Điện năng lượng mặt trời

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC SHP75-10
165,000,000 VND
165,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC SHP75-10 bảo hành 5-10 năm

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC STP50-40
161,000,000 VND
161,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC STP50-40 bảo hành 5-10 năm

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC STP-25000TL
95,000,000 VND
95,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC STP-25000TL bảo hành 5-10 năm

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC STP-20000TL
92,500,000 VND
92,500,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC STP-20000TL bảo hành 5-10 năm

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC STP-15000TL
87,000,000 VND
87,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC STP-15000TL bảo hành 5-10 năm

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC SB-5.0-1AV
36,500,000 VND
36,500,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC SB-5.0-1AV bảo hành 5-10 năm

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC STP-10.0-3AV
68,000,000 VND
68,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC STP-10.0-3AV bảo hành 5-10 năm

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC SB-3000TL
28,500,000 VND
28,500,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC SB-3000TL bảo hành 5-10 năm

Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72
3,937,000 VND
3,937,000 VND

Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72

Cáp DC dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời Cap-DC
  • 1-10/10
  • 1