Điện năng lượng mặt trời

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC SB-3000TL -5%
31,350,000 VND
29,782,500 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM460M-7RL3-V -15%
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM445M-78H-V -15%
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM410M-72H-V -15%
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72-V -15%
Data Manager (Dùng cho inverter 110kW) EDMM-10 -5%
40,700,000 VND
38,665,000 VND

Data Manager (Dùng cho inverter 110kW)

2 mẫu
DC Combinerbox (Dùng cho Inverter 75kW) DCC-14 -5%
35,200,000 VND
33,440,000 VND

DC Combinerbox (Dùng cho Inverter 75kW)

2 mẫu
Inverter Manager (Dùng cho Inverter 75kW & 110kW) IM-20 -5%
2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 110000W 1000VDC STP110-60 -5%
264,000,000 VND
250,800,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 110000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC SHP75-10 -5%
181,500,000 VND
172,425,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC STP50-40 -5%
177,100,000 VND
168,245,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC STP-25000TL -5%
104,500,000 VND
99,275,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC STP-20000TL -5%
101,750,000 VND
96,662,500 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC STP-15000TL -5%
95,700,000 VND
90,915,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC STP-10.0-3AV -5%
74,800,000 VND
71,060,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 5000W 1000VDC STP-5000TL -5%
50,600,000 VND
48,070,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 5000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Tấm pin năng lượng mặt trời Hufa 370W
Bộ chuyển đổi Inverter Sofar HUFA
Cáp DC dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời Cap-DC
2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC SB-5.0-1AV -5%
40,150,000 VND
38,142,500 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
  • 1-20/20