Tụ Bù

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443 LH
Tụ bù VarPluscan 33.9 KVAR 480V BLRCH339A407B48 -35%
TỤ BÙ BLRCS100A120B44 -35%
2,262,700 VND
1,470,755 VND

TỤ BÙ

8 mẫu
Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L LH
Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS LH
Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS LH
  • 1-11/11