Dây cáp điện Daphaco

Cáp điện lực CXV, 3 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
19,930 VND
19,930 VND

Cáp điện lực CXV, 3 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 3x1.5/3x2.5/3x4.0/3x6.0/3x10/3x16/3x25/3x35/3x50/3x70

Dây đơn cứng ruột đồng 0.6/1kV tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 ĐƠN XX/10
Cáp điện lực CVV 2xXX CVV 2xXX
liên hệ

Cáp điện lực CVV 2xXX CVV 2xXX

Dây đôi mềm ruột đồng PVC tiêu chuẩn công trình VCmd 2xXX
Dây đôi mềm (dây súp) 2 x XX, ruột đồng 300V tiêu chuẩn UL 62 ĐÔI 2 x XXT
Dây đôi mềm Oval dẹp ruột đồng 300V tiêu chuẩn UL 62 DEP
Cáp Duplex 8.0 - 2 lõi, ruột đồng 600V tiêu chuẩn JIS C3307 DUPLEX 8.0
Cáp điện lực 1.0 - 1 lõi, ruột đồng 0.6/1kV tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 CAP 1.0
Cáp điều khiển có màn chắn 8 lõi ruột đồng Daphaco CY 8 x (0.5-2.5)
Cáp điều khiển có màn chắn 4 lõi ruột đồng Daphaco CY 4 x (0.5-2.5)
Cáp điều khiển có màn chắn 7 lõi ruột đồng Daphaco CY 7 x (0.5-2.5)
Cáp điều khiển có màn chắn 5 lõi ruột đồng Daphaco CY 5 x (0.5-2.5)
Cáp điều khiển có màn chắn 2 lõi ruột đồng Daphaco CY 2 x (0.5-2.5)
Cáp điều khiển có màn chắn 3 lõi ruột đồng Daphaco CY 3 x (0.5-2.5)
Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng Daphaco Fa 4x(1.5-35) Fa 4
Dây cáp pha mềm 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC tiêu chuẩn dân dụng Fa 3x1.5
Cáp điện lực CXV, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
5,790 VND
5,790 VND

Cáp điện lực CXV, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 1.5/2.5/4.0/6.0/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/

Cáp điện lực CXV,  2 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
15,560 VND
15,560 VND

Cáp điện lực CXV, 2 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 2x1.5/2x2.5/2x4.0/2x6.0/2x10/2x16/2x25/2x35/2x50/2x70

Cáp điện lực CXV, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
24,930 VND
24,930 VND

Cáp điện lực CXV, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 4x1.5/4x2.5/4x4.0/4x6.0/4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV 1.5
Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi ruột đồng Daphaco YY 2 (0.5-2.5)
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi ruột đồng Daphaco YY 3 (0.5-2.5)
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi ruột đồng Daphaco YY 4 (0.5-2.5)
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi ruột đồng Daphaco YY 5 (0.5-2.5)
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi ruột đồng Daphaco YY 7 (0.5-2.5)
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi ruột đồng Daphaco YY 8 (0.5-2.5)
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi ruột đồng Daphaco YY 12 (0.5-2.5)
Cáp hàn M 16 Daphaco M 16
16,370 VND
16,370 VND

Cáp hàn M 16 Daphaco M 16

Cáp điện lực ruột nhôm AV tiêu chuẩn công trình AV 16
6,710 VND
6,710 VND

Cáp điện lực ruột nhôm AV tiêu chuẩn công trình AV 16 AV 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

1 đến 32 trong 57 sản phẩm

Dây cáp điện các hãng khác

Dây cáp điện Albertsons Dây cáp điện LION Dây cáp điện Daphaco Dây cáp điện Panasonic/Nanoco Dây cáp điện MPE Dây cáp điện Schneider Dây cáp điện Cadivi