Dây cáp điện Cadivi

Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX
Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25)  CXV/S-DATA-XX
Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX
Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX
liên hệ

Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX

Cáp điện CXV/SE-DSTA-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-DSTA-3xXX
Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX
liên hệ

Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX

Cáp điện CXV/WBC-XX-12/20(24) kV CXV/WBC-XX
liên hệ

Cáp điện CXV/WBC-XX-12/20(24) kV CXV/WBC-XX

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC
liên hệ

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX
liên hệ

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX
liên hệ

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX
liên hệ

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX
liên hệ

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX
liên hệ

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX

Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo VCmo
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2xXX VCmd 2xXX
Cáp điện LV-ABC-4xXX - 0.6/1kV LV-ABC-4xXX
liên hệ

Cáp điện LV-ABC-4xXX - 0.6/1kV LV-ABC-4xXX

Cáp điện LV-ABC-3xXX - 0.6/1kV LV-ABC-3xXX
liên hệ

Cáp điện LV-ABC-3xXX - 0.6/1kV LV-ABC-3xXX

Cáp điện LV-ABC-2xXX - 0.6/1kV  LV-ABC-2xXX
liên hệ

Cáp điện LV-ABC-2xXX - 0.6/1kV LV-ABC-2xXX

Cáp điện AXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-3xXX
Cáp điện AXV-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-4xXX
Cáp điện AXV-XX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-XX
Cáp điện AXV-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) AXV-2xXX
Dây nhôm AV-XX - 0.6/1kV AV-XX
liên hệ

Dây nhôm AV-XX - 0.6/1kV AV-XX

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-XX CV/FRT-XX
liên hệ

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-XX CV/FRT-XX

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4xXX
liên hệ

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4xXX 4x1/4x1.5/4x2.5/4x3.5/4x4/4x6/4x8/4x10/4x11/4x14/4x16/4x22/4x25/4x30/4x35/4x38/4x50/4x60/4x70/4x80/4x95/4x100/4x120/4x125/4x150/4x185/4x200/4x240/4x250/4x300/4x325/4x400

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-2xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-2xXX
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-3xXX
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1xXX( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT
Cáp điện chống cháy CXV/FR-4xXX( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-4xXX
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3xXX( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-3xXX
1 đến 32 trong 100 sản phẩm

Dây cáp điện các hãng khác

Dây cáp điện Albertsons Dây cáp điện LION Dây cáp điện Daphaco Dây cáp điện Panasonic/Nanoco Dây cáp điện MPE Dây cáp điện Schneider Dây cáp điện Cadivi