Thiết bị chống sét

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Thiết bị chống sét lan truyền 3P + N Acti9 iPRD loại 2 400V Draw-out A9L20600 -40%
6,589,000 VND
3,953,400 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 3P + N Acti9 iPRD loại 2 400V Draw-out 20/40/65kA

3 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền 1P+N  Acti 9 - iPRD, loại 2 A9L08500 -40%
2,772,000 VND
1,663,200 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 1P+N Acti 9 - iPRD, loại 2 8/20/40/65kA

4 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền 1P Acti9 iPRD, loại 2 drawout A9L08100 -40%
1,848,000 VND
1,108,800 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 1P Acti9 iPRD, loại 2 drawout 8/20/40/65kA

4 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1 loại 1 + 2 A9L16632 -40%
12,353,000 VND
7,411,800 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1 loại 1 + 2 1P+N/3P/3P+N

3 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P 230V Fixed A9L15691 -40%
1,815,000 VND
1,089,000 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P 230V Fixed 20kA/40kA

2 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P+N 230V Fixed A9L15692 -40%
2 mẫu
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed A9L15693 -40%
6,105,000 VND
3,663,000 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed A9L15693 20/40/63kA

Chống sét lan truyền 3P+N EZ9L (Type 2) EZ9L33720 -40%
1,496,000 VND
897,600 VND

Chống sét lan truyền 3P+N EZ9L (Type 2) EZ9L33720 20/45kA

Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2) EZ9L33620 -40%
Chống sét lan truyền EZ9L 1P EZ9L (Type 2) EZ9L33120 -40%
649,000 VND
389,400 VND

Chống sét lan truyền EZ9L 1P EZ9L (Type 2) EZ9L33120 20/45kA

  • 1-10/10