Thiết bị Công trình

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tags:
  • 1-35/35
  • 1
TỤ BÙ BLRCS100A120B44 -35%
2,262,700 VND
1,470,755 VND

TỤ BÙ

8 mẫu
Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443
400,000 VND
400,000 VND

Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443 10-50kVar

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz
11,304,730 VND
11,304,730 VND

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz 55-2250KW

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 400A-6000A DJ-XXB
21,470,000 VND
21,470,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 400A-6000A DJ-XXB 400A-6000A

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây nhôm AL %Z = 5-7%
521,136,000 VND
521,136,000 VND

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây nhôm AL %Z = 5-7% %Z = 5-7%

Thiết bị tiết kiệm điện EnerKeeper
129,600,000 VND
129,600,000 VND

Thiết bị tiết kiệm điện EnerKeeper 75-2500kVA

Bộ điều khiển Recloser EMT từ xa (RTU)
21,000,000 VND
21,000,000 VND

Bộ điều khiển Recloser EMT từ xa (RTU)

Auto Recloser EMT 630A, 38kV
260,000,000 VND
260,000,000 VND

Auto Recloser EMT 630A, 38kV

Auto Recloser EMT 630A, 25kV
190,000,000 VND
190,000,000 VND

Auto Recloser EMT 630A, 25kV

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây đồng CU %Z = 5-7%
716,562,000 VND
716,562,000 VND

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây đồng CU %Z = 5-7% %Z = 5-7%

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 400A-6000A DJ-XXB
26,030,000 VND
26,030,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 400A-6000A DJ-XXB 400A-6000A

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 100A-600A DJ-XXF
12,540,000 VND
12,540,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 100A-600A DJ-XXF

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 100A-600A DJ-XXF
12,540,000 VND
12,540,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 100A-600A DJ-XXF

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 100A-400A (tủ công suất lỡn) 100A
74,860,400 VND
74,860,400 VND

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 100A-400A (tủ công suất lỡn) 100A 100A-400A

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 6A-75A (tủ công suất nhỏ) 6A
13,367,600 VND
13,367,600 VND

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 6A-75A (tủ công suất nhỏ) 6A 6A-75A

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz
11,304,730 VND
11,304,730 VND

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz 15-375KW

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V  50Hz
5,290,000 VND
5,290,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V 50Hz

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz
4,602,300 VND
4,602,300 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz
11,638,000 VND
11,638,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz
10,119,770 VND
10,119,770 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output
5,565,080 VND
5,565,080 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input
4,639,330 VND
4,639,330 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2
2,496,880 VND
2,496,880 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2 0.75-220kW

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 3.3kV/6.6kV#(p=7%,*p=14%) ATSR3300D
Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D
3,564,000 VND
3,564,000 VND

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D 10-200KVAR

Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha  220V, 440V (p=7%,3p=14%) NSR-L6
3,564,000 VND
3,564,000 VND

Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha 220V, 440V (p=7%,3p=14%) NSR-L6 10-200KVAR

Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha 3.3/6.6kV (p=7%,3p=14%) NSR-H6
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 22.9kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 19.8kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 13.2kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 6.6kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 3.3kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L
780,000 VND
780,000 VND

Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L 5-10kVar

Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS
450,000 VND
450,000 VND

Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS 10-50kVar

Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS
500,000 VND
500,000 VND

Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS 10-50kVar

  • 1-35/35
  • 1