Phụ kiện thiết bị đóng cắt

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Thiết bị đóng cắt chống rò Vigi module for NSX 100/160 type ME 3P LV429212 35%
Rờ le thời gian LAETSD LAETSD 35%
1,005,400 VND
653,510 VND

Rờ le thời gian LAETSD LAETSD

Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước LAEN11 35%
75,900 VND
49,335 VND

Khối tiếp điểm phụ gắn ở mặt trước LAEN11

Compact NS>630A Fixed type A 5.0A 33512 35%
7,543,800 VND
4,903,470 VND

Compact NS>630A Fixed type A 5.0A 33512

Compact NS>630A Fixed type E 2.0E 33535 35%
8,486,500 VND
5,516,225 VND

Compact NS>630A Fixed type E 2.0E 33535

Compact NS>630A Fixed type P 5.0P 65290 35%
38,912,500 VND
25,293,125 VND

Compact NS>630A Fixed type P 5.0P 65290

Compact NS>630A Fixed type P 6.0P 65291 35%
50,883,800 VND
33,074,470 VND

Compact NS>630A Fixed type P 6.0P 65291

Compact NS>630A Fixed type P 7.0P 65292 35%
61,061,000 VND
39,689,650 VND

Compact NS>630A Fixed type P 7.0P 65292

Compact NS>630A Draw out type A 5.0A 33532 35%
7,770,400 VND
5,050,760 VND

Compact NS>630A Draw out type A 5.0A 33532

Compact NS>630A Draw out type A 6.0A 33533 35%
19,512,900 VND
12,683,385 VND

Compact NS>630A Draw out type A 6.0A 33533

Compact NS>630A Draw out type A 7.0A 33534 35%
27,318,500 VND
17,757,025 VND

Compact NS>630A Draw out type A 7.0A 33534

Compact NS>630A Draw out type E 2.0E 33536 35%
8,486,500 VND
5,516,225 VND

Compact NS>630A Draw out type E 2.0E 33536

Compact NS>630A Draw out type E 5.0E 33538 35%
9,430,300 VND
6,129,695 VND

Compact NS>630A Draw out type E 5.0E 33538

Compact NS>630A Draw out type E 6.0E 33540 35%
24,392,500 VND
15,855,125 VND

Compact NS>630A Draw out type E 6.0E 33540

Compact NS>630A Draw out type P 5.0P 65293 35%
38,912,500 VND
25,293,125 VND

Compact NS>630A Draw out type P 5.0P 65293

Compact NS>630A Draw out type P 6.0P 65294 35%
50,883,800 VND
33,074,470 VND

Compact NS>630A Draw out type P 6.0P 65294

Compact NS>630A Draw out type P 7.0P 65295 35%
61,061,000 VND
39,689,650 VND

Compact NS>630A Draw out type P 7.0P 65295

Masterpact NT Draw out type A 5.0A 65305 35%
7,543,800 VND
4,903,470 VND

Masterpact NT Draw out type A 5.0A 65305

Masterpact NT Draw out type A 6.0A 65306 35%
19,512,900 VND
12,683,385 VND

Masterpact NT Draw out type A 6.0A 65306

Masterpact NT Draw out type A 7.0A 65307 35%
27,318,500 VND
17,757,025 VND

Masterpact NT Draw out type A 7.0A 65307

Masterpact NT Draw out type E 2.0E 47281 35%
8,486,500 VND
5,516,225 VND

Masterpact NT Draw out type E 2.0E 47281

Masterpact NT Draw out type E 5.0E 47284 35%
9,430,300 VND
6,129,695 VND

Masterpact NT Draw out type E 5.0E 47284

Masterpact NT Draw out type E 6.0E 47292 35%
24,392,500 VND
15,855,125 VND

Masterpact NT Draw out type E 6.0E 47292

Masterpact NT Draw out type P 5.0P 47297 35%
38,912,500 VND
25,293,125 VND

Masterpact NT Draw out type P 5.0P 47297

Masterpact NT Draw out type P 6.0P 47298 35%
50,883,800 VND
33,074,470 VND

Masterpact NT Draw out type P 6.0P 47298

Masterpact NT Draw out type P 7.0P 47299 35%
61,061,000 VND
39,689,650 VND

Masterpact NT Draw out type P 7.0P 47299

Masterpact NT Fixed type A 5.0A 47285 35%
7,543,800 VND
4,903,470 VND

Masterpact NT Fixed type A 5.0A 47285

Masterpact NT Fixed type A 6.0A 47286 35%
19,512,900 VND
12,683,385 VND

Masterpact NT Fixed type A 6.0A 47286

Masterpact NT Fixed type A 7.0A 47287 35%
27,318,500 VND
17,757,025 VND

Masterpact NT Fixed type A 7.0A 47287

Masterpact NT Fixed type E 2.0E 47280 35%
8,486,500 VND
5,516,225 VND

Masterpact NT Fixed type E 2.0E 47280

Masterpact NT Fixed type E 5.0E 47283 35%
9,430,300 VND
6,129,695 VND

Masterpact NT Fixed type E 5.0E 47283

Masterpact NT Fixed type E 6.0E 47288 35%
24,392,500 VND
15,855,125 VND

Masterpact NT Fixed type E 6.0E 47288

Masterpact NT Fixed type P 5.0P 47289 35%
38,912,500 VND
25,293,125 VND

Masterpact NT Fixed type P 5.0P 47289

Masterpact NT Fixed type P 6.0P 47290 35%
50,883,800 VND
33,074,470 VND

Masterpact NT Fixed type P 6.0P 47290

Masterpact NT Fixed type P 7.0P 47291 35%
61,061,000 VND
39,689,650 VND

Masterpact NT Fixed type P 7.0P 47291

1 đến 35 trong 593 sản phẩm