Rờ le

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O RXM4LB2 35%
133,100 VND
86,515 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O RXM4LB2 12VDC/24VDC/36VDC/48VDC/110VDC/24VAC/120VAC/230VAC

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB1 35%
113,300 VND
73,645 VND

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB1 12-48VDC/24VAC-230VAC

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB2 35%
122,100 VND
79,365 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB2 12VDC/24VDC/36VDC/48VDC/110VDC/24VAC/120VAC/230VAC

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 3A,4 C/O RXM4LB1 35%
123,200 VND
80,080 VND

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 3A,4 C/O RXM4LB1 12/24/48VDC/24/120V/230VAC

Rơ le REXO có đèn 3A, 12VDC & 24VAC, 4 C/O RXM4LB2JD 35%
133,100 VND
86,515 VND

Rơ le REXO có đèn 3A, 12VDC & 24VAC, 4 C/O RXM4LB2JD 12VDC/24VDC/36VDC/48VDC/110VDC/24VAC/120VAC/230VAC

Rơle thông minh SR2E201FU 20 I/O 120-240VAC SR2E201FU 35%
3,813,000 VND
2,478,450 VND

Rơle thông minh SR2E201FU 20 I/O 120-240VAC SR2E201FU

Rơle thông minh SR2E121FU 12 I/O 120-249VAC SR2E121FU 35%
2,560,000 VND
1,664,000 VND

Rơle thông minh SR2E121FU 12 I/O 120-249VAC SR2E121FU

Rơle thông minh SR2E201BD 20 I/O 24VDC SR2E201BD 35%
3,711,000 VND
2,412,150 VND

Rơle thông minh SR2E201BD 20 I/O 24VDC SR2E201BD

Rơle thông minh SR2D201FU 20 I/O 120-240VAC SR2D201FU 35%
3,711,000 VND
2,412,150 VND

Rơle thông minh SR2D201FU 20 I/O 120-240VAC SR2D201FU

Rơle thông minh SR2D101FU 10 I/O 120-240VAC SR2D101FU 35%
2,406,000 VND
1,563,900 VND

Rơle thông minh SR2D101FU 10 I/O 120-240VAC SR2D101FU

Rơle thông minh SR2A201FU 20 I/O 120-240VAC SR2A201FU 35%
4,120,000 VND
2,678,000 VND

Rơle thông minh SR2A201FU 20 I/O 120-240VAC SR2A201FU

Rơle thông minh SR2A101FU 10 I/O 120-240VAC  SR2A101FU 35%
2,763,000 VND
1,795,950 VND

Rơle thông minh SR2A101FU 10 I/O 120-240VAC SR2A101FU

Rơle thông minh SR2A101BD 10 I/O 24VDC  SR2A101BD 35%
2,687,000 VND
1,746,550 VND

Rơle thông minh SR2A101BD 10 I/O 24VDC SR2A101BD

Rơle thông minh SR2E121BD 12 I/O 24VDC SR2E121BD 35%
2,482,000 VND
1,613,300 VND

Rơle thông minh SR2E121BD 12 I/O 24VDC SR2E121BD

Đế cắm rơ le REXO - 2 C/O RXZE1M2C 35%
78,100 VND
50,765 VND

Đế cắm rơ le REXO - 2 C/O RXZE1M2C 2 C/O & 4 C/O

  • 1
1-16/16 sản phẩm