Phụ kiện thiết bị đóng cắt

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Rotary handle , lock , interlocking for NSX100/160/250 41950 -40%
3,652,000 VND
2,191,200 VND

Rotary handle , lock , interlocking for NSX100/160/250 41950

Mechanic interlock for switch LV429369 -40%
5,668,300 VND
3,400,980 VND

Mechanic interlock for switch LV429369

Electrical auxiliary  - SDx output module for Micrologic lV429424 -40%
9,068,400 VND
5,441,040 VND

Electrical auxiliary - SDx output module for Micrologic lV429424

Air Circuit Breaker Masterpact DRAWOUT NW800/6300 6300A 3P Icu=150kA type H2 NW63H23D2 -40%
Air Circuit Breaker Masterpact DRAWOUT NW800/6300 5000A 3P Icu=150kA type H2 NW50H23D2 -40%
Air Circuit Breaker Masterpact DRAWOUT NW800/6300 4000bA 3P Icu=150kA type H2 NW4BH23D2 -40%
Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS, loại 2 nguồn lưới, 4P 630A 50kA LV432894ATNSX12A -40%
Accessories for NSX400/630 LV432571 -40%
899,800 VND
539,880 VND

Accessories for NSX400/630 LV432571

Accessories for NSX400/630 LV432575 -40%
9,612,900 VND
5,767,740 VND

Accessories for NSX400/630 LV432575

Accessories for NSX400/630 LV432570 -40%
557,700 VND
334,620 VND

Accessories for NSX400/630 LV432570

Accessories for NSX400/630 LV432596 -40%
1,776,500 VND
1,065,900 VND

Accessories for NSX400/630 LV432596

Accessories for NSX400/630 LV432595 -40%
1,776,500 VND
1,065,900 VND

Accessories for NSX400/630 LV432595

Accessories for NSX400/630 LV432594 -40%
800,800 VND
480,480 VND

Accessories for NSX400/630 LV432594

Accessories for NSX400/630 LV432593 -40%
731,500 VND
438,900 VND

Accessories for NSX400/630 LV432593

Accessories for NSX400/630 LV432592 -40%
666,600 VND
399,960 VND

Accessories for NSX400/630 LV432592

Accessories for NSX400/630 LV432591 -40%
579,700 VND
347,820 VND

Accessories for NSX400/630 LV432591

Accessories for NSX400/630 LV432491 -40%
2,731,300 VND
1,638,780 VND

Accessories for NSX400/630 LV432491

Accessories for NSX400/630 LV432490 -40%
2,159,300 VND
1,295,580 VND

Accessories for NSX400/630 LV432490

Accessories for NSX400/630 LV432476 -40%
3,283,500 VND
1,970,100 VND

Accessories for NSX400/630 LV432476

Accessories for NSX400/630 LV432475 -40%
1,780,900 VND
1,068,540 VND

Accessories for NSX400/630 LV432475

Accessories for NSX100/160/250 LV429513 -40%
1,769,900 VND
1,061,940 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429513

Accessories for NSX100/160/250 LV430563 -40%
7,796,800 VND
4,678,080 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV430563

Accessories for NSX100/160/250 LV429528 -40%
257,400 VND
154,440 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429528

Accessories for NSX100/160/250 LV429521 -40%
8,264,300 VND
4,958,580 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429521

Accessories for NSX100/160/250 LV429329 -40%
397,100 VND
238,260 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429329

Accessories for NSX100/160/250 LV429518 -40%
507,100 VND
304,260 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429518

Accessories for NSX100/160/250 LV429517 -40%
460,900 VND
276,540 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429517

Accessories for NSX100/160/250 LV429516 -40%
213,400 VND
128,040 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429516

Accessories for NSX100/160/250 LV429515 -40%
130,900 VND
78,540 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429515

Accessories for NSX100/160/250 LV431564 -40%
683,100 VND
409,860 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV431564

Accessories for NSX100/160/250 LV431563 -40%
590,700 VND
354,420 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV431563

Accessories for NSX100/160/250 LV429236 -40%
2,031,700 VND
1,219,020 VND

Accessories for NSX100/160/250 LV429236