RCBO

Xem sản phẩm theo thương hiệu

thiết bị đóng cắt RCBO 2P 6A 30mA 6KA 240VAC BBDE20631CNV -25%
587,000 VND
440,250 VND

thiết bị đóng cắt RCBO 2P 6A 30mA 6KA 240VAC 6/16/20/25/32/40/50/63A

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 410999-411006 -30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 1P+N 6kA AC 30mA 6-40A

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 411185-411192 -30%
5,214,000 VND
3,649,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6kA AC 30MA 10-63A

8 mẫu
Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 300mA A9D41606 -40%
2,112,000 VND
1,267,200 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 300mA 6/10/16/20/25/32/40A

7 mẫu
Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 30mA A9D31606 -40%
2,024,000 VND
1,214,400 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch, và chống dòng rò RCBO - 1P+N. 6kA, 30mA 6/10/16/20/25/32/40A

7 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71440 -40%
2,497,000 VND
1,498,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD - 30mA 240-415V AC Type 40/63A

2 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD - 30mA 240-415V AC Type A9R71225 -40%
1,474,000 VND
884,400 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD - 30mA 240-415V AC Type 25/40/63/100A

4 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD K-30mA,240-415V, AC type A9R50425 -40%
1,980,000 VND
1,188,000 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD K-30mA,240-415V, AC type 25/40/63A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng dò RCCB 2P ilD K-30mA, 240-415V, AC Type A9R50225 -40%
1,221,000 VND
732,600 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCB 2P ilD K-30mA, 240-415V, AC Type 25/40A

2 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300(S)mA,240-415 V A9R15491 -40%
6,853,000 VND
4,111,800 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300(S)mA,240-415 V A9R15491

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD 300mA 240-415V AC Type A9R74440 -40%
2,442,000 VND
1,465,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD 300mA 240-415V AC Type 40/63/100A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD 300mA,240-415 AC Type A9R74225 -40%
1,628,000 VND
976,800 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD 300mA,240-415 AC Type 25/40/63A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12240 -40%
1,617,000 VND
970,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 2P ilD-100mA 240-415VAC Type 2P- 40/63/100A, 4P- 40/63A

3 mẫu
Cầu dao chống dòng dò RCCP 4P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75440 -40%
2,486,000 VND
1,491,600 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCP 4P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type 25/40/63A

2 mẫu
Cầu dao chống dòng dò RCCP 2P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type A9R75225 -40%
1,353,000 VND
811,800 VND

Cầu dao chống dòng dò RCCP 2P ilD K-300mA, 240-415V, AC Type 25/40A

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300mA,240-415 V A9R14491 -40%
4,895,000 VND
2,937,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P-100A -300mA,240-415 V A9R14491

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD-100mA 240-415VAC Type A9R12440 -40%
2,222,000 VND
1,333,200 VND

Cầu dao chống dòng rò RCCB 4P ilD-100mA 240-415VAC Type 40/63A

2 mẫu
Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò RCBO 1P+N 4.5kA 30mA EZ9D34610 -40%
649,000 VND
389,400 VND

Cầu dao bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò RCBO 1P+N 4.5kA 30mA EZ9D34610 10/16/20/25/32/40A

Cầu dao chống rò RCCB 300mA 4P EZ9R64440 -40%
1,144,000 VND
686,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 300mA 4P 40/63A

2 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 30mA EZ9R34425 -40%
1,111,000 VND
666,600 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 30mA 25A/40A/63A

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA EZ9R36225 -40%
770,000 VND
462,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 30mA 25/40/63A

3 mẫu
Cầu dao chống rò RCBO LS 1P+N 10KA RKS 1P+N -25%
782,000 VND
586,500 VND

Cầu dao chống rò RCBO LS 1P+N 10KA 6/10/16/20/25A

6 mẫu
Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 2P MEL-30/225 -40%
648,000 VND
388,800 VND

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 2P MEL-30/225 25/32/40/63 A

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 4P MEL-30/425 -40%
938,000 VND
562,800 VND

Cầu Dao Bảo Vệ Dòng Rò RCCB 4P MEL-30/425 25/32/40/63 A

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1PN 32A 4.5kA 300mA BV-DN 1PN 32A 300 -60%
Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1PN 6A 4.5kA 100mA BV-DN 1PN 6A 100 -60%
1,533,000 VND
613,200 VND

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1PN 6A 4.5kA 100mA BV-DN 1PN 6A 100 6/10/16/20/25/32/40A

Cầu dao chống rò bảo vệ quá tải RCBO 1P+N 6A 4.5kA 30mA BV-DN 1PN 6A 30 -60%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 300mA BV-D 2P 25A 300 -60%
1,913,000 VND
765,200 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 300mA BV-D 2P 25A 300

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA BV-D 2P 25A 30 -60%
1,913,000 VND
765,200 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P 25A 30mA BV-D 2P 25A 30

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA BV-D 4P 25A 30 -60%
3,096,000 VND
1,238,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA BV-D 4P 25A 30

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 300mA BV-D 4P 25A 300 -60%
3,096,000 VND
1,238,400 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 300mA BV-D 4P 25A 300

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL45E 2P 16A 30mA SOL45E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 -35%
400,000 VND
260,000 VND

Cầu dao chống rò RCBO SOL68E 2P 16A 30mA SOL68E/2016/030 16/20/25/32/40/63A

RCBO 1P+N 6A 6KA RKC 1P+N -25%
660,000 VND
495,000 VND

RCBO 1P+N 6A 6KA 6/10/16/20/25/32A

6 mẫu
RCBO 1P+N 3A 4.5KA RKP 1P+N -25%
380,000 VND
285,000 VND

RCBO 1P+N 3A 4.5KA

7 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA RKN 3P + N -25%
775,000 VND
581,250 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A 30mA

4 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A RKN 1P + N -25%
610,000 VND
457,500 VND

Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A

4 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A RKN-b 1P + N -25%
700,000 VND
525,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 1P + N 25A 25/32/40/63A

6 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A RKN-b 3P + N -25%
980,000 VND
735,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P 25A

6 mẫu
Cầu dao tự động ngắn mạch và chống rò RCBO GSH201 (6A-63A) GSH201 AC-C☓/0.03
Thiết bị đóng cắt CBO DX3 1P+NR 6000A AC 300MA (C6-C40) 411021-411028 -30%
1,466,000 VND
1,026,200 VND

Thiết bị đóng cắt CBO DX3 1P+NR 6000A AC 300MA (C6-C40) 411021-411028 C6-C40

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P  6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411157-411164 -30%
1,814,000 VND
1,269,800 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 30MA 4M (C10-C63) 411157-411164 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411171-411178 -30%
2,225,000 VND
1,557,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 2P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411171-411178 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411204-411211 -30%
3,257,000 VND
2,279,900 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A AC 300MA 4M (C10-C63) 411204-411211 C10-C63

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 30MA 4M (C10-C32) 411233-411237 -30%
4,653,000 VND
3,257,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 30MA 4M (C10-C32) 411233-411237 C10-C32

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 300MA 4M (C10-C32) 411238-411242 -30%
4,653,000 VND
3,257,100 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A A 300MA 4M (C10-C32) 411238-411242 C10-C32

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A HPI 30MA 4M(C16-C32) 411244-411247 -30%
5,235,000 VND
3,664,500 VND

Thiết bị đóng cắt RCBO DX3 4P 6000A HPI 30MA 4M(C16-C32) 411244-411247 C16-C32

  • 1-47/47
  • 1