Phụ kiện thiết bị đóng cắt

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Compact NSXm Auxiliaries 380...415 V 50 HZ MX LV426846
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries 380...415 V 50 HZ MX LV426846

Compact NSXm Auxiliaries 250 V DC MX LV426844
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries 250 V DC MX LV426844

Compact NSXm Auxiliaries AC 220...240 V 50HZ MX LV426844
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries AC 220...240 V 50HZ MX LV426844

Compact NSXm Auxiliaries AC 110...130 V 50HZ MX LV426843
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries AC 110...130 V 50HZ MX LV426843

Compact NSXm Auxiliaries Auxiliary contacts (changeover) Standard OF or SD LV426950
Compact NSXm Auxiliaries Direct rotary handle LV426930
2,029,500 VND
2,029,500 VND

Compact NSXm Auxiliaries Direct rotary handle LV426930

Compact NSXm Auxiliaries Extended rotary handle LV426932
2,327,600 VND
2,327,600 VND

Compact NSXm Auxiliaries Extended rotary handle LV426932

Compact NSXm Auxiliaries Open door shaft operator LV426937
1,114,300 VND
1,114,300 VND

Compact NSXm Auxiliaries Open door shaft operator LV426937

Compact NSXm Auxiliaries Lateral rotary handle LV426935
2,158,200 VND
2,158,200 VND

Compact NSXm Auxiliaries Lateral rotary handle LV426935

Compact NSXm Auxiliaries CB fixed handle padlock ON/OFF LV426905
935,000 VND
935,000 VND

Compact NSXm Auxiliaries CB fixed handle padlock ON/OFF LV426905

Compact NSXm Auxiliaries 250 V DC MN LV426815
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries 250 V DC MN LV426815

Compact NSXm Auxiliaries AC 220...240 V 50HZ MN LV426804
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries AC 220...240 V 50HZ MN LV426804

Compact NSXm Auxiliaries AC 110...130 V 50HZ MN LV426803
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries AC 110...130 V 50HZ MN LV426803

Compact NSXm Auxiliaries 380...415 V 50 HZ MN LV426806
3,518,900 VND
3,518,900 VND

Compact NSXm Auxiliaries 380...415 V 50 HZ MN LV426806

Thiết bị đóng cắt chống rò Vigi module for NSX400/630 type MB 4P LV432456 40%
Thiết bị đóng cắt chống rò Vigi module for NSX 100/160 type ME 4P LV429213 40%
Thiết bị đóng cắt chống rò Vigi module for NSX400/630 type MB 3P LV432455 40%
Thiết bị đóng cắt chống rò Vigi module for NSX 100/160 type ME 3P LV429212 40%
ARA automatic reclosers iC60 1-2P A9C70132 40%
14,752,100 VND
8,851,260 VND

ARA automatic reclosers iC60 1-2P A9C70132

Auxiliary contacts iOF+iSD/iOF A9N26924 40%
400,400 VND
240,240 VND

Auxiliary contacts iOF+iSD/iOF A9N26924

Undervoltage release iMN A9A26960 40%
1,925,000 VND
1,155,000 VND

Undervoltage release iMN A9A26960

Undervoltage release iMN A9A26961 40%
1,426,700 VND
856,020 VND

Undervoltage release iMN A9A26961

Undervoltage release iMN A9A26963 40%
1,754,500 VND
1,052,700 VND

Undervoltage release iMN A9A26963

Fault indicating switch iSD A9A26927 40%
409,200 VND
245,520 VND

Fault indicating switch iSD A9A26927

Chống rò Vigi module for MCB 4P IC60 A9V41425 40%
4,592,000 VND
2,755,200 VND

Chống rò Vigi module for MCB 4P IC60 A9V41425

Chống rò Vigi module for MCB 2P iC60 (AC type) 25A 30mA A9V41225 40%
2,965,600 VND
1,779,360 VND

Chống rò Vigi module for MCB 2P iC60 (AC type) 25A 30mA A9V41225

Fault indicating switch iSD A9N26927 40%
400,400 VND
240,240 VND

Fault indicating switch iSD A9N26927

Undervoltage release A9N26960 40%
1,888,700 VND
1,133,220 VND

Undervoltage release A9N26960

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF A9A26947 40%
1,568,600 VND
941,160 VND

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF A9A26947

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF A9N26947 40%
1,537,800 VND
922,680 VND

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF A9N26947

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF A9A26948 40%
1,568,600 VND
941,160 VND

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF A9A26948

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF A9A26946 40%
1,632,400 VND
979,440 VND

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+iOF A9A26946

ARA automatic reclosers iC60 3-4P A9C70134 40%
14,752,100 VND
8,851,260 VND

ARA automatic reclosers iC60 3-4P A9C70134

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF A9N26946 40%
1,600,500 VND
960,300 VND

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF A9N26946

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF A9N26948 40%
1,537,800 VND
922,680 VND

Thiết bị đóng cắt Schneider - Shunt release iMX+OF A9N26948

1-35/647 sản phẩm