Dây cáp điện Cadivi

CADIVI Thông báo: Kể tử ngày 01/07/2020 CADIVI sẽ ngưng không sản xuất các chủng loại cáp có ký hiệu như sau:
- 2.0mm, 3.5mm, 5.5mm, 8.0mm, 14mm, 22mm, 38mm, 100mm, 200mm, 250mm, 325mm
- CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/AWA, CXV/AWA
Lý do: Do đây là những sản phẩm nằm ngoài phạm vi chứng nhận hợp quy.
Cáp điện 1 ruột đồng 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-.. -20%
45 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) - 0.6/1kV 1100302 -20%
16 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) - 0.6/1kV 1100402 -20%
16 mẫu
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) VCm -20%
18 mẫu
Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC -20%
43,560 VND
34,848 VND

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX -20%
Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX -20%
515,460 VND
412,368 VND

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX -20%
149,710 VND
119,768 VND

Cáp điện AXV/S-AWA-XX

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX -20%
429,990 VND
343,992 VND

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX -20%
140,140 VND
112,112 VND

Cáp điện AXV/S-DATA-XX

Cáp điện AXV/SE-3xXX AXV/SE-3xXX -20%
334,290 VND
267,432 VND

Cáp điện AXV/SE-3xXX

Cáp điện AXV/S-XX AXV/S-XX -20%
82,610 VND
66,088 VND

Cáp điện AXV/S-XX

Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25) CXV/S-DATA-XX -20%
Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX -20%
Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV CXV/S-XX -20%
135,080 VND
108,064 VND

Cáp điện CXV/S-XX-12/20(24) kV

Cáp điện CXV/SE-DSTA-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-DSTA-3xXX -20%
Cáp điện CX1V-XX-12/20(24) kV CX1V-XX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-14xXX 0.6/1kV DVV/Sc-14xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-19xXX 0.6/1kV DVV/Sc-19xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-24xXX 0.6/1kV DVV/Sc-24xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-27xXX 0.6/1kV DVV/Sc-27xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-30xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-30xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-37xXX - 0.6/1kV DVV/Sc-37xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-10xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-10xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-8xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-8xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-14xXX- 0.6/1kV DVV-14xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-12xXX- 0.6/1kV DVV-12xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-10xXX- 0.6/1kV DVV-10xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-8xXX- 0.6/1kV DVV-8xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-7xXX- 0.6/1kV DVV-7xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-5xXX - 0.6/1kV DVV-5xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-4xXX- 0.6/1kV DVV-4xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-2xXX - 0.6/1kV DVV-2xXX -20%
Cáp điều khiển DVV-3xXX- 0.6/1kV DVV-3xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-7xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-7xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-5xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-5xXX -20%
Cáp điều khiển DVV/Sc-3xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-3xXX -20%