Nút nhấn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nút Nhấn nhả Ø 22, Màu Xanh Lá, trắng, đen, vàng, xanh dương, đỏ XA2 -35%
6 mẫu
Nút nhấn có đèn báo Ø 22 tiếp điểm N/O điện áp 380V AC XA2 -35%
5 mẫu
Dòng XB4 - đầu công tắc ZB4BJ2 ZB4BJ2 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BJ53 XB4BJ53 LH
Dòng XB4 - Công tắc khóa XB4BJ33 XB4BJ33 LH
Dòng XB4 - Công tắc xoay XB4BJ21 XB4BJ21 LH
Dòng XB4 - đầu công tắc xoay ZB4BD5 ZB4BD5 LH
Dòng XB4 - đầu công tắc xoay ZB4BD3 ZB4BD3 LH
Dòng XB4 - Đầu công tắc xoay ZB4BD2 ZB4BD2 LH
Dòng XB4 - Thân công tắc ZB4BZ103 ZB4BZ103 LH
Dòng XB4 - Thân công tắc ZB4BZ101 ZB4BZ101 LH
Dòng XB4 - Công tắc xoay XB4BD53 XB4BD53 LH
Dòng XB4 - Công tắc xoay XB4BD33 XB4BD33 LH
Dòng XB4 - Công tắc xoay XB4BD25 XB4BD25 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BD21 XB4BD21 LH
Dòng XB4 - Đầu đèn nhấp nháy ZB4BW31 ZB4BW31 LH
4 mẫu
Dòng XB4 - thân đèn nhấp nháy ZB4BW065 ZB4BW065 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BW.... XB4BW3165 LH
4 mẫu
Dòng XB4 - Đầu nút nhấn có đèn led ZB4BW313 LH
5 mẫu
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả ZB4BW0B55 ZB4BW0B55 LH
5 mẫu
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BW31G5 XB4BW31G5 LH
5 mẫu
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BW31B5 XB4BW31B5 LH
5 mẫu
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả ZB4BS844 ZB4BS844 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả ZB4BT84 ZB4BT84 LH
Dòng XB4 - Nút Dừng khẩn cấp XB4BS9445 XB4BS9445 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BS8442 XB4BS8442 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BT842 XB4BT842 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả ZB4BC2 ZB4BC2 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả ZB4BL4 ZB4BL4 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả ZB4BZ105 ZB4BZ105 LH
Dòng XB4 - Nút ấn hai dầu XB4BL73415 XB4BL73415 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BC21 XB4BC21 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BL42 XB4BL42 LH
Dòng XB4 - Đầu nút đen ZB4BA2 ZB4BA2 LH
5 mẫu
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BA61 XB4BA61 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BA51 XB4BA51 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BA42 XB4BA42 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BA31 XB4BA31 LH
Dòng XB4 - Nút nhấn nhả XB4BA21 XB4BA21 LH
Nút nhấn có đèn Led 230VAC, N/O, Ø22 (Push and push-to-release) XB7NJ03M1 -35%
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả ZB5AG0 ZB5AG0 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả ZB5AG4 ZB5AG4 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả ZB5AG2 ZB5AG2 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AG33 XB5AG33 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AG03 XB5AG03 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AG41 XB5AG41 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả XB5AG21 XB5AG21 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả ZB5AJ3 ZB5AJ3 LH
Dòng XB5 - Nút nhấn nhả ZB5AJ2 ZB5AJ2 LH