Dây cáp điện LION

Dây Cáp hàn Lion M70 M70
178,520 VND
178,520 VND

Dây Cáp hàn Lion M70 M70

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 3 lõi CY CY 3x
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 4 lõi CY CY 4x
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 8 lõi CY CY 8x
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 7 lõi CY CY 7x
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 5 lõi CY CY 5
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 2 lõi CY CY 2x
Dây Cáp hàn Lion M95 M95
238,020 VND
238,020 VND

Dây Cáp hàn Lion M95 M95

Dây Cáp hàn Lion M16 M16
44,800 VND
44,800 VND

Dây Cáp hàn Lion M16 M16

Dây Cáp hàn Lion M25 M25
65,140 VND
65,140 VND

Dây Cáp hàn Lion M25 M25

Dây Cáp hàn Lion M50 M50
127,520 VND
127,520 VND

Dây Cáp hàn Lion M50 M50

Dây Cáp hàn Lion M35 M35
89,500 VND
89,500 VND

Dây Cáp hàn Lion M35 M35

Cáp vặn xoắn LV - ABC LV - ABC (2x16 - 2x150)
67,960 VND
67,960 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC LV - ABC (2x16 - 2x150)

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 10 AV - (16-300)
6,710 VND
6,710 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV - 10 AV - (16-300)

Cáp điện lực hạ thế CXV (3+1 nối đất) CXV (3x2.5+1x1.5 - 3x70+1x50)
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x CXV (4x1.5 - 4x70)
24,930 VND
24,930 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 4x CXV (4x1.5 - 4x70)

Cáp điện lực hạ thế CXV 3x CXV(3x1.5 - 3x70)
19,930 VND
19,930 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 3x CXV(3x1.5 - 3x70)

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x1.0
63,920 VND
63,920 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x1.0

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x
15,560 VND
15,560 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x 2x1.5/2x2.5/2x4.0/2x6.0

Cáp điện lực hạ thế CXV CXV - 1.5 - 300
5,790 VND
5,790 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV CXV - 1.5 - 300 CXV (1.5 - 300)

Cáp điện lực hạ thế 2 ruột CVV 2x CVV-2x
13,390 VND
13,390 VND

Cáp điện lực hạ thế 2 ruột CVV 2x CVV-2x CVV (2x1.5 - 2x70)

Cáp điện lực hạ thế 3 ruột CVV 3x CVV - 3x
17,680 VND
17,680 VND

Cáp điện lực hạ thế 3 ruột CVV 3x CVV - 3x CVV(3x1.5 - 3x70)

Cáp điện lực hạ thế 4 ruột CVV 4x CVV - 4x
22,450 VND
22,450 VND

Cáp điện lực hạ thế 4 ruột CVV 4x CVV - 4x CVV (4x1.5 - 4x70)

Cáp điện lực hạ thế CVV 3x  CVV - 3x+1x
165,190 VND
165,190 VND

Cáp điện lực hạ thế CVV 3x CVV - 3x+1x CVV (3x16+1x10 - 3x70+1x50)

Cáp điều khiển không màn chắn YY 12x...
25,720 VND
25,720 VND

Cáp điều khiển không màn chắn YY 12x...

Cáp điều khiển không màn chắn YY 8x...
18,650 VND
18,650 VND

Cáp điều khiển không màn chắn YY 8x...

Cáp điều khiển không màn chắn YY 7x...
15,690 VND
15,690 VND

Cáp điều khiển không màn chắn YY 7x...

Cáp điều khiển không màn chắn YY 5x...
13,030 VND
13,030 VND

Cáp điều khiển không màn chắn YY 5x...

Cáp điều khiển không màn chắn YY 4x...
11,510 VND
11,510 VND

Cáp điều khiển không màn chắn YY 4x...

Cáp điều khiển không màn chắn YY 3x...
9,950 VND
9,950 VND

Cáp điều khiển không màn chắn YY 3x...

Cáp điều khiển không màn chắn YY 2x...
8,070 VND
8,070 VND

Cáp điều khiển không màn chắn YY 2x...

Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV, cách điện PVC(Cu/PVC-600V-JIS C3307 và 0,6/1kV - AS/NZS 5000.1) DuCV
1 đến 32 trong 133 sản phẩm

Dây cáp điện các hãng khác

Dây cáp điện Albertsons Dây cáp điện LION Dây cáp điện Daphaco Dây cáp điện Panasonic/Nanoco Dây cáp điện MPE Dây cáp điện Schneider Dây cáp điện Cadivi