Dây cáp điện Daphaco

Cáp điện lực hạ thế 1 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn công trình CV 1.5 -15%
16 mẫu
Dây đôi mềm 2x24T 2x24T -15%
3,610 VND
3,069 VND

Dây đôi mềm 2x24T

Dây đôi mềm 2x32T 2x32T -15%
4,640 VND
3,944 VND

Dây đôi mềm 2x32T

Dây đôi mềm 2x30T 2x30T -15%
6,640 VND
5,644 VND

Dây đôi mềm 2x30T

Dây đôi mền 2x16T 2X16T -15%
2,560 VND
2,176 VND

Dây đôi mền 2x16T 2X16T

Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV tiêu chuẩn công trình DuCV 6.0 -15%
32,240 VND
27,404 VND

Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV tiêu chuẩn công trình 6.0 mm2/8.0 mm2/10 mm2/16 mm2

4 mẫu
Dây đôi mềm OVAL dẹp ruột đồng VCmo tiêu chuẩn công trình VCmo -15%
6 mẫu
Dây đơn mềm ruột đồng VCm tiêu chuẩn công trình VCm -15%
20 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 3 lõi ruột đồng Daphaco CY 3 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 2 lõi ruột đồng Daphaco CY 2 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 5 lõi ruột đồng Daphaco CY 5 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 7 lõi ruột đồng Daphaco CY 7 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 4 lõi ruột đồng Daphaco CY 4 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Cáp điều khiển có màn chắn 8 lõi ruột đồng Daphaco CY 8 x (0.5-2.5) -15%
5 mẫu
Dây đôi mềm ruột đồng PVC tiêu chuẩn công trình VCmd 2x0.5 -15%
5 mẫu
Cáp Duplex 8.0 - 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DUPLEX 8.0 -15%
4 mẫu
Dây đơn cứng, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐƠN 12/ 10 -15%
4 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0 -15%
10 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 1 lõi ruột đồng tiêu chuẩn công trình CV 1.0 -15%
12 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng Daphaco, tiêu chuẩn dân dụng Fa 4x1.5 -15%
9 mẫu
Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 -15%
5 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi (3+1 nối đất), Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV  3x2.5+1x1.5 -15%
13 mẫu
Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 -15%
63,810 VND
54,239 VND

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 2 x 10,16,25,35,50,70

6 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 -15%
115,470 VND
98,150 VND

Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

6 mẫu
Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV 2x1.5 -15%
4 mẫu