Cadivi

Tags: mua cáp điện cadivi ở đâu, nơi bán cáp cadivi, cáp cadivi giá rẻ, cáp cadivi tại tphcm, cáp cadivi thủ đức, cáp cadivi quận 2 quận 9 bình thạnh, ruột đồng cadivi, dây cáp pha mềm 4 lõi cadivi, cáp điện lực hạ thế cxv cadivi,giá dây điện 3 pha 4 lõi cadivi, giá dây điện 3 pha 4 lõi cadivi, cáp điện lực hạ thế cv cadivi, cáp nhôm trần hạ thế cadivi, av cadivi, cáp nhôm hạ thế abc cadivi, dây đơn cứng ruột đồng cách điện pvc cadivi, dây đôi mềm ruột đồng cách điện pvc cadivi, dây đôi mềm oval dẹp ruột đồng cadivi, dây cáp pha mềm 2 lõi cadivi, dây cáp pha mềm 3 lõi cadivi, dây cáp pha mềm 4 lõi cadivi, cách điện pvc cadivi, cáp điện lực hạ thế cvv cadivi, dây đơn mềm ruột đồng pvc cadivi, dây cáp pha mềm 4 lõi bằng nhau ruột đồng cadivi, catalog cáp điện cadivi, cáp mềm cadivi, bảng giá dây điện cadivi 2019, giá cáp cadivi 2x11 2019, bảng giá dây điện cadivi 2019, đại lý dây cáp điện cadivi, dây cáp mềm cadivi, catalogue cadivi 2019
Cáp điện CXV-XX - 0.6/1kV (Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-1.5 20%
Cáp điện CXV-3xXX+1xYY- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x4+1x2.5 20%
Cáp điện CXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3x1 20%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmo VCmo 2x0.75 20%
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX 20%
Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 450/750V CV 1.0 20%
2,959 VND
2,368 VND

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV 450/750V CV 1.0

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4x1 20%
23,760 VND
19,008 VND

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-4x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-4x1 4x1/4x1.5/4x2.5/4x3.5/4x4/4x6/4x8/4x10/4x11/4x14/4x16/4x22/4x25/4x30/4x35/4x38/4x50/4x60/4x70/4x80/4x95/4x100/4x120/4x125/4x150/4x185/4x200/4x240/4x250/4x300/4x325/4x400

Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-3x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-3x1 20%
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-2x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-2x1 20%
Cáp điện chậm cháy CXV/FRT-1x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FRT-1x1 20%
Cáp điện chậm cháy CV-FRT-1.5 CV/FRT-1.5 20%
5,236 VND
4,189 VND

Cáp điện chậm cháy CV-FRT-1.5 CV/FRT-1.5

Cáp điện chống cháy CXV/FR-4x1( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-4x1 20%
Cáp điện chống cháy CXV/FR-3x1( Cách điện XLPE, vỏ FR-PVC) CXV/FR-3x1 20%
Cáp điện chống cháy CXV/FR-2x1( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FR-2x1 20%
Cáp điện chống cháy CXV/FR-1x1 - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, Vỏ FR-PVC) CXV/FR-1x1 20%
Cáp điện chống cháy CV/FR-1( Cách điện FR-PVC) CV/FR-1 20%
Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16 20%
6,325 VND
5,060 VND

Dây nhôm AV-16 - 0.6/1kV AV-16

Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16+1x10 20%
Cáp điện CVV-4x16- 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-4x16 20%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16 20%
Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 20%
95,810 VND
76,648 VND

Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 2x16/2x25/2x35/2x50/2x70/2x95/2x120/2x150/2x185/2x240/2x300/2x400

Cáp điện CVV-4x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC)  CVV-4x1.5 20%
Cáp điện CVV-3x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x1.5 20%
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-2x1.5 20%
Cáp điện CVV-1 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-1 20%
Dây điện đôi vỏ nhựa ruột đồng mềm VCmd 2x0.5 VCmd 2x0.5 20%
Cáp điện CXV/S-DATA-XX-12/20(24) kV (61/3.25)  CXV/S-DATA-XX 20%
Cáp điện CXV/SE-3xXX-12/20(24) kV CXV/SE-3xXX 20%