Công tắc & Ổ cắm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn báo đỏ, size S M3TNRD_WE -37%
Đui đèn xoáy DDX○ DDX○ -20%
7,900 VND
6,320 VND

Đui đèn xoáy DDX○

2 mẫu
Trạm sạc thông minh lioa màu đen và trắng 2D22N5USB -20%
2 mẫu
Ổ cắm nối đa năng chân cắm tròn ONCØ5 ONCØ5 -20%
Phích cắm nối âm cho phích tròn và phích dẹt EU2TD EU 2TD -20%
Mặt cho 1 thiết bị, size M A8401M_WE_G19 -39%
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống E426UX_G19 -37%
Ổ cắm đa năng và 2 ổ sạc USB màu vàng ánh kim E8342616USB_WG_G19 -37%
Bộ ổ cắm đa năng và USB trắng KB42616USB_WE_G19 -38%
Bộ ổ cắm đa năng và 2 ổ sạc USB màu bạc KB42616USB_AS_G19 -38%
Bộ công tắc cầu chì có công tắc 13A màu bạc KB31DFSG_AS -38%
Công tắc đèn báo không làm phiền KB31BD_WE -38%
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A màu trắng E8434_1_G19 -38%
Bộ công tắc trung gian 16A màu trắng E8431_I_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu trắng E8431D20_G19 -38%
Bộ công tắc chuông 10A màu trắng E8431BP1_G19 -38%
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A màu trắng E84426UES2_WE_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A màu trắng E8431USB_WE_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A màu trắng E8432USB_WE_G19 -38%
Bộ ổ cắm đa năng và sạc USB đôi màu trắng E8442616USB_WE_G19 -38%
Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu trắng E8431SPF_WE -38%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu trắng E8431EKT_WE -38%
Mặt chen trơn màu trắng E8430X_G19 -38%
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A màu đồng E8434_1_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc trung gian 16A màu đồng E8431_I_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu đồng E8431D20_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc chuông 10A màu đồng E8431BP1_SZ_G19 -38%
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A màu xám E84426UES2_SA_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A màu đồng E8431USB_SZ_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A màu đồng E8432USB_SZ_G19 -38%
Bộ ổ cắm đa năng và sạc USB đôi màu đồng E8442616USB_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu đồng E8431SPF_SZ -38%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu đồng E8431EKT_SZ -38%
Mặt chen trơn màu đồng E8430X_SZ_G19 -38%
Bộ công tắc bốn 1 chiều 16A màu xám E8434_1_SA_G19 -38%
Bộ công tắc trung gian 16A màu xám E8431_I_SA_G19 -38%
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A màu xám E8431D20_SA_G19 -38%
Bộ công tắc chuông 10A màu xám E8431BP1_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A màu xám E84426UES2_SZ_G19 -38%
Bộ ổ sạc USB đơn 2.1A màu xám E8431USB_SA_G19 -38%
Bộ ổ cắm đa năng và sạc USB đôi màu xám E8442616USB_SA_G19 -38%
Bộ công tắc điều chỉnh tốc độ quạt màu xám E8431SPF_SA -38%
Bộ công tắc chìa khóa thẻ màu xám E8431EKT_SA -38%
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 2 lỗ trống E426UXX_G19 -42%
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu và 1 lỗ trống E426UEX_G19 -42%
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 16A E426UST_G19 -42%
Bộ ổ cắm đơn 2 chấu 1 lỗ trống E426UX_G19 -37%