Sản phẩm khác

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Mismatch protection - for NS630b..1600 Masterpact NT/NW chassis Locking 33767 -45%
Acti 9 analogue outdoor light sensor cell CCT15263 -40%
Acti 9 analogue indoor light sensor cell CCT15262 -40%
Acti 9 IC2000 indoor (2 - 2000 lux) twilight switch CCT15285 -40%
Acti 9 IC2000 outdoor (2 - 2000 lux) twilight switch CCT15369 -40%
Acti 9 Impulse relay type iTLs 1P 16A A9C32811 -40%
1,166,000 VND
699,600 VND

Acti 9 Impulse relay type iTLs 1P 16A iTLc/iTLs

2 mẫu
Mô đun mở rộng cho Acti 9 iTL và iTLI A9C32836 -40%
1,111,000 VND
666,600 VND

Mô đun mở rộng cho Acti 9 iTL và iTLI 16/32A

2 mẫu
Acti 9 Impulse relay type iTLI 16A 1P A9C30815 -40%
Rờ le Acti 9 điều khiển bằng tín hiệu xung, iTL, ON-OFF switch A9C30811 -40%
3 mẫu
EasyPact EZC 100 Shunt trip VAC EZASHT●●●AC -40%
1,578,500 VND
947,100 VND

EasyPact EZC 100 Shunt trip VAC 100/200/380AC

3 mẫu
Electrical auxiliaries for EasyPact MVS FIXED - Undervoltage trip MN 220/250 VAC 4738● -45%
3 mẫu
Khóa liên động MI-..S -25%
650,000 VND
487,500 VND

Khóa liên động

5 mẫu
Thiết bị thu thập dữ liệu từ các thiết bị đo MES3-255C-EN -50%
Biến dòng cảm ứng 5A/16.66mA (dùng chung với CT lớn) EMU-CT5-A -50%
Biến dòng cảm ứng EMU-CT50 -50%
2,000,000 VND
1,000,000 VND

Biến dòng cảm ứng

3 mẫu
Khối hiển thị cho Ecomonitor plus EMU4-D65 -50%
Khối kết nối CC Link IE Field cho Ecomonitor plus EMU4-CM-CIFB -50%
Khối giao tiếp Modbus®TCP cho Ecomonitor plus EMU4-CM-MT -50%
Dây kết nối màn hình hiển thị cho Ecomonitor plus EMU4-CB-DPS -50%
Pulse input unit EMU4-PX4 -50%
9,388,000 VND
4,694,000 VND

Pulse input unit EMU4-PX4

Analog input unit EMU4-AX4 -50%
10,560,000 VND
5,280,000 VND

Analog input unit EMU4-AX4

Khối tiếp điểm vào/ra ME-0052-SS96 -50%
Khối giao tiếp CC-Link ME-0040C-SS96 -50%
5,633,000 VND
2,816,500 VND

Khối giao tiếp CC-Link ME-0040C-SS96

Khối kết nối thẻ nhớ ME96SS ME-0000BU-SS96 -50%
Khối kết nối Modbus TCP ME96SS ME-0000MT-SS96 -50%
Thiết bi bảo vệ mạch 3P 91-M B CP30-BA 3P 91-M B -50%
2,909,000 VND
1,454,500 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 3P 91-M B

13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 3P 9-M B CP30-BA 3P 9-M 0.1A B -50%
3,104,000 VND
1,552,000 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 3P 9-M B

13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 3P 21-M B CP30-BA 3P 21-M B -50%
2,899,000 VND
1,449,500 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 3P 21-M B

12 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 3P 2-M B CP30-BA 3P 2-M B -50%
2,832,000 VND
1,416,000 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 3P 2-M B

13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 2P 91-M B CP30-BA 2P 91-M B -50%
2,044,000 VND
1,022,000 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 2P 91-M B

13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 2P 9-M B CP30-BA 2P 9-M B -50%
1,973,000 VND
986,500 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 2P 9-M B

13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 2P 21-M B CP30-BA 2P 21-M B -50%
11 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 2P 2-M B CP30-BA 2P 2-M B -50%
1,724,000 VND
862,000 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 2P 2-M B

12 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 2P 1-M A CP30-BA 2P 1-M A -50%
1,545,000 VND
772,500 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 2P 1-M A

12 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 1P 91-M B CP30-BA 1P 91-M B -50%
13 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 1P 9-M B CP30-BA 1P 9-M B -50%
1,239,000 VND
619,500 VND

Thiết bi bảo vệ mạch 1P 9-M B

12 mẫu
Thiết bi bảo vệ mạch 1P 2-M B -50%
17 mẫu