Dây Cáp Điện Daphaco

Cáp hàn Daphaco M 16 -15%
64,780 VND
55,063 VND

Cáp hàn Daphaco M16 - M95

6 mẫu
Cáp DUPLEX DuAV 2 lõi, ruột nhôm, cách điện PVC, tiêu chuẩn dân dụng DuAV 2x12 -15%
5 mẫu
Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12 -15%
5,360 VND
4,556 VND

Cáp điện lực 1 lõi, ruột nhôm, tiêu chuẩn dân dụng AV 12/14/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300

13 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng Daphaco, tiêu chuẩn dân dụng Fa 4x1.5 -15%
4 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0 -15%
5 mẫu
Dây đôi mềm Oval dẹp, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DEP 1.5 -15%
4 mẫu
Dây đơn cứng, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐƠN 12/ 10 -15%
4 mẫu
Cáp Duplex 8.0 - 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DUPLEX 8.0 -15%
4 mẫu
Dây đôi mềm (dây súp) 2 x 16, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐÔI 2 x 16T -15%
5 mẫu
  • 1-16/16