Dây Cáp Điện LION

Dây Cáp hàn Lion M16 -15%
44,800 VND
38,080 VND

Dây Cáp hàn Lion

6 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-4 lõi (3 Pha +1 trung tính) CXV/FR-3xX+1xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-4 lõi CXV/FR-4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-3 lõi CXV/FR-3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CXV/FR-06/1kV-2 lõi CXV/FR-2xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chống cháy CV/FR-06/1kV-1 lõi CV/FR-X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-4 lõi CXV/FRT-4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-3 lõi CXV/FRT-3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-2 lõi CXV/FRT-2xX -15%
17 mẫu
Cáp điện lực hạ thế chậm cháy CXV/FRT-06/1kV-1 lõi CXV/FRT-x -15%
12 mẫu
Cáp điện lực chậm cháy CV/FRT-06/1kV-AS/NZS 5000.1 CV/FRT-x -15%
17 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-3xX+1xX -15%
5 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-4xX -15%
6 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-3xX -15%
6 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-0.6/1kV- TCVN 5935 DK-CVV-2xX -15%
6 mẫu
Cáp Đồng Trần C 120 C 120 -15%
316,630 VND
269,136 VND

Cáp Đồng Trần C 120

Cáp Đồng Trần C 95 C 95 -15%
246,520 VND
209,542 VND

Cáp Đồng Trần C 95

Cáp Đồng Trần C 70 C 70 -15%
181,360 VND
154,156 VND

Cáp Đồng Trần C 70

Cáp Đồng Trần C 50 C 50 -15%
131,080 VND
111,418 VND

Cáp Đồng Trần C 50

Cáp Đồng Trần C 35 C 35 -15%
90,790 VND
77,172 VND

Cáp Đồng Trần C 35

Cáp Đồng Trần C 25 C 25 -15%
64,680 VND
54,978 VND

Cáp Đồng Trần C 25

Cáp Đồng Trần C16 C 16 -15%
41,400 VND
35,190 VND

Cáp Đồng Trần C16 C 16

Cáp Đồng Trần C10 C 10 -15%
26,290 VND
22,347 VND

Cáp Đồng Trần C10 C 10

Cáp điều khiển không màn chắn 27 lõi, Cu/PVC/PVC YY 27x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 25 lõi, Cu/PVC/PVC YY 25x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 24 lõi, Cu/PVC/PVC YY 24x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 19 lõi, Cu/PVC/PVC YY 19x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 18 lõi, Cu/PVC/PVC YY 18x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 16 lõi, Cu/PVC/PVC YY 16x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 14 lõi, Cu/PVC/PVC YY 14x... -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 10 lõi, Cu/PVC/PVC YY 10x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển không màn chắn 6 lõi, Cu/PVC/PVC YY 6x.. -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 6 lõi, Cu/PVC/PVC CY-6x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 27 lõi, Cu/PVC/PVC CY-27x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 25 lõi, Cu/PVC/PVC CY-25x -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 24 lõi, Cu/PVC/PVC CY-24x -15%
5 mẫu