Ống luồn dây điện OSPEN

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 175/230 OSPEN Φ 175 -20%
235,000 VND
188,000 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 175/230 OSPEN Φ 175

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 160/210 OSPEN Φ 160 -20%
185,000 VND
148,000 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 160/210 OSPEN Φ 160

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 150/195 OSPEN Φ 150 -20%
155,000 VND
124,000 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 150/195 OSPEN Φ 150

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 125/160 OSPEN Φ 125 -20%
104,500 VND
83,600 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 125/160 OSPEN Φ 125

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 100/130 OSPEN Φ 100 -20%
65,000 VND
52,000 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 100/130 OSPEN Φ 100

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 90/110 OSPEN Φ 90 -20%
58,500 VND
46,800 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 90/110 OSPEN Φ 90

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 80/105 OSPEN Φ 80 -20%
52,500 VND
42,000 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 80/105 OSPEN Φ 80

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 70/90 OSPEN Φ 70 -20%
48,000 VND
38,400 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 70/90 OSPEN Φ 70

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 65/85  OSPEN Φ 65 -20%
39,800 VND
31,840 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 65/85 OSPEN Φ 65

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 50/65  OSPEN Φ 50 -20%
27,200 VND
21,760 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 50/65 OSPEN Φ 50

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 40/50   OSPEN Φ 40 -20%
20,200 VND
16,160 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 40/50 OSPEN Φ 40

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 30/40   OSPEN Φ 30 -20%
13,600 VND
10,880 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 30/40 OSPEN Φ 30

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 25/32   OSPEN Φ 25 -20%
12,500 VND
10,000 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 25/32 OSPEN Φ 25

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 250/320 OSPEN Φ 250 -20%
585,000 VND
468,000 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 250/320 OSPEN Φ 250

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 200/260 OSPEN Φ 200 -20%
293,000 VND
234,400 VND

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 200/260 OSPEN Φ 200

  • 1-15/15

Thương hiệu Ống luồn dây điện

Ống luồn dây điện Ống Nhựa Việt Nhật Ống luồn dây điện Roman Ống luồn dây điện Vega Ống luồn dây điện OSPEN Ống luồn dây điện HDV Ống luồn dây điện Legrand Ống luồn dây điện MPE Ống luồn dây điện Nanoco Ống luồn dây điện Sino Vanlock
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Ống luồn dây điện