U2_SZ_G19 -38%
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A màu xám E84426UES2_SZ_G19 -38%
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A màu đồng E84426UESTR_SZ_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A màu đồng E8431USB_SZ_G19 -38%