Cáp điều khiển

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điều khiển DVV/Sc-14xXX 0.6/1kV DVV/Sc-14xXX -20%
41,410 VND
33,128 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-14xXX 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-19xXX 0.6/1kV DVV/Sc-19xXX -20%
47,410 VND
37,928 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-19xXX 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-24xXX 0.6/1kV DVV/Sc-24xXX -20%
59,730 VND
47,784 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-24xXX 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-27xXX 0.6/1kV DVV/Sc-27xXX -20%
67,100 VND
53,680 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-27xXX 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-30xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-30xXX -20%
72,600 VND
58,080 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-30xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-37xXX - 0.6/1kV DVV/Sc-37xXX -20%
85,030 VND
68,024 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-37xXX - 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-10xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-10xXX -20%
33,550 VND
26,840 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-10xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-8xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-8xXX -20%
28,490 VND
22,792 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-8xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-14xXX- 0.6/1kV DVV-14xXX -20%
29,260 VND
23,408 VND

Cáp điều khiển DVV-14xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-12xXX- 0.6/1kV DVV-12xXX -20%
25,080 VND
20,064 VND

Cáp điều khiển DVV-12xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-10xXX- 0.6/1kV DVV-10xXX -20%
21,824 VND
17,460 VND

Cáp điều khiển DVV-10xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-8xXX- 0.6/1kV DVV-8xXX -20%
18,183 VND
14,547 VND

Cáp điều khiển DVV-8xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-7xXX- 0.6/1kV DVV-7xXX -20%
15,301 VND
12,241 VND

Cáp điều khiển DVV-7xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-5xXX - 0.6/1kV DVV-5xXX -20%
12,705 VND
10,164 VND

Cáp điều khiển DVV-5xXX - 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-4xXX- 0.6/1kV DVV-4xXX -20%
11,220 VND
8,976 VND

Cáp điều khiển DVV-4xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-2xXX - 0.6/1kV DVV-2xXX -20%
7,865 VND
6,292 VND

Cáp điều khiển DVV-2xXX - 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-3xXX- 0.6/1kV DVV-3xXX -20%
9,702 VND
7,762 VND

Cáp điều khiển DVV-3xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-7xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-7xXX -20%
24,420 VND
19,536 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-7xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-5xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-5xXX -20%
20,262 VND
16,210 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-5xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-3xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-3xXX -20%
15,466 VND
12,373 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-3xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-2xXX- 0.6/1kV DVV/Sc-2xXX -20%
12,925 VND
10,340 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-2xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-37xXX- 0.6/1kV DVV-37xXX -20%
68,310 VND
54,648 VND

Cáp điều khiển DVV-37xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-30xXX- 0.6/1kV DVV-30xXX -20%
56,320 VND
45,056 VND

Cáp điều khiển DVV-30xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-27xXX- 0.6/1kV DVV-27xXX -20%
51,260 VND
41,008 VND

Cáp điều khiển DVV-27xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-19xXX- 0.6/1kV DVV-19xXX -20%
36,850 VND
29,480 VND

Cáp điều khiển DVV-19xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV-16xXX- 0.6/1kV DVV-16xXX -20%
32,780 VND
26,224 VND

Cáp điều khiển DVV-16xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển DVV/Sc-12xXX- 0.6/1kV  DVV/Sc-12xXX -20%
37,180 VND
29,744 VND

Cáp điều khiển DVV/Sc-12xXX- 0.6/1kV

Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 3 lõi, Cu/PVC/PVC CY 3x0.5 -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 4 lõi, Cu/PVC/PVC CY 4x0.5 -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 8 lõi, Cu/PVC/PVC CY 8x -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 7 lõi, Cu/PVC/PVC CY 7x -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 5 lõi, Cu/PVC/PVC CY 5x0.5 -20%
Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu Lion 2 lõi, Cu/PVC/PVC CY 2x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi, Cu/PVC/PVC YY 5x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi, Cu/PVC/PVC YY 4x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi, Cu/PVC/PVC YY 3x... -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 2 lõi, Cu/PVC/PVC YY 2x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi, Cu/PVC/PVC YY 7x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi, Cu/PVC/PVC YY 12x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi, Cu/PVC/PVC YY 8x0.5 -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 12 lõi ruột đồng Daphaco YY 12 (0.5-2.5) -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 8 lõi ruột đồng Daphaco YY 8 (0.5-2.5) -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 7 lõi ruột đồng Daphaco YY 7 (0.5-2.5) -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 5 lõi ruột đồng Daphaco YY 5 (0.5-2.5) -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 4 lõi ruột đồng Daphaco YY 4 (0.5-2.5) -20%
Cáp điều khiển không màn chắn 3 lõi ruột đồng Daphaco YY 3 (0.5-2.5) -20%