Dây cáp điện LION

Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 4x1.5 20%
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 20%
Dây Cáp hàn Lion M16 20%
44,800 VND
35,840 VND

Dây Cáp hàn Lion M16

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 3 lõi, Cu/PVC/PVC CY 3x0.5 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 4 lõi, Cu/PVC/PVC CY 4x0.5 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 8 lõi, Cu/PVC/PVC CY 8x 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 7 lõi, Cu/PVC/PVC CY 7x 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 5 lõi, Cu/PVC/PVC CY 5x0.5 20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 2 lõi, Cu/PVC/PVC CY 2x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi, Cu/PVC/PVC YY 5x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi, Cu/PVC/PVC YY 4x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi, Cu/PVC/PVC YY 3x... 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi, Cu/PVC/PVC YY 2x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi, Cu/PVC/PVC YY 7x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x0.5 20%
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi, Cu/PVC/PVC YY 8x0.5 20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5 20%
1,570 VND
1,256 VND

Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5

Dây đơn mềm 8.0 600V JIS C3316 VCm 8.0 20%
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm 1.5 20%
4,060 VND
3,248 VND

Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm 1.5

Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V hoặc 0.6/1kV VCm 10 20%
27,640 VND
22,112 VND

Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V hoặc 0.6/1kV VCm 10

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16 20%
31,190 VND
24,952 VND

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16 20%
23,700 VND
18,960 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16 20%
16,370 VND
13,096 VND

Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16

Cáp điện lực ruột nhôm AV 16 20%
6,710 VND
5,368 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV 16

Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 1.5 20%
5,790 VND
4,632 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 1.5 CXV (1.5 - 300)

Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 2x1.5 20%
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN6610 CVV - 4x1.5 20%
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV - 3x1.5 20%
1 đến 32 trong 47 records

Xem Dây cáp điện các hãng khác

Dây cáp điện Albertsons Dây cáp điện LION Dây cáp điện Daphaco Dây cáp điện Panasonic/Nanoco Dây cáp điện MPE Dây cáp điện Schneider Dây cáp điện Cadivi
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Dây cáp điện