Dây Cáp Điện Daphaco

Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0 -20%
Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16 -20%
6,710 VND
5,368 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn công trình AV 16 AV 16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 -20%
4,020 VND
3,216 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 AV 12/14/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

Dây đôi mềm 2x30T 2x30T -20%
6,640 VND
5,312 VND

Dây đôi mềm 2x30T

Dây đôi mềm 2x32T 2x32T -20%
4,640 VND
3,712 VND

Dây đôi mềm 2x32T

Dây đôi mềm 2x24T 2x24T -20%
3,610 VND
2,888 VND

Dây đôi mềm 2x24T

Dây đôi mền 2x16T 2X16T -20%
2,560 VND
2,048 VND

Dây đôi mền 2x16T 2X16T

Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV tiêu chuẩn công trình DuCV 6.0 -20%
32,240 VND
25,792 VND

Cáp DUPLEX 2 lõi ruột đồng DuCV tiêu chuẩn công trình DuCV 6.0 6.0 mm2/8.0 mm2/10 mm2/16 mm2

Dây đôi mềm OVAL DEP 2x6.0 DEP 2x6.0 -20%
16,530 VND
13,224 VND

Dây đôi mềm OVAL DEP 2x6.0

Dây đôi mềm OVAL DEP 2x4.0 DEP 2x4.0 -20%
Dây đôi mềm OVAL DEP 2x2.5 DEP 2x2.5 -20%
Dây đôi mềm OVAL DEP 2x1.5 DEP 2x1.5 -20%
Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 -20%
Cáp điện lực CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 4x1.5 -20%
24,930 VND
19,944 VND

Cáp điện lực CXV 4 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 4x1.5 4x1.5/4x2.5/4x4.0/4x6.0/4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

Cáp điện lực CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 -20%
19,930 VND
15,944 VND

Cáp điện lực CXV 3 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 3x1.5 3x1.5/3x2.5/3x4.0/3x6.0/3x10/3x16/3x25/3x35/3x50/3x70

Cáp điện lực CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 2x1.5 -20%
15,560 VND
12,448 VND

Cáp điện lực CXV 2 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 2x1.5 2x1.5/2x2.5/2x4.0/2x6.0/2x10/2x16/2x25/2x35/2x50/2x70

Cáp điện lực CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 1.5 -20%
5,790 VND
4,632 VND

Cáp điện lực CXV 1 lõi, Cu/XLPE/PVC- 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CXV 1.5 1.5/2.5/4.0/6.0/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/