MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao chống giật 4P / 25A-63A --30mA-6kA BBDE42534CNV -25%
1,500,000 VND
1,125,000 VND

Cầu dao chống giật 4P / 25A-63A --30mA-6kA

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA BBD1061CNV -25%
86,000 VND
64,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10kA BBD108011C -25%
2 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A BBD2062CNV -25%
247,000 VND
185,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6A-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10kA BBD208021C -25%
1,450,000 VND
1,087,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10kA

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 415VAC - 06kA BBD3063CNV -25%
438,000 VND
328,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 415VAC - 06kA 6A-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 400VAC-10Ka BBD308031C -25%
1,940,000 VND
1,455,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 400VAC-10Ka 80/100A- 10kA

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 415VAC - 06kA BBD4064CA -25%
618,000 VND
463,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 415VAC - 06kA 6A-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka BBD408041C -25%
3,000,000 VND
2,250,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka 80/100A- 10kA

2 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 1P 6KA MP6-C106 -40%
57,000 VND
34,200 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 1P 6KA MP6-C106 6/10/16/20/25/32/40/50/63 A

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 6KA MP6-C206 -40%
114,000 VND
68,400 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 6KA MP6-C206 10/16/20/25/32/40/50/63 A

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 6KA MP6-C310 -40%
171,000 VND
102,600 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 6KA MP6-C310 10/16/20/25/32/40/50/63 A

Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA MP6-C410 -40%
267,000 VND
160,200 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA MP6-C410 10/16/20/25/32/40/50/63 A

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 419881-419890 -30%
211,500 VND
148,050 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 419870-419879 -30%
283,800 VND
198,660 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 6-63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18467 -38%
4,015,000 VND
2,489,300 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18478 -38%
5,269,000 VND
3,266,780 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 2P 63A 15kA 230V A9N18456 -38%
2,860,000 VND
1,773,200 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 2P 63A 15kA 230V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 1P 63A 15kA 230V A9N18445 -38%
1,386,000 VND
859,320 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 1P 63A 15kA 230V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V A9N18371 -38%
4,873,000 VND
3,021,260 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V 63/80/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V A9N18364 -38%
3,817,000 VND
2,366,540 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V 63/82/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 2P 10kA 230V A9N18360 -38%
2,728,000 VND
1,691,360 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 2P 10kA 230V 63/80/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V A9N18356 -38%
1,287,000 VND
797,940 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V 63/80/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L A9F94206 -38%
2,079,000 VND
1,288,980 VND

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V iC60L A9F94306 -38%
3,278,000 VND
2,032,360 VND

Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V iC60L

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V iC60L A9F94406 -38%
4,268,000 VND
2,646,160 VND

Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V iC60L

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H A9F84206 -38%
1,155,000 VND
716,100 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 3P 10KA 400V iC60H A9F84306 -38%
1,738,000 VND
1,077,560 VND

Cầu dao tự động MCB 3P 10KA 400V iC60H 6/10/16/20/25/32A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H A9F84406 -38%
2,475,000 VND
1,534,500 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N A9F74406 -38%
1,144,000 VND
709,280 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N  A9F74306 -38%
781,000 VND
484,220 VND

Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 2P 6kA 230V C curve iC60N A9F74206 -38%
517,000 VND
320,540 VND

Cầu dao tự động 2P 6kA 230V C curve iC60N 6/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H A9F84106 -38%
330,000 VND
204,600 VND

Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L A9F94106 -38%
506,000 VND
313,720 VND

Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L 6/10/16/20/32/63A 15KA 230V

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 1P 6Ka, 230V C curve iC60N A9F74106 -38%
187,000 VND
115,940 VND

Cầu dao tự động MCB 1P 6Ka, 230V C curve iC60N 6/10/16/20/32/63A 6KA 230V

9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K24406 -42%
1,111,000 VND
644,380 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 -42%
440,000 VND
255,200 VND

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve 6/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 -42%
715,000 VND
414,700 VND

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 -42%
157,300 VND
91,234 VND

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 -40%
594,000 VND
356,400 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA EZ9F34206 -40%
231,000 VND
138,600 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 3P  -4.5KA EZ9F34306 -40%
418,000 VND
250,800 VND

Cầu dao tự động MCB 3P -4.5KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 80-100A BK3-80/100-4 -30%
713,000 VND
499,100 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 80-100A BK3-80/100-4 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 80-100A BK3-80/100-3 -30%
552,000 VND
386,400 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 80-100A BK3-80/100-3 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 80-100A BK3-80/100-2 -30%
348,000 VND
243,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 80-100A BK3-80/100-2 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 80-100A BK3-80/100-1 -30%
172,000 VND
120,400 VND

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 80-100A BK3-80/100-1 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 -30%
385,000 VND
269,500 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 6-63A BK3-63 -30%
248,000 VND
173,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 6-63A BK3-63 6/10/16/20/25/32/40/50/63A