Thiết bị chống sét

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2) EZ9L33620 40%
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed A9L15693 40%
6,043,400 VND
3,626,040 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed A9L15693 20/40/63kA

Thiết bị chống sét lan truyền 3P + N Acti9 iPRD loại 2 400V Draw-out A9L20600 40%
6,586,800 VND
3,952,080 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 3P + N Acti9 iPRD loại 2 400V Draw-out A9L20600 20/40/65kA

Thiết bị chống sét lan truyền 1P+N  Acti 9 - iPRD, loại 2 A9L08500 40%
2,766,500 VND
1,659,900 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 1P+N Acti 9 - iPRD, loại 2 A9L08500 8/20/40/65kA

Thiết bị chống sét lan truyền 1P Acti9 iPRD, loại 2 drawout A9L08100 40%
1,843,600 VND
1,106,160 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 1P Acti9 iPRD, loại 2 drawout A9L08100 8/20/40/65kA

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1 loại 1 + 2 A9L16632 40%
12,347,500 VND
7,408,500 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1 loại 1 + 2 A9L16632 1P+N/3P/3P+N

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P+N 230V Fixed A9L15692 40%
Chống sét lan truyền 3P+N EZ9L (Type 2) EZ9L33720 40%
1,422,300 VND
853,380 VND

Chống sét lan truyền 3P+N EZ9L (Type 2) EZ9L33720 20/45Ka

Chống sét lan truyền EZ9L 1P EZ9L (Type 2) EZ9L33120 40%
631,400 VND
378,840 VND

Chống sét lan truyền EZ9L 1P EZ9L (Type 2) EZ9L33120 20/45Ka

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P 230V Fixed A9L15691 40%
1,813,900 VND
1,088,340 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P 230V Fixed A9L15691 20kA/40kA

  • 1
1-10/10 sản phẩm