Cáp đồng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp Duplex 0.6/1KV THALOCO Cable Du -5%
5 mẫu
Cáp Duplex 0.6/1KV TLC Cable Du -5%
25,190 VND
23,931 VND

Cáp Duplex 0.6/1KV TLC Cable

6 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935  VVCm - 4x10 -15%
4 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 600V - JIS 3312  VVCm - 4x8.0 -15%
Dây cáp pha mềm 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610  VVCm - 4xX -15%
6 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 0.6/1kV - AS/NZS 5000.1 VCm X -15%
12 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 450/750V TCVN 6610 VCm X -15%
4 mẫu
Dây đơn cứng VC - 300/500V - TCVN 6610-3 (Cu/PVC) VC-X -15%
3 mẫu
Dây đơn cứng VC - 450/750V - TCVN 6610-3 (Cu/PVC) VC-X -15%
5 mẫu
Dây đơn cứng VC - 600V - JIS C3307 (Cu/PVC) VC-X -15%
3 mẫu
Dây đôi mềm VCmd - 2x0.5 VCmd - 2x0.5 -15%
5 mẫu
Dây đôi mềm OVAL dẹp VCmo 2x0.75 -15%
7,440 VND
6,324 VND

Dây đôi mềm OVAL dẹp

6 mẫu
Dây đơn mềm 8.0 600V JIS C3316 VCm 8.0 -15%
2 mẫu
Dây đơn mềm Cu/PVC 300/500V TCVN 6610 VCm 0.5 -15%
3 mẫu
Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng Daphaco, tiêu chuẩn dân dụng Fa 4x1.5 -15%
4 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng Fa 2x1.0 -15%
5 mẫu
Dây đôi mềm Oval dẹp, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DEP 1.5 -15%
4 mẫu
Dây đơn cứng, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐƠN 12/ 10 -15%
4 mẫu
Cáp Duplex 8.0 - 2 lõi, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng DUPLEX 8.0 -15%
4 mẫu
Dây đôi mềm (dây súp) 2 x 16, ruột đồng, tiêu chuẩn dân dụng ĐÔI 2 x 16T -15%
5 mẫu
  • 1-22/22