Dây cáp điện Cadivi

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) VCm -20%
18 mẫu
Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC -20%
43,560 VND
34,848 VND

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX -20%
41,030 VND
32,824 VND

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX -20%
515,460 VND
412,368 VND

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX -20%
149,710 VND
119,768 VND

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX -20%
429,990 VND
343,992 VND

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX -20%
140,140 VND
112,112 VND

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX -20%
334,290 VND
267,432 VND

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX -20%
82,610 VND
66,088 VND

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX

Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25) CXV/S-DATA-XX -20%
168,190 VND
134,552 VND

Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25) CXV/S-DATA-XX

Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX -20%
423,300 VND
338,640 VND

Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX

Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX -20%
135,080 VND
108,064 VND

Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX

Cáp điện CXV/SE-DSTA-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-DSTA-3xXX -20%
498,740 VND
398,992 VND

Cáp điện CXV/SE-DSTA-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX -20%
97,350 VND
77,880 VND

Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX

Cáp điều khiển DVV/Sc-14xXX 0.6/1kV DVV/Sc-14xXX -20%
41,410 VND
33,128 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-14xXX 0.6/1kV DVV/Sc-14xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-19xXX 0.6/1kV DVV/Sc-19xXX -20%
47,410 VND
37,928 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-19xXX 0.6/1kV DVV/Sc-19xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-24xXX 0.6/1kV DVV/Sc-24xXX -20%
59,730 VND
47,784 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-24xXX 0.6/1kV DVV/Sc-24xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-27xXX 0.6/1kV DVV/Sc-27xXX -20%
67,100 VND
53,680 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-27xXX 0.6/1kV DVV/Sc-27xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-30xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-30xXX -20%
72,600 VND
58,080 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-30xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-30xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-37xXX - 0.6/1kV DVV/Sc-37xXX -20%
85,030 VND
68,024 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-37xXX - 0.6/1kV DVV/Sc-37xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-10xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-10xXX -20%
33,550 VND
26,840 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-10xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-10xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-8xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-8xXX -20%
28,490 VND
22,792 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-8xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-8xXX

Cáp điều khiển DVV-14xXX- 0.6/1kV DVV-14xXX -20%
29,260 VND
23,408 VND

Cáp điều khiển DVV-14xXX- 0.6/1kV DVV-14xXX

Cáp điều khiển DVV-12xXX- 0.6/1kV DVV-12xXX -20%
25,080 VND
20,064 VND

Cáp điều khiển DVV-12xXX- 0.6/1kV DVV-12xXX

Cáp điều khiển DVV-10xXX- 0.6/1kV DVV-10xXX -20%
21,824 VND
17,460 VND

Cáp điều khiển DVV-10xXX- 0.6/1kV DVV-10xXX

Cáp điều khiển DVV-8xXX- 0.6/1kV DVV-8xXX -20%
18,183 VND
14,547 VND

Cáp điều khiển DVV-8xXX- 0.6/1kV DVV-8xXX

Cáp điều khiển DVV-7xXX- 0.6/1kV DVV-7xXX -20%
15,301 VND
12,241 VND

Cáp điều khiển DVV-7xXX- 0.6/1kV DVV-7xXX

Cáp điều khiển DVV-5xXX - 0.6/1kV DVV-5xXX -20%
12,705 VND
10,164 VND

Cáp điều khiển DVV-5xXX - 0.6/1kV DVV-5xXX

Cáp điều khiển DVV-4xXX- 0.6/1kV DVV-4xXX -20%
11,220 VND
8,976 VND

Cáp điều khiển DVV-4xXX- 0.6/1kV DVV-4xXX

Cáp điều khiển DVV-2xXX - 0.6/1kV DVV-2xXX -20%
7,865 VND
6,292 VND

Cáp điều khiển DVV-2xXX - 0.6/1kV DVV-2xXX

Cáp điều khiển DVV-3xXX- 0.6/1kV DVV-3xXX -20%
9,702 VND
7,762 VND

Cáp điều khiển DVV-3xXX- 0.6/1kV DVV-3xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-7xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-7xXX -20%
24,420 VND
19,536 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-7xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-7xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-5xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-5xXX -20%
20,262 VND
16,210 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-5xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-5xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-3xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-3xXX -20%
15,466 VND
12,373 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-3xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-3xXX

Cáp điều khiển DVV/Sc-2xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-2xXX -20%
12,925 VND
10,340 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-2xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-2xXX

Cáp điều khiển DVV-37xXX- 0.6/1kV DVV-37xXX -20%
68,310 VND
54,648 VND

Cáp điều khiển DVV-37xXX- 0.6/1kV DVV-37xXX

Cáp điều khiển DVV-30xXX- 0.6/1kV DVV-30xXX -20%
56,320 VND
45,056 VND

Cáp điều khiển DVV-30xXX- 0.6/1kV DVV-30xXX

Cáp điều khiển DVV-27xXX- 0.6/1kV DVV-27xXX -20%
51,260 VND
41,008 VND

Cáp điều khiển DVV-27xXX- 0.6/1kV DVV-27xXX

Cáp điều khiển DVV-19xXX- 0.6/1kV DVV-19xXX -20%
36,850 VND
29,480 VND

Cáp điều khiển DVV-19xXX- 0.6/1kV DVV-19xXX

Cáp điều khiển DVV-16xXX- 0.6/1kV DVV-16xXX -20%
32,780 VND
26,224 VND

Cáp điều khiển DVV-16xXX- 0.6/1kV DVV-16xXX