Ống luồn dây điện OSPEN

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 200/260 OSPEN Φ 200 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 90/110 OSPEN Φ 90 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 100/130 OSPEN Φ 100 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 125/160 OSPEN Φ 125 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 150/195 OSPEN Φ 150 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 160/210 OSPEN Φ 160 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 175/230 OSPEN Φ 175 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 250/320 OSPEN Φ 250 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 25/32   OSPEN Φ 25 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 30/40   OSPEN Φ 30 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 40/50   OSPEN Φ 40 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 50/65  OSPEN Φ 50 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 65/85  OSPEN Φ 65 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 70/90 OSPEN Φ 70 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 80/105 OSPEN Φ 80 -20%
  • 1-15/15

Thương hiệu Ống luồn dây điện

Ống luồn dây điện Ống Nhựa Việt Nhật Ống luồn dây điện Roman Ống luồn dây điện Vega Ống luồn dây điện OSPEN Ống luồn dây điện HDV Ống luồn dây điện Legrand Ống luồn dây điện MPE Ống luồn dây điện Nanoco Ống luồn dây điện Sino Vanlock
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Ống luồn dây điện