MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA EZ9F34206 -40%
231,000 VND
138,600 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 4021●● LH
95,000 VND
95,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 6A - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 40231● LH
98,000 VND
98,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 6A - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 4021●● LH
269,000 VND
269,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 6 - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 40234● LH
529,500 VND
529,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 -30%
5,560,000 VND
3,892,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) 410160-4410167 -30%
4,170,000 VND
2,919,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) 410147-410154 -30%
2,527,000 VND
1,768,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) 410134-410141 -30%
1,474,000 VND
1,031,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 25KA (C2-C125) 409778-409790 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 25KA (C2-C125) 409765-409777 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 1P 10000A BIC (C2-C63) 404164-404177 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 2P 10000A BIC (C2-C63) 404198-404211 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 3P 10000A BIC (C2-C63) 404215-404228 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63) 404249-404262 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 25KA (C2-C125) 409752-409764 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 DC 2P 16KA (C0.5-C63) 409559-409574 -30%
16 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 419870-419879 -30%
283,800 VND
198,660 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 419881-419890 -30%
211,500 VND
148,050 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 3P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 6-63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 2P 24....500 VDC Acti 9- C60H DC A9N61520 -39%
19 mẫu
Cầu dao tự động MCB 1P 24....250 VDC Acti 9- C60H DC A9N61500 -39%
18 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K243●● -42%
9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K272●● -42%
9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K244●● -42%
9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K271●● -42%
9 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 2P 6kA TYPE C N BH-D6 2P TYPE C N	-55%
10 mẫu
Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA400-05DLS -55%
Tiếp điểm cảnh báo AL cho BH-D6S/BH-D10 AL-05DLS -55%
Tiếp điểm phụ AX cho BH-D6S/BH-D10 AX-05DLS -55%
Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA048-05DLS -55%
Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10 AX2-05DLS -55%
Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH-D10 ALAX-05DLS -55%
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 3P 6kA TYPE C N BH-D6 3P TYPE C N -55%
16 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 1P 6kA TYPE C N BH-D6 1P TYPE C N -55%
16 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 1P 10kA TYPE C N BH-D10 1P TYPE C N -55%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 2P 6kA TYPE C N BH-D6 2P TYPE C N -55%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 4P 6kA TYPE C N BH-D6 4P TYPE C N -55%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 4P 6kA TYPE C N BH-D6 4P TYPE C N -55%
10 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 1P+N 6kA TYPE C N BH-D6 1PN TYPE C N	-55%
14 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 1P 10kA TYPE C N BH-D10 1P TYPE C N	-55%
10 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 2P 10kA TYPE C N -55%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 2P 10kA TYPE C N BH-D10 2P TYPE C N -55%
10 mẫu