Rờ le

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O RXM4LB2 -35%
133,100 VND
86,515 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O 12VDC/24VDC/36VDC/48VDC/110VDC/24VAC/120VAC/230VAC

8 mẫu
Đế cắm rơ le REXO - 2 C/O RXZE1M2C -35%
49,500 VND
32,175 VND

Đế cắm rơ le REXO - 2 C/O 2 C/O & 4 C/O

2 mẫu
Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB1 -35%
103,400 VND
67,210 VND

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O 12-48VDC/24VAC-230VAC

6 mẫu
Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 3A,4 C/O RXM4LB1 -35%
107,800 VND
70,070 VND

Rơ le trung gian không đèn chỉ thị - 3A,4 C/O 12/24/48VDC/24/120V/230VAC

6 mẫu
Rơle thông minh SR2A201FU 20 I/O 120-240VAC SR2A201FU -35%
4,906,000 VND
3,188,900 VND

Rơle thông minh SR2A201FU 20 I/O 120-240VAC

3 mẫu
Rơle thông minh SR2A101FU 10 I/O 120-240VAC  SR2A101FU -35%
3,289,000 VND
2,137,850 VND

Rơle thông minh SR2A101FU 10 I/O 120-240VAC

3 mẫu
Rơle thông minh SR2A101BD 10 I/O 24VDC  SR2A101BD -35%
3,201,000 VND
2,080,650 VND

Rơle thông minh SR2A101BD 10 I/O 24VDC

11 mẫu
Rơle thông minh SR2E201FU 20 I/O 120-240VAC SR2E201FU -35%
4,532,000 VND
2,945,800 VND

Rơle thông minh SR2E201FU 20 I/O 120-240VAC SR2E201FU

Rơle thông minh SR2E201BD 20 I/O 24VDC SR2E201BD -35%
4,422,000 VND
2,874,300 VND

Rơle thông minh SR2E201BD 20 I/O 24VDC SR2E201BD

Rơle thông minh SR2E121FU 12 I/O 120-249VAC SR2E121FU -35%
3,058,000 VND
1,987,700 VND

Rơle thông minh SR2E121FU 12 I/O 120-249VAC SR2E121FU

Rơle thông minh SR2E121BD 12 I/O 24VDC SR2E121BD -35%
2,948,000 VND
1,916,200 VND

Rơle thông minh SR2E121BD 12 I/O 24VDC SR2E121BD

Rơle thông minh SR2D201FU 20 I/O 120-240VAC SR2D201FU -35%
4,422,000 VND
2,874,300 VND

Rơle thông minh SR2D201FU 20 I/O 120-240VAC SR2D201FU

Rơle thông minh SR2D101FU 10 I/O 120-240VAC SR2D101FU -35%
2,871,000 VND
1,866,150 VND

Rơle thông minh SR2D101FU 10 I/O 120-240VAC SR2D101FU

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR8b -30%
381,000 VND
266,700 VND

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR8b

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR6b -30%
331,500 VND
232,050 VND

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR6b

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4b DRA4b -30%
275,000 VND
192,500 VND

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4b DRA4b

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR(D)8b -30%
653,000 VND
457,100 VND

Rơ le phụ 8a,7a1b,6a2b,5a3b,4a4b DAR(D)8b

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR(D)6b -30%
595,000 VND
416,500 VND

Rơ le phụ 6a,5a1b,4a2b,3a3b,2a4b DAR(D)6b

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4a DAR(D)4b -30%
529,000 VND
370,300 VND

Rơ le phụ 4a,3a1b,2a2b,1a3b,4a DAR(D)4b

Rơ le phụ 1a or 1b DMC12 -30%
275,000 VND
192,500 VND

Rơ le phụ 1a or 1b DMC12

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB2 -35%
122,100 VND
79,365 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB2 12VDC/24VDC/36VDC/48VDC/110VDC/24VAC/120VAC/230VAC

Rơ le REXO có đèn 3A, 12VDC & 24VAC, 4 C/O RXM4LB2JD -35%
133,100 VND
86,515 VND

Rơ le REXO có đèn 3A, 12VDC & 24VAC, 4 C/O RXM4LB2JD 12VDC/24VDC/36VDC/48VDC/110VDC/24VAC/120VAC/230VAC

  • 1-23/23
  • 1