Thiết bị chống sét

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1 (Type 1+2) 50kA A9L16632 35%
12,347,500 VND
8,025,875 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPRF1 (Type 1+2) 50kA A9L16632 1P+N/3P/#P+N

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P+N 230V Fixed A9L15692 35%
Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed A9L15693 35%
7,051,000 VND
4,583,150 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 3P+N 400V Fixed A9L15693 20/40/63kA

Thiết bị chống sét lan truyền 3P + N Acti9 iPRD loại 2 400V Draw-out A9L20600 35%
9,157,500 VND
5,952,375 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 3P + N Acti9 iPRD loại 2 400V Draw-out A9L20600 20/40/65kA

Thiết bị chống sét lan truyền 1P+N  Acti 9 - iPRD, loại 2 A9L08500 35%
3,491,000 VND
2,269,150 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 1P+N Acti 9 - iPRD, loại 2 A9L08500 8/20/40/65kA

Thiết bị chống sét lan truyền 1P Acti9 iPRD, loại 2 drawout A9L08100 35%
2,107,600 VND
1,369,940 VND

Thiết bị chống sét lan truyền 1P Acti9 iPRD, loại 2 drawout A9L08100 8/20/40/65kA

Chống sét lan truyền 3P+N EZ9L (Type 2) EZ9L33720 35%
1,422,300 VND
924,495 VND

Chống sét lan truyền 3P+N EZ9L (Type 2) EZ9L33720 20/45Ka

Chống sét lan truyền EZ9L 1P EZ9L (Type 2) EZ9L33120 35%
631,400 VND
410,410 VND

Chống sét lan truyền EZ9L 1P EZ9L (Type 2) EZ9L33120 20/45Ka

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P 230V Fixed A9L15691 35%
1,813,900 VND
1,179,035 VND

Thiết bị chống sét lan truyền Acti9 - iPF K loại 2, 1P 230V Fixed A9L15691 20kA/40kA

  • 1
1 đến 9 trong 9 sản phẩm