Dây Cáp Điện LION

Dây Cáp hàn Lion M16 -15%
44,800 VND
38,080 VND

Dây Cáp hàn Lion

6 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 VCm X -15%
12 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm X -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-4xX -15%
14 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 3 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-3xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV - TCVN 5935 CVV/DSTA-2xX -15%
13 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV/DATA - 0.6/1kV -TCVN 5935 (Cu/PVC/PVC) CVV/DATA-x -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 600V - JIS C3342:2000 CVV- 4xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 600V - JIS C3342:2000 CVV- 3xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 600V - JIS C3342:2000 CVV-2xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV - 600V - JIS C3342:2000 (Cu/PVC/PVC) CVV-X -15%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4xX -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi CVV - 0.6/1kV - TCVN 5935 (Cu/PVC/PVC) CVV-X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 6935 CVV- 3xX -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610-4 CVV-3xX -15%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CVV-2xX -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610-4 CVV-2xX -15%
5 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 (Cu/PVC) CV X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CV - 600V - JIS C3307 (Cu/PVC) CV X -15%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610  VVCm - 4xX -15%
6 mẫu
Dây cáp pha mềm 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm - 3xX -15%
6 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 VVCm 2xX -15%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm 2xX -15%
6 mẫu
Dây đơn cứng VC - 300/500V - TCVN 6610-3 (Cu/PVC) VC-X -15%
3 mẫu
Dây đơn cứng VC - 450/750V - TCVN 6610-3 (Cu/PVC) VC-X -15%
5 mẫu
Dây đơn cứng VC - 600V - JIS C3307 (Cu/PVC) VC-X -15%
3 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-4xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV - X -15%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-2xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 600V - JIS C3605:2002 CXV-3xX -15%
11 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 4xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV 3xX -15%
16 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - 2xX -15%
15 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV - X -15%
18 mẫu
Cáp điện lực (3 pha+1 trung tính) lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-3xX+1xX -15%
22 mẫu
Cáp điện lực 4 lõi CXV/DSTA - 0.6/1kV - TCVN 5935 CXV/DSTA-4xX -15%
13 mẫu