Dây Cáp Điện Cadivi

CADIVI Thông báo: Kể tử ngày 01/07/2020 CADIVI sẽ ngưng không sản xuất các chủng loại cáp có ký hiệu như sau:
- 2.0mm, 3.5mm, 5.5mm, 8.0mm, 14mm, 22mm, 38mm, 100mm, 200mm, 250mm, 325mm
- CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/DSTA, CXV/DSTA, CVV/AWA, CXV/AWA
Lý do: Do đây là những sản phẩm nằm ngoài phạm vi chứng nhận hợp quy.
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 0.6/1kV TCVN 5935-1 CV .. -18%
45 mẫu
Cáp Duplex Du-CV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1110205 -20%
16 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-3x22+1x11 - 0.6/1kV 1100506 -20%
15 mẫu
Cáp điện CVV 0.6/1KV - 2 lõi CVV 0.6/1KV - 2 lõi -20%
14 mẫu
Dây điện đồng bọc nhựa PVC 1 lõi cứng VC -20%
12 mẫu
Cáp CADIVI AV ­– 0,6/1 KV AV -20%
10 mẫu
Cáp điện CVV 0.6/1KV - 4 lõi CVV 0.6/1KV - 4 lõi -20%
170,280 VND
136,224 VND

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 4 lõi

12 mẫu
Cáp điện CVV 0.6/1KV - 3 lõi CVV 0.6/1KV - 3 lõi -20%
132,660 VND
106,128 VND

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 3 lõi

12 mẫu
Cáp CADIVI : CVV 300/500V - 2 đến 4 lõi CVV 300/500V -20%
15 mẫu
Cáp CXV/FR – 0,6/1 KV CXV/FR -20%
24,200 VND
19,360 VND

Cáp CXV/FR – 0,6/1 KV

18 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-2x6 (2x7/1.04) - 0.6/1kV 1100110 -20%
24 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV-4R-600V - JIS C 3605:2002 CXV-4x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV-3R-600V - JIS C 3605:2002 CXV-3x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV-2R-600V - JIS C 3605:2002 CXV-2x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CXV-1R-600V - JIS C 3605:2002 CXV -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-4R-600V - JIS C 3342-2000  CVV-4x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-3R-600V - JIS C 3342-2000 CVV-3x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-2R-600V-JIS C 3342:2000 CVV-2x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-1R-600V - JIS C 3342-2000 CVV -20%
12 mẫu
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX -20%
Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-0.5 (1x16/0.2) VCm -18%
18 mẫu
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo VCmo 2x0.75 -18%
6 mẫu
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.5 VCmd 2x0.5 -18%
5 mẫu
Cáp Duplex Du-CV-2x8 (2x7/1.2) - 600 JIS 1110207 -20%
Cáp điện 1 ruột đồng 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-.. -20%
34 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-3x3.5 (3x7/0.8) - 0.6/1kV 1100302 -20%
16 mẫu
Cáp điện kế DK-CVV-4x3.5 (4x7/0.8) - 0.6/1kV 1100402 -20%
16 mẫu
Cáp điện AX1V & AX1V/WBC AX1V & AX1V/WBC -20%
43,560 VND
34,848 VND

Cáp điện AX1V & AX1V/WBC

Cáp điện AsXV-XX-12/20(24) kV AsXV-XX -20%
Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX AXV/SE-SWA-3xXX -20%
515,460 VND
412,368 VND

Cáp điện AXV/SE-SWA-3xXX

Cáp điện AXV/S-AWA-XX AXV/S-AWA-XX -20%
149,710 VND
119,768 VND

Cáp điện AXV/S-AWA-XX

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX AXV/SE-DSTA-3xXX -20%
429,990 VND
343,992 VND

Cáp điện AXV/SE-DSTA-3xXX

Cáp điện AXV/S-DATA-XX AXV/S-DATA-XX -20%
140,140 VND
112,112 VND

Cáp điện AXV/S-DATA-XX