Rờ le

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Từ khóa: relay
Relay nhiệt class 10 A(1) với đầu kết nối bắt vít LRD380 -35%
5 mẫu
Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O RXM2LB2 -35%
122,100 VND
79,365 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 5A, 2 C/O 12VDC-230VAC

8 mẫu
Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O RXM4LB2 -35%
133,100 VND
86,515 VND

Rơ le trung gian có đèn chỉ thị - 3A, 4 C/O 12VDC-230VAC

8 mẫu
Rơle thông minh Zelio SR●●● LH
4,356,000 VND
4,356,000 VND

Rơle thông minh Zelio SR3MBU01BD/SR2COM01

2 mẫu
Rơle thông minh Zelio Logic - Programming cable and software SR2●●● LH
2,376,000 VND
2,376,000 VND

Rơle thông minh Zelio Logic - Programming cable and software SR2CBL01/SR2USB01

2 mẫu
Ổ cắm và phụ kiện Rở le Schneider ●●● LH
16 mẫu
Rờ le trung gian RPM Schneider 15A (có LED) RPM●●● LH
157,300 VND
157,300 VND

Rờ le trung gian RPM Schneider 15A (có LED) 1 C/O - 4 C/O

32 mẫu
Rờ le trung gian RPM Schneider 15A RPM●●● LH
117,700 VND
117,700 VND

Rờ le trung gian RPM Schneider 15A 1 C/O - 4 C/O

32 mẫu
Rở le trung gian Schneider RXG, LED RXG●3●● LH
95,700 VND
95,700 VND

Rở le trung gian Schneider RXG, LED 1 C/O 10A - 2 C/O 5A

20 mẫu
Rờle thời gian chức năng REXL Schneider REXL LH
12 mẫu
Ổ cắm cho RE48 Timer RUZC●M LH
74,800 VND
74,800 VND

Ổ cắm cho RE48 Timer

2 mẫu
Rờle thời gian chức năng RE48 Schneider RE48 LH
4 mẫu
Rờle thời gian chức năng RE17 Schneider RE17 LH
17 mẫu
Rờle thời gian chức năng RE22 Schneider RE22 LH
7 mẫu
Rờ le bảo vệ gắn DIN rail RM22 (22mm), RM35 (35mm) RM22/RM35 LH
14 mẫu
Đế gắn Rờ le RSB Schneider RSZE1S LH
224,400 VND
224,400 VND

Đế gắn Rờ le RSB Schneider RSZE1S35M/RSZE1S48M

2 mẫu
Rờ le RSB Schneider RSB LH
90,200 VND
90,200 VND

Rờ le RSB Schneider 1 C/O - 2 C/O

33 mẫu
Nhãn cho Rờ le Schneider RSZL300 LH
Nắp gá giữ cho Rờ-le Schneider RSZR215 LH
Bảo vệ ngõ ra cho Rờ le Schneider RZM●●● LH
9 mẫu
Đế gắn Rờ le RXG Schneider RGZE1S LH
79,200 VND
79,200 VND

Đế gắn Rờ le RXG Schneider 1 C/O 10A - 2 C/O 5A

2 mẫu
Rở le trung gian Schneider RXG Clear RXG●5●● LH
88,000 VND
88,000 VND

Rở le trung gian Schneider RXG Clear 1 C/O 10A - 2 C/O 5A

20 mẫu
Rở le trung gian Schneider RXG, LED, nút test RXG●2●● LH
130,900 VND
130,900 VND

Rở le trung gian Schneider RXG, LED, nút test 1 C/O 10A - 2 C/O 5A

20 mẫu
Ổ cắm đơn cho Relay RPM Schneider RPZF LH
105,600 VND
105,600 VND

Ổ cắm đơn cho Relay RPM Schneider For RPM1/2/3/4

4 mẫu
Relay trung gian RXM Schneider với dòng điện 3A đến 12A (có LED) RXM LH
25 mẫu
Relay trung gian RXM Schneider với dòng điện 3A đến 12A RXM LH
159,500 VND
159,500 VND

Relay trung gian RXM Schneider với dòng điện 3A đến 12A 2 C/O - 3 C/O - 4 C/O

25 mẫu
Relay điều khiển Schneider loại K điều khiển DC tiêu thụ 1.8W CA4KN●●● LH
3 mẫu
Relay nhiệt điện tử Schneider LR97 LR97●●●●● LH
15 mẫu
Relay nhiệt cho khởi động từ loại K LR2K03●● LH
14 mẫu
Relay quá tải nhiệt cho khởi động từ loại LR9F LR9F●● LH
8 mẫu
Relay bảo vệ nhiệt điện tử Schneider, reset tự động LT47.... LH
12 mẫu
Relay bảo vệ nhiệt điện tử Schneider bằng tay LT47●●●● LH
8 mẫu
Relay điều khiển Schneider loại D điều khiển LC & AC & DC CAD50/CAD32 LH
1,361,800 VND
1,361,800 VND

Relay điều khiển Schneider loại D điều khiển LC & AC & DC điều khiển LC & AC & DC

6 mẫu
Relay điều khiển Schneider loại K, 4 Pha điều khiển AC & DC CA●KN●● LH
6 mẫu
Zelio Logic - Smart Relays Modular - With Display SR2A101FU -35%
9 mẫu
Zelio Logic - Rờ le thông minh- không mở rộng có màn hình hiện thị SR2A101BD -35%
14 mẫu
Zelio Logic - Rờ le thông minh- không có màn hình hiện thị SR2D101FU -35%
6 mẫu