Điện năng lượng mặt trời

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72 LH
3,937,000 VND
3,937,000 VND

Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC SB-3000TL LH
28,500,000 VND
28,500,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Cáp DC dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời Cap-DC LH
liên hệ

Cáp DC dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời 4mm2-6mm2

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC STP-10.0-3AV LH
68,000,000 VND
68,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC SB-5.0-1AV LH
36,500,000 VND
36,500,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC STP-15000TL LH
87,000,000 VND
87,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC STP-20000TL LH
92,500,000 VND
92,500,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC STP-25000TL LH
95,000,000 VND
95,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC STP50-40 LH
161,000,000 VND
161,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC SHP75-10 LH
165,000,000 VND
165,000,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
  • 1-10/10