Tụ Bù

Xem sản phẩm theo thương hiệu

TỤ BÙ BLRCS100A120B44 -35%
2,262,700 VND
1,470,755 VND

TỤ BÙ

8 mẫu
Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443
400,000 VND
400,000 VND

Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443 10-50kVar

Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 22.9kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 19.8kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 13.2kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 6.6kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 3.3kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L
780,000 VND
780,000 VND

Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L 5-10kVar

Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS
450,000 VND
450,000 VND

Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS 10-50kVar

Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS
500,000 VND
500,000 VND

Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS 10-50kVar

  • 1-10/10