Thiết bị chống sét

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P+N 412275 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12.5 kA 3P 412272 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P+N 412283 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 25 kA 3P 412282 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NR 412247 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P +SD 412242 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NR 412246 -30%
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 1P+N NL 412244 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR +SD 412277 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NL +SD 412275 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 3P +SD 412272 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR +SD 412276 -30%
Chống sét lan truyền SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NL +SD 412274 -30%
Thiết bị chống sét lan truyền BBDT2321BV -30%
2,990,000 VND
2,093,000 VND

Thiết bị chống sét lan truyền BBDT2321BV 6/16/20/25/32/40/50/63A

BK40S-T2 : Thiết bị chống sét lan truyền 80KA LS BK40S-T2 -25%
4 mẫu
BK30S-T2 : Thiết bị chống sét lan truyền 60KA LS BK30S-T2 -25%
4 mẫu
BK20S-T2 : Thiết bị chống sét lan truyền 40KA LS BK20S-T2 -25%
4 mẫu
BK10S-T2 : Thiết bị chống sét lan truyền 20KA LS BK10S-T2 -25%
4 mẫu
BK05S-T3 : Thiết bị chống sét lan truyền 10KA LS BK05S-T3 -25%
2 mẫu
Thiết bị chông sét lan truyền SPL2/SPY1/SPT1/SPT2 -25%
5,160,000 VND
3,870,000 VND

Thiết bị chông sét lan truyền

16 mẫu
Thiết bị chông sét lan truyền SPT/SPY -25%
15,490,000 VND
11,617,500 VND

Thiết bị chông sét lan truyền

5 mẫu
Chống sét lan truyền SPD T2 40KA 3P+N NL 412245 -30%
Thiết bị chống sét lan truyền 3P + N Acti9 iPRD loại 2 400V Draw-out A9L20600 -40%
3 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền 1P+N  Acti 9 - iPRD, loại 2 A9L08500 -40%
4 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền 1P Acti9 iPRD, loại 2 drawout A9L08100 -40%
4 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1 loại 1 + 2 A9L16632 -40%
3 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P 230V Fixed A9L15691 -40%
2 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P+N 230V Fixed A9L15692 -40%
2 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed A9L15693 -40%
Chống sét lan truyền 3P+N EZ9L (Type 2) EZ9L33720 -40%
Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2) EZ9L33620 -40%
Chống sét lan truyền EZ9L 1P EZ9L (Type 2) EZ9L33120 -40%
  • 1-32/32