Dây cáp điện LION

Dây Cáp hàn Lion M16 -20%
44,800 VND
35,840 VND

Dây Cáp hàn Lion M16

Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935  VVCm - 4x8.0 -20%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610  VVCm - 4x1.0 -20%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4x10 -20%
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 1.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi, Cu/PVC/PVC YY 5x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi, Cu/PVC/PVC YY 4x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi, Cu/PVC/PVC YY 3x... -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi, Cu/PVC/PVC YY 2x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi, Cu/PVC/PVC YY 7x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi, Cu/PVC/PVC YY 8x0.5 -20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5 -20%
Dây đơn mềm 8.0 600V JIS C3316 VCm 8.0 -20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm 1.5 -20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V hoặc 0.6/1kV VCm 10 -20%
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16 -20%
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16 -20%
23,700 VND
18,960 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16 -20%
Cáp điện lực ruột nhôm AV 16 -20%
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 -20%

Thương hiệu Dây cáp điện

Dây cáp điện Norden Dây cáp điện HIKVISION Dây cáp điện Daphaco Dây cáp điện LION Dây cáp điện LS Dây cáp điện MPE Dây cáp điện Cadivi Dây cáp điện Nanoco Dây cáp điện Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Dây cáp điện