Dây cáp điện LION

Dây Cáp hàn Lion M16 -15%
44,800 VND
38,080 VND

Dây Cáp hàn Lion

6 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV (1.5-300) CV 1.5 -15%
16 mẫu
Dây đơn cứng 12/10 - VC1 12/10 - VC1 -15%
5 mẫu
Dây đôi mềm VCmd - 2x0.5 VCmd - 2x0.5 -15%
5 mẫu
Dây đôi mềm OVAL dẹp VCmo 2x0.75 -15%
5,170 VND
4,395 VND

Dây đôi mềm OVAL dẹp

6 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 VVCm 2x8.0 -15%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm 2x1.0 -15%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm - 3x1.0 -15%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 3 lõi, Cu/PVC//PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 VVCm - 3x8.0 -15%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi ( 3+1 nối đất), Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 VVCm - 3x1.5+1x1.0 -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CVV - 2x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV - 3x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 6935 CVV - 3x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 2x1.5 -15%
10 mẫu
Cáp điện lực ruột nhôm AV 16 -15%
11 mẫu
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC LV - ABC 2x16 -15%
8 mẫu
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16 LV - ABC 3x16 -15%
23,700 VND
20,145 VND

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x16

8 mẫu
Cáp nhôm vặn xoắn LV - ABC 4x16 LV - ABC 4x16 -15%
8 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V hoặc 0.6/1kV VCm 10 -15%
12 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm 1.5 -15%
4 mẫu
Dây đơn mềm 8.0 600V JIS C3316 VCm 8.0 -15%
Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5 -15%
3 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi, Cu/PVC/PVC YY 8x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi, Cu/PVC/PVC YY 7x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi, Cu/PVC/PVC YY 2x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi, Cu/PVC/PVC YY 3x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi, Cu/PVC/PVC YY 4x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi, Cu/PVC/PVC YY 5x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 2 lõi, Cu/PVC/PVC CY 2x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 5 lõi, Cu/PVC/PVC CY 5x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 7 lõi, Cu/PVC/PVC CY 7x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 8 lõi, Cu/PVC/PVC CY 8x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 4 lõi, Cu/PVC/PVC CY 4x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 3 lõi, Cu/PVC/PVC CY 3x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 -15%
10 mẫu