Công tắc xoay

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc xoay Ø22 tay nắm ngắn NO & NC XA2 -30%
5 mẫu
CÔNG TẮC XOAY Ø 22 XA2 -35%
84,700 VND
55,055 VND

CÔNG TẮC XOAY Ø 22

4 mẫu
Công tắc xoay có khóa Ø 22 XA2 -35%
200,200 VND
130,130 VND

Công tắc xoay có khóa Ø 22

6 mẫu
Công tắc xoay có khóa 3 vị trí Ø22, 2N/O, loại XB7 XB7NG33 -35%
Công tắc xoay có khóa 2 vị trí Ø22, N/O, loại XB7 XB7NG21 -35%
Công tắc xoay 3 vị trí Ø22, 2N/O, loại XB7 XB7ND33 -35%
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22, N/O & N/O + N/C loại XB7 XB7ND21 -35%
2 mẫu
Nút dừng khẩn cấp Ø40 mở bằng chìa khóa loại XB7 XB7NS9445 -35%
2 mẫu
Nút dừng khẩn cấp Ø40 xoay để mở loại XB7 XB7NS8442 -35%
2 mẫu
Công tắc xoay 2 vị trí Ø22, N/O, loại XB5 XB5AD21N -35%
Công tắc xoay 3 vị trí Ø22, 2N/O, loại XB5 XB5AD33N -35%
  • 1-12/12