Dây Cáp Điện Cadivi

CADIVI Thông báo: Kể tử ngày 01/07/2020 CADIVI sẽ ngưng không sản xuất các chủng loại cáp có ký hiệu như sau:
- 2.0mm, 3.5mm, 5.5mm, 8.0mm, 14mm, 22mm, 38mm, 100mm, 200mm, 250mm, 325mm
- CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/AWA, CXV/AWA
Lý do: Do đây là những sản phẩm nằm ngoài phạm vi chứng nhận hợp quy.
Cáp CV Cadivi - Cáp điện lực hạ thế 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 CV CADIVI -22%
20 mẫu
DK-CVV 3 lõi pha +1 lõi đất 0.6/1kV -22%
5 mẫu
Dây điện lực hạ thế CV 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 (Loại TER) 56006937 -22%
3 mẫu
VCm/HR-LF Cadivi 600V VCm/HR-LF CADIVI -22%
6,270 VND
4,891 VND

VCm/HR-LF Cadivi 600V

16 mẫu
CVV 0.6/1kV 3 lõi pha + 1 lõi đất -22%
23 mẫu
Dây điện lực hạ thế CV 600V, NC - JIS C 3307 Cáp CV Cadivi -22%
5 mẫu
VCmo-FL CADIVI, 450/750V, AS/NZS 5000.2 VCmo-FL Cadivi -22%
9,999 VND
7,800 VND

VCmo-FL CADIVI, 450/750V, AS/NZS 5000.2 2x(1.0-6)

5 mẫu
VCmt Cadivi 4 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 4x -22%
14,674 VND
11,446 VND

VCmt Cadivi 4 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 4x(0.75-6)

6 mẫu
VCmt Cadivi 3 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 3x -22%
11,440 VND
8,924 VND

VCmt Cadivi 3 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 3x(0.75-6)

6 mẫu
VCmt Cadivi 2 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 2x -22%
8,470 VND
6,607 VND

VCmt Cadivi 2 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 2x(0.75-6)

6 mẫu
VCm Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VCm Cadivi -22%
2,299 VND
1,794 VND

VCm Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VCm (0.5-1.0)

3 mẫu
VCm Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VCm Cadivi -22%
6,006 VND
4,685 VND

VCm Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VCm (1.5-6.0)

4 mẫu
VCmd Cadivi 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 VCmd Cadivi -22%
4,554 VND
3,553 VND

VCmd Cadivi 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 2x(0.5-2.5)

5 mẫu
VCmo CADIVI, 300/500V - TCVN 6610-5 VCmo Cadivi -22%
7,557 VND
5,895 VND

VCmo CADIVI, 300/500V - TCVN 6610-5 2x(0.75-84)

6 mẫu
VCm Cadivi, 0.6/1kV, TC AS/NZS 5000.1 VCm Cadivi -22%
40,480 VND
31,575 VND

VCm Cadivi, 0.6/1kV, TC AS/NZS 5000.1 VCm (10-300)

12 mẫu
VC Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VC Cadivi -22%
2,398 VND
1,871 VND

VC Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VC (1.5-10)

3 mẫu
VC Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VC Cadivi -22%
5,742 VND
4,479 VND

VC Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VC (0.5-1.0)

5 mẫu
LV-ABC 2 lõi 0.6/1kV -22%
12,133 VND
9,464 VND

LV-ABC 2 lõi 0.6/1kV

10 mẫu
CV-FRT 3 lõi 0.6/1kV -22%
44,880 VND
35,007 VND

CV-FRT 3 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CXV/FR (3+1) lõi 0.6/1kV -22%
81,400 VND
63,492 VND

CXV/FR (3+1) lõi 0.6/1kV

26 mẫu
CXV/FR 4 lõi 0.6/1kV -22%
55,440 VND
43,244 VND

CXV/FR 4 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
CV/FR 1 lõi 0.6/1kV -22%
9,097 VND
7,096 VND

CV/FR 1 lõi 0.6/1kV

18 mẫu
AXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV -22%
56,320 VND
43,930 VND

AXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV

12 mẫu
DVV/Sc 7 lõi 0.6/1kV -22%
36,630 VND
28,572 VND

DVV/Sc 7 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV 5 lõi 0.6/1kV -22%
19,063 VND
14,870 VND

DVV 5 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
AXV/DATA 1 lõi 0.6/1kV -22%
37,180 VND
29,001 VND

AXV/DATA 1 lõi 0.6/1kV

12 mẫu
AX1V/WBC 1 lõi 12/20 (24) kV -22%
49,720 VND
38,782 VND

AX1V/WBC 1 lõi 12/20 (24) kV

11 mẫu
DVV 4 lõi 0.6/1kV -22%
16,830 VND
13,128 VND

DVV 4 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV -22%
826,870 VND
644,959 VND

CXV/SE-SWA 3 lõi 12/20(24) kV

11 mẫu
DVV 3 lõi 0.6/1kV -22%
14,553 VND
11,352 VND

DVV 3 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
CXV 12/20(24) kV hoặc 12.7/22(24) kV -22%
12 mẫu
DVV 2 lõi 0.6/1kV -22%
11,803 VND
9,207 VND

DVV 2 lõi 0.6/1kV

9 mẫu
DVV/Sc 5 lõi 0.6/1kV -22%
30,360 VND
23,681 VND

DVV/Sc 5 lõi 0.6/1kV

8 mẫu
CXV/DSTA (3+1) R 0.6/1kV -22%
93,390 VND
72,845 VND

CXV/DSTA (3+1) R 0.6/1kV

26 mẫu
DVV 37 lõi 0.6/1kV -22%
102,520 VND
79,966 VND

DVV 37 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
CXV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV -22%
99,220 VND
77,392 VND

CXV/DSTA 4 lõi 0.6/1kV

15 mẫu
CXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV -22%
63,910 VND
49,850 VND

CXV/DSTA 2 lõi 0.6/1kV

15 mẫu
CXV 2R 600V -22%
26,290 VND
20,507 VND

CXV 2R 600V

12 mẫu
DVV 27 lõi 0.6/1kV -22%
76,890 VND
59,975 VND

DVV 27 lõi 0.6/1kV

5 mẫu
CXV/DATA 1 lõi 0.6/1kV -22%
128,260 VND
100,043 VND

CXV/DATA 1 lõi 0.6/1kV

12 mẫu