Thiết bị công trình

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tags:
  • 1-26/26
Current transformer tropicalised double output for bars 54x102 METSECT5DE100 -35%
4 mẫu
Current transformer tropicalised double output for bars 34 x 84 METSECT5DD100 -35%
3 mẫu
Current transformer tropicalised for bars 55x165 METSECT5VV500 -35%
2 mẫu
Tụ bù VarPluscan 33.9 KVAR 480V BLRCH339A407B48 -35%
Tấm Pin năng lượng mặt trời JKM390M-72 -45%
Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC SB-3000TL -45%
28,500,000 VND
15,675,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 3000W 750VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Tấm pin năng lượng mặt trời Hufa 370W LH
Bộ chuyển đổi Inverter Sofar HUFA LH
Cáp DC dùng cho hệ thống năng lượng mặt trời Cap-DC
2 mẫu
Current transformer tropicalised double output for bars 38x102 METSECT5DH125 -35%
3 mẫu
Current transformer tropicalised double output for bars 52x127 METSECT5DC200 -35%
4 mẫu
Current transformer tropicalised double output for bars 32x65 METSECT5DA040 -35%
7 mẫu
Current transformer tropicalised double output for bars 36x127 METSECT5DB100 -35%
6 mẫu
Current transformer tropicalised DIN mount Ø26 METSECT5MB025 -35%
3 mẫu
Current transformer tropicalised DIN mount Ø27 METSECT5CC004 -35%
5 mẫu
Current transformer tropicalised DIN mount 40 5 for cables d. 21 METSECT5CC004 -35%
9 mẫu
Current transformer tropicalised DIN mount Ø32 METSECT5MC025 -35%
6 mẫu
Current transformer tropicalised DIN mount Ø40 METSECT5MD050 -35%
3 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC STP-10.0-3AV -45%
68,000,000 VND
37,400,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 10000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC SB-5.0-1AV -45%
36,500,000 VND
20,075,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 1 pha 5000W 600VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC STP-15000TL -45%
87,000,000 VND
47,850,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 15000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC STP-20000TL -45%
92,500,000 VND
50,875,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 20000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC STP-25000TL -45%
95,000,000 VND
52,250,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 25000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC STP50-40 -45%
161,000,000 VND
88,550,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 50000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC SHP75-10 -45%
165,000,000 VND
90,750,000 VND

Bộ chuyển đổi Inverter 3 pha 75000W 1000VDC bảo hành 5-10 năm

2 mẫu
TỤ BÙ BLRCS100A120B44 -35%
2,262,700 VND
1,470,755 VND

TỤ BÙ

8 mẫu
  • 1-26/26