RCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

ELB 50A 2.5kA(240VAC0 30mA BKW2503Y -30%
1,550,000 VND
1,085,000 VND

ELB 50A 2.5kA(240VAC0 30mA BKW2503Y

ELB 60A 10KA(240VAC) 30mA BKW2603SKY -30%
2,300,000 VND
1,610,000 VND

ELB 60A 10KA(240VAC) 30mA BKW2603SKY

ELB 100A 25KA(240VAC) 30mA BKW21003KY -30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

ELB 100A 25KA(240VAC) 30mA BKW21003KY

ELB có bảo vệ quá tải BJJ23022-8 -30%
888,000 VND
621,600 VND

ELB có bảo vệ quá tải 15/30mA

2 mẫu
ELB không bảo vệ quá tải 30mA BJJ23030-8 -30%
755,000 VND
528,500 VND

ELB không bảo vệ quá tải 30mA BJJ23030-8

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA 402066-402068 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 100MA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 402070-402072 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 402032-402034 -30%
894,300 VND
626,010 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 300mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 402028-402030 -30%
864,600 VND
605,220 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 2P 100mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 402062-402064 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA VLL45N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

RCCB 3P+N 16A 100mA BVW-T 3P+N 16A 100mA -50%
1,845,000 VND
922,500 VND

RCCB 3P+N 16A 100mA BVW-T 3P+N 16A 100mA

RCCB 4P 16A 30mA BVW-T 3P+N 16A 30mA -50%
1,845,000 VND
922,500 VND

RCCB 4P 16A 30mA BVW-T 3P+N 16A 30mA

BVW-T RCCB 2P 16A 100mA BVW-T 1PN 16A 100mA -50%
1,304,000 VND
652,000 VND

BVW-T RCCB 2P 16A 100mA BVW-T 1PN 16A 100mA

RCCB 2P 16A 30mA BVW-T 1PN 16A 30mA -50%
1,304,000 VND
652,000 VND

RCCB 2P 16A 30mA BVW-T 1PN 16A 30mA

RCCB 3P+N 16A 300mA BVW-T 3P+N 16A 300mA -50%
1,845,000 VND
922,500 VND

RCCB 3P+N 16A 300mA BVW-T 3P+N 16A 300mA

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA SL68N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA SL68N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 100mA SL68N/2016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA SL68N/2016/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 30mA VLL45N/4016/030

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 -35%
545,000 VND
354,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 16A 100mA VLL45N/4016/100 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 16A 30mA VLL45N/2016/030

Cầu dao tự động bảo vệ chống rò 30mA RCCB FH200 4P (25A-63A) FH204AC-☓☓/0.03
Cầu dao tự động bảo vệ chống rò 30mA RCCB FH200 2P (25A-63A) FH202AC-☓☓/0.03
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A AC-S 300MA 411746 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 411504-411508 -30%
899,000 VND
629,300 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 411504-411508 25/40/63/80/100A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 411514-411517 -30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 411514-411517 25/40/63/80/100A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100A AC-S 100MA 411537 -30%
1,212,000 VND
848,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100A AC-S 100MA 411537

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 63A AC-S 300MA 411543 -30%
1,455,000 VND
1,018,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 63A AC-S 300MA 411543

Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 411524-411528 -30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 411524-411528 25/40/63/80/100A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A AC-S 300MA 411745 -30%
1,418,000 VND
992,600 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A AC-S 300MA 411745

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A A-S 300MA 411800 -30%
1,662,000 VND
1,163,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A A-S 300MA 411800

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A A-S 300MA 411801 -30%
1,911,000 VND
1,337,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A A-S 300MA 411801

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 30MA (25 - 80A A) 411554-411557 -30%
791,000 VND
553,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 30MA (25 - 80A A) 411554-411557 25/40/63/80A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P HPI 30MA (25 - 63A) 411590-411592 -30%
1,121,000 VND
784,700 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P HPI 30MA (25 - 63A) 411590-411592 25A/40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 30MA (25 - 80A AC) 411702-411705 -30%
1,085,000 VND
759,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 30MA (25 - 80A AC) 411702-411705 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 100MA (25 - 80A AC) 411712-411715 -30%
1,147,000 VND
802,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 100MA (25 - 80A AC) 411712-411715 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 300MA (25 - 80A AC) 411722-411725 -30%
1,155,000 VND
808,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 300MA (25 - 80A AC) 411722-411725 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 411732-411735 -30%
2,042,000 VND
1,429,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 411732-411735 25/40/63/80A AC

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 411759-411763 -30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 411759-411763 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 411769-411773 -30%
1,128,000 VND
789,600 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 411769-411773 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 411779-411783 -30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 411779-411783 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 411789-411793 -30%
1,424,000 VND
996,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 411789-411793 25/40/63/80/100A A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 30MA (40 - 63A) 411842-411843 -30%
18,853,000 VND
13,197,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 30MA (40 - 63A) 411842-411843 40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 300MA (40 - 63A) 411844-411845 -30%
16,950,000 VND
11,865,000 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 300MA (40 - 63A) 411844-411845 40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 30MA (40 - 63A) 411846-411847 -30%
21,875,000 VND
15,312,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 30MA (40 - 63A) 411846-411847 40A/63A

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 300MA (40 - 63A) 411848-411849 -30%
21,875,000 VND
15,312,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 300MA (40 - 63A) 411848-411849 40A/63A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 300mA 25A 602152
1,298,250 VND
1,298,250 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 300mA 25A 602152 25A/40A

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 100mA 25A 602150
1,316,250 VND
1,316,250 VND

Thiết bị đóng cắt chống rò RCD 4P 400V 100mA 25A 602150 25A/40A