Công tắc & Ổ cắm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm kéo dài 40 mét IP 44 tiết diện dây 1.5 mm IMT33158 -37%
Phích cắm 3 chấu, 15A, Kiểu Anh EP15_WE_G19 -37%
Phích cắm 3 chấu, 13A, Kiểu Anh EP13_G19 -37%
Phích cắm 3 chấu, 16A U418T_WE -37%
Phích cắm 2 chấu, 10A U418T2_C5 -37%
Bộ công tắc đơn 1 chiều 10A, mặt kim loại ESM31_1_2AR_G19 -37%
Công Tắc Đơn 2 Cực 20A 30MD20_WE_G19 -37%
Công Tắc Điều Chỉnh Độ Sáng Đèn 500W 3031V500M_K_WE -37%
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 3031V400FM_K_WE -37%
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt 3031V400FM_K_WE -37%
Ổ Cắm Đơn 3 Chấu, Size M 84426MUES_WE_G19 -37%
Bộ ổ cắm dao cạo râu màu xám bạc KBT727V_AS -37%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu xám bạc KB31EKT_AS -37%
Bộ công tắc cầu chì có công tắc 13A màu bạc KB31DFSG_AS -37%
Bộ ổ cắm TV và ổ cắm đài FM KB32TVFM_AS -37%
Do Not Disturb With Bell Press KB31BD_AS -37%
16A 2 Gang 3 Pin Universal Socket KBT426UEST2_AS_G19 -37%
Bộ công tắc trung gian 10AX màu xám KB31IA_AS -37%
2 Gang Blank Plate KBT30_AS -37%
165,000 VND
103,950 VND

2 Gang Blank Plate KBT30_AS

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu xám bạc KB32RJ5E_AS -37%
Mặt đấu dây màu xám 25A KB31TB_AS -37%
Mặt che trơn đơn màu xám bạc KB30_AS -37%
Dimmer điều chỉnh ánh sáng đèn 400W màu xám bạc KB31RD400_AS -37%
2 Gang Wall Plate For Key Stone Type Data Jack. KB32RJK_AS -37%
1 Gang Wall Plate For Key Stone Type Data Jack. KB31RJK_AS -37%
Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e màu xám KB32TS_RJ5E_AS -37%
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi màu xám bạc KB32RJ6_AS -37%
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn màu xám bạc KB31RJ6_AS -37%
Bộ ổ cắm mạng cat 5E đơn màu xám bạc KB31RJ5E_AS -37%
Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu xám bạc KB32TS_AS -37%
Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu xám bạc KB31TS_AS -37%
1 Gang Cable TVF Connector KB31TVF_AS -37%
Bộ ổ cắm TV đôi màu xám bạc KB32TV_AS -37%
Bộ ổ cắm TV đơn màu xám KB31TV_AS -37%
Bộ công tắc "Không làm phiền","Xin dọn phòng" KB31BD_C_AS -37%
13A 1 Gang Double Pole Large Dolly Switched Socket With Neon KB15LDN_AS -37%
13A Twin Gang Switched Socket With Neon KB25N_AS -37%
13A 1 Gang Switched Socket With Neon KB15N_AS -37%
13A Twin Gang Switched Socket KB25_AS -37%
13A 1 Gang Switched Socket KB15_AS -37%
187,000 VND
117,810 VND

13A 1 Gang Switched Socket KB15_AS

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 13A màu bạc KBT426_AS -37%
13A 1 Gang Socket KB426_AS -37%
154,000 VND
97,020 VND

13A 1 Gang Socket KB426_AS

Bộ ổ cắm USB đôi màu xám bạc KB32USB_AS -37%