MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6000A (C6-C63) 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6000A (C6-C63) 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6000A (C6-C63) 419870-419879 -30%
283,800 VND
198,660 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 2P 6000A (C6-C63) 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6000A (C6-C63) 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6000A (C6-C63) 6-63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18467 -38%
4,015,000 VND
2,489,300 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V A9N18478 -38%
5,269,000 VND
3,266,780 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 3P 63A 15kA 400V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 2P 63A 15kA 230V A9N18456 -38%
2,860,000 VND
1,773,200 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 2P 63A 15kA 230V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120H 1P 63A 15kA 230V A9N18445 -38%
1,386,000 VND
859,320 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 1P 63A 15kA 230V

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V A9N18371 -38%
4,873,000 VND
3,021,260 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V 63/80/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V A9N18364 -38%
3,817,000 VND
2,366,540 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V 63/82/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 2P 10kA 230V A9N18360 -38%
2,728,000 VND
1,691,360 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 2P 10kA 230V 63/80/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V A9N18356 -38%
1,287,000 VND
797,940 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V 63/80/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L A9F94206 -38%
2,079,000 VND
1,288,980 VND

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V iC60L A9F94306 -38%
3,278,000 VND
2,032,360 VND

Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V iC60L

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V iC60L A9F94406 -38%
4,268,000 VND
2,646,160 VND

Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V iC60L

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H A9F84206 -38%
1,155,000 VND
716,100 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 3P 10KA 400V iC60H A9F84306 -38%
1,738,000 VND
1,077,560 VND

Cầu dao tự động MCB 3P 10KA 400V iC60H 6/10/16/20/25/32A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H A9F84406 -38%
2,475,000 VND
1,534,500 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N A9F74406 -38%
1,144,000 VND
709,280 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N  A9F74306 -38%
781,000 VND
484,220 VND

Cầu dao tự động 3P 6kA 400V C curve iC60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 2P 6kA 230V C curve iC60N A9F74206 -38%
517,000 VND
320,540 VND

Cầu dao tự động 2P 6kA 230V C curve iC60N 6/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H A9F84106 -38%
330,000 VND
204,600 VND

Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L A9F94106 -38%
506,000 VND
313,720 VND

Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L 6/10/16/20/32/63A 15KA 230V

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 1P 6Ka, 230V C curve iC60N A9F74106 -38%
187,000 VND
115,940 VND

Cầu dao tự động MCB 1P 6Ka, 230V C curve iC60N 6/10/16/20/32/63A 6KA 230V

9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K24406 -42%
1,111,000 VND
644,380 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 -42%
440,000 VND
255,200 VND

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve 6/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 -42%
715,000 VND
414,700 VND

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 -42%
157,300 VND
91,234 VND

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 -40%
594,000 VND
356,400 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA EZ9F34206 -40%
231,000 VND
138,600 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 3P  -4.5KA EZ9F34306 -40%
418,000 VND
250,800 VND

Cầu dao tự động MCB 3P -4.5KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 80-100A BK3-80/100-4 -30%
713,000 VND
499,100 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 80-100A BK3-80/100-4 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 80-100A BK3-80/100-3 -30%
552,000 VND
386,400 VND

Aptomat Dong-A MCB 3P 10KA 80-100A BK3-80/100-3 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 80-100A BK3-80/100-2 -30%
348,000 VND
243,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 2P 10KA 80-100A BK3-80/100-2 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 80-100A BK3-80/100-1 -30%
172,000 VND
120,400 VND

Aptomat Dong-A MCB 1P 10KA 80-100A BK3-80/100-1 80/100A

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 -30%
385,000 VND
269,500 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A