Dây cáp điện LION

Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935  VVCm - 4x8.0 -20%
90,410 VND
72,328 VND

Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935

5 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610  VVCm - 4x1.0 -20%
12,780 VND
10,224 VND

Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610

5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4x10 -20%
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN6610 CVV - 4x1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 1.5 -20%
5,790 VND
4,632 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV (1.5 - 300)

Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 4x1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 -20%
Dây Cáp hàn Lion M16 -20%
44,800 VND
35,840 VND

Dây Cáp hàn Lion M16

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 3 lõi, Cu/PVC/PVC CY 3x0.5 -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 4 lõi, Cu/PVC/PVC CY 4x0.5 -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 8 lõi, Cu/PVC/PVC CY 8x -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 7 lõi, Cu/PVC/PVC CY 7x -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 5 lõi, Cu/PVC/PVC CY 5x0.5 -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 2 lõi, Cu/PVC/PVC CY 2x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi, Cu/PVC/PVC YY 5x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi, Cu/PVC/PVC YY 4x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi, Cu/PVC/PVC YY 3x... -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi, Cu/PVC/PVC YY 2x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi, Cu/PVC/PVC YY 7x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi, Cu/PVC/PVC YY 8x0.5 -20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5 -20%
1,570 VND
1,256 VND

Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5

Dây đơn mềm 8.0 600V JIS C3316 VCm 8.0 -20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm 1.5 -20%
4,060 VND
3,248 VND

Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm 1.5

Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V hoặc 0.6/1kV VCm 10 -20%
27,640 VND
22,112 VND

Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V hoặc 0.6/1kV VCm 10

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16 -20%
31,190 VND
24,952 VND

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16 -20%
23,700 VND
18,960 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16 -20%
16,370 VND
13,096 VND

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16

Cáp điện lực ruột nhôm AV 16 -20%
6,710 VND
5,368 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV 16

Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 2x1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV - 3x1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 -20%
13,390 VND
10,712 VND

Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 CVV (2x1.5 - 2x70)

Dây cáp pha mềm 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm - 3x1.0 -20%
Dây cáp pha mềm 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm 2x1.0 -20%

Thương hiệu Dây cáp điện

Dây cáp điện Albertsons Dây cáp điện LION Dây cáp điện Daphaco Dây cáp điện Panasonic/Nanoco Dây cáp điện MPE Dây cáp điện Schneider Dây cáp điện Cadivi
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Dây cáp điện