Công tắc & Ổ cắm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT502MYZ-VN 30%
Bộ 1 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT502MYH-VN 30%
Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT501MYH-VN 30%
Bộ 1 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT501MYZ-VN 30%
Bộ 1 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT594MYZ-VN 30%
Bộ 1 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT594MYH-VN 30%
Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị màu vàng ánh kim WMT7813MYZ-VN
Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị màu đen ánh kim WMT7812MYH-VN
Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị màu vàng ánh kim WMT7812MYZ-VN
Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị màu đen ánh kim WMT7811MYH-VN
Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị màu vàng ánh kim WMT7811MYZ-VN
Bộ 4 công tắc C, 2 chiều, bắt vít, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT508MYH-VN
Bộ 4 công tắc C, 2 chiều, bắt vít, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT508MYZ-VN
Bộ 4 công tắc B, 1 chiều, bắt vít, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT507MYH-VN
Bộ 4 công tắc B, 1 chiều, bắt vít, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT507MYZ-VN
Bộ 3 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT506MYH-VN
Bộ 3 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT506MYZ-VN
Bộ 3 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT505MYH-VN
Bộ 3 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT505MYZ-VN
Bộ 2 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT596MYH-VN 30%
Bộ 2 công tắc E, đảo chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT596MYZ-VN 30%
Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT504MYH-VN 30%
Bộ 2 công tắc C, 2 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT504MYZ-VN 30%
Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu đen ánh kim WMT503MYH-VN 30%
Bộ 2 công tắc B, 1 chiều, cắm nhanh, 250V-16A, màu vàng ánh kim WMT503MYZ-VN 30%
Đèn gắn tường soi lối đi có cảm biến hồng ngoại và ánh sáng màu đen ánh kim WMT707MYH-VN
Đèn gắn tường soi lối đi có cảm biến hồng ngoại và ánh sáng màu vàng ánh kim WMT707MYZ-VN
Mặt vuông kín đơn màu đen ánh kim WMT6891MYH-VN
85,000 VND
85,000 VND

Mặt vuông kín đơn màu đen ánh kim WMT6891MYH-VN

Mặt vuông kín đơn màu vàng ánh kim WMT6891MYZ-VN
85,000 VND
85,000 VND

Mặt vuông kín đơn màu vàng ánh kim WMT6891MYZ-VN

Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị màu đen ánh kim WMT7813MYH-VN
Bộ công tắc "Không làm phiền", "Xin dọn phòng", "Vui lòng chờ" màu gỗ E8333DMWS_WD 37%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu gỗ E8331EKT_WD 37%
1,679,700 VND
1,058,211 VND

Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu gỗ E8331EKT_WD

Mặt cho 3 công tắc có móc treo màu gỗ E8333KH_WD 37%
261,800 VND
164,934 VND

Mặt cho 3 công tắc có móc treo màu gỗ E8333KH_WD

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX, có LED màu gỗ E8333L2LED_WD 37%
533,500 VND
336,105 VND

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX, có LED màu gỗ E8333L2LED_WD

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX, có LED màu gỗ E8334L2LED_WD 37%
1 đến 35 trong 1219 sản phẩm