RCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 63A RAE263 -25%
Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 402062-402064 -30%
1,125,960 VND
788,172 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A AC

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 300MA (25 - 80A A) 411569-411572 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A AC 10MA 411500 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 16A A 10MA 411550 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A AC-S 300MA 411746 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 411504-411508 -30%
899,000 VND
629,300 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 30MA (25 - 100A AC) 25/40/63/80/100A AC

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 411514-411517 -30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100MA (25 - 100A AC) 25/40/63/80/100A AC

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 100A AC-S 100MA 411537 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P 63A AC-S 300MA 411543 -30%
Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 411524-411528 -30%
1,042,000 VND
729,400 VND

Thiết bị đóng cắt DX3-ID 2P 25A AC 300MA (25 - 100A AC) 25/40/63/80/100A AC

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A AC-S 300MA 411745 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 63A A-S 300MA 411801 -30%
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P A 30MA (25 - 80A A) 411554-411557 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P HPI 30MA (25 - 63A) 411590-411592 -30%
3 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 30MA (25 - 80A AC) 411702-411705 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 300MA (40 - 63A) 411848-411849 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4P B 30MA (40 - 63A) 411846-411847 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 300MA (40 - 63A) 411844-411845 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 2P B 30MA (40 - 63A) 411842-411843 -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 411789-411793 -30%
1,424,000 VND
996,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 500MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 411779-411783 -30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 300MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 411769-411773 -30%
1,128,000 VND
789,600 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 100MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 411759-411763 -30%
1,187,000 VND
830,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR A 30MA (25 - 100A A) 25/40/63/80/100A A

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 411732-411735 -30%
2,042,000 VND
1,429,400 VND

Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 500MA (25 - 80A AC) 25/40/63/80A AC

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 300MA (25 - 80A AC) 411722-411725 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR AC 100MA (25 - 80A AC) 411712-411715 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCCB DX3-ID 4PR 40A A-S 300MA 411800 -30%
Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P -55%
3,350,000 VND
1,507,500 VND

Cầu dao chống rò Mitsubishi RCCB 4P 25A-63A

6 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA BV-D 2P -55%
2,071,000 VND
931,950 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 300mA 25A-63A

6 mẫu
Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò 30mA/100mA RCCB 2P MEL-30/2 -40%
447,300 VND
268,380 VND

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò 30mA/100mA RCCB 2P 25/32/40/63 A

4 mẫu
ELB 100A 25KA(240VAC) 30mA BKW21003KY -30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

ELB 100A 25KA(240VAC) 30mA BKW21003KY

RCCB 4P 300mA F -50%
2,088,000 VND
1,044,000 VND

RCCB 4P 300mA F

10 mẫu
RCCB 4P 30mA F -50%
2,088,000 VND
1,044,000 VND

RCCB 4P 30mA F

10 mẫu
RCCB 4P 100mA F -50%
2,088,000 VND
1,044,000 VND

RCCB 4P 100mA F

10 mẫu
RCCB 2P 300mA F -50%
1,471,000 VND
735,500 VND

RCCB 2P 300mA F

5 mẫu
BVW-T RCCB 2P 100mA F -50%
1,471,000 VND
735,500 VND

BVW-T RCCB 2P 100mA F

5 mẫu
RCCB 2P 30mA F -50%
1,471,000 VND
735,500 VND

RCCB 2P 30mA F

5 mẫu
RCCB 4P 30mA -50%
1,997,000 VND
998,500 VND

RCCB 4P 30mA

7 mẫu
RCCB 4P 300mA -50%
1,997,000 VND
998,500 VND

RCCB 4P 300mA

7 mẫu
RCCB 4P 100mA -50%
1,997,000 VND
998,500 VND

RCCB 4P 100mA

8 mẫu
BVW-T RCCB 2P 100mA -50%
1,411,000 VND
705,500 VND

BVW-T RCCB 2P 100mA

7 mẫu
RCCB 2P 30mA -50%
1,411,000 VND
705,500 VND

RCCB 2P 30mA

7 mẫu
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 20A RAE220 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 32A RAE232 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 40A RAE240 -25%
Aptomat tép chống giật dòng dò 30mA - 50A RAE250 -25%
ELB 50A 2.5kA(240VAC0 30mA BKW2503Y -30%
1,550,000 VND
1,085,000 VND

ELB 50A 2.5kA(240VAC0 30mA BKW2503Y

ELB 60A 10KA(240VAC) 30mA BKW2603SKY -30%
2,300,000 VND
1,610,000 VND

ELB 60A 10KA(240VAC) 30mA BKW2603SKY

ELB có bảo vệ quá tải BJJ23022-8 -30%
888,000 VND
621,600 VND

ELB có bảo vệ quá tải 15/30mA

2 mẫu