Catalogue & Bảng giá MPE

Dòng E, T, TS, WP MPE

Tủ điện MPE

Tủ điện MPE Series TS 2-4 cực TS-4 -40%
Tủ điện MPE Series TS 11-14 cực TS-14 -40%
Tủ điện MPE Series TS 7-12 cực TS-12 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 2-4 cực T4 -40%
155,000 VND
93,000 VND

Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 2-4 cực T4 2--40 đường

Tụ điện Series E EMC EMC -40%
135,000 VND
81,000 VND

Tụ điện Series E EMC EMC2-EMC18

7 mẫu
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 5-6 cực T6 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 7-10 cực T10 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 11-14 cực T14 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 15-20 cực T20 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 33-40 cực T40 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 25-32 cực T32 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 21-24 cực T24 -40%
Tủ điện MPE Series TS 33-40 cực TS-40 -40%
Tủ điện MPE Series TS 49-60 cực TS-60 -40%
Tủ điện MPE Series TS 25-32 cực TS-32 -40%
Tủ điện MPE Series TS 41-48 cực TS-48 -40%
Tủ điện MPE Series TS 21-24 cực TS-24 -40%
Tủ điện MPE Series TS 15-20 cực TS-20 -40%
Tủ điện MPE Series TS 5-6 cực TS-6 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 25-36 cực 380x110mm WP-36 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 19-24 cực, 380x110mm WP-24 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 13-18 cực 230x110mm WP-18 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 10-12 cực 230x110mm WP-12 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 7-9 cực 200x100mm WP-9 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 5-6 cực 200x100mm WP-6 -40%
Tủ điện MPE series TN 3-4 cực 124x85mm TN-4 -40%
Tủ điện MPE series TN 1-2 cực 125x85mm TN-2 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 2-4 cực 212x92mm WP-4 -40%
  • 1-28/28