MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A-63A 10KA BKN-b 4P 25%
588,000 VND
441,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 sản phẩm
MCCB 2P 6-30A 1.5kA không vỏ BS32c 25%
82,000 VND
61,500 VND

MCCB 2P 6-30A 1.5kA không vỏ 6/10/15/30A

5 sản phẩm
MCCB 2P 6-30A 1.5KA có vỏ BS32c W/C 25%
96,000 VND
72,000 VND

MCCB 2P 6-30A 1.5KA có vỏ

5 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 6KA BKN 1P 25%
77,000 VND
57,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 6KA

9 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 6KA BKN 2P 25%
168,000 VND
126,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 6KA

9 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 6KA BKN 3P 25%
265,000 VND
198,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 6KA

9 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6-63A 6KA BKN 4P 25%
410,000 VND
307,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6-63A 6KA

9 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 10KA BKN-b 3P 25%
395,000 VND
296,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 10KA BKN-b 2P 25%
245,000 VND
183,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 10KA BKN-b 1P 25%
112,000 VND
84,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80-125A 10KA BKH 3P 25%
735,000 VND
551,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80-125A 10KA 80/100/125A

3 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80 - 125A 10KA BKH 2P 25%
463,000 VND
347,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80 - 125A 10KA 80/100/125A

3 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80 -125A 10KA BKH 1P 25%
214,000 VND
160,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80 -125A 10KA 80/100/125A

3 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80-125A 10KA BKH 4P 25%
950,000 VND
712,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80-125A 10KA 80/100/125A

3 sản phẩm
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA PS45N/C2006 35%
105,600 VND
68,640 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA SC68N/C1006 35%
62,000 VND
40,300 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10kA BH-D10 4P 6A TYPE C N 60%
1,355,000 VND
542,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10kA BH-D10 4P 6A TYPE C N 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 42%
156,200 VND
90,596 VND

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 42%
437,800 VND
253,924 VND

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 6/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N  A9F74306 38%
1,329,900 VND
824,538 VND

Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N A9F74306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 42%
708,400 VND
410,872 VND

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K24406 42%
1,106,600 VND
641,828 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K24406 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006 35%
165,600 VND
107,640 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA PS45N/C3006

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006 35%
230,500 VND
149,825 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006 35%
48,000 VND
31,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA PS45N/C1006

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6a 10kA BH-D10 1P 6A TYPE C N 60%
286,000 VND
114,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6a 10kA BH-D10 1P 6A TYPE C N 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 0.5A 10kA BH-D10 1P 0.5A TYPE C N 60%
383,000 VND
153,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 0.5A 10kA BH-D10 1P 0.5A TYPE C N

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 0.5A 10kA BH BH-D10 2P 0.5A TYPE C N	60%
830,000 VND
332,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 0.5A 10kA BH BH-D10 2P 0.5A TYPE C N 6/13/20/32/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6a 10kA BH BH-D10 2P 6A TYPE C N	60%
696,000 VND
278,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6a 10kA BH BH-D10 2P 6A TYPE C N 6/13/20/32/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6a 10kA BH-D10 3P 6A TYPE C N	60%
1,018,000 VND
407,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6a 10kA BH-D10 3P 6A TYPE C N 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 0.5A 10kA BH-D10 3P 0.5A TYPE C N	60%
1,281,000 VND
512,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 0.5A 10kA BH-D10 3P 0.5A TYPE C N

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 0.5A 10kA BH-D10 4P 0.5A TYPE C N 60%
1,694,000 VND
677,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 0.5A 10kA BH-D10 4P 0.5A TYPE C N

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 0.5A 6kA BH-D6 1P 0.5A TYPE C N 60%
360,000 VND
144,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 0.5A 6kA BH-D6 1P 0.5A TYPE C N

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6kA BH-D6 1P 63A TYPE C N 60%
282,000 VND
112,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6kA BH-D6 1P 63A TYPE C N

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA BH-D6 2P 6A TYPE C N 60%
504,000 VND
201,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA BH-D6 2P 6A TYPE C N

1-35/151 sản phẩm