MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao tự động IC60H 1P 6kA 230V C curve 6/10/16/20/25/32/40/50/63A A9F84106 35%
616,000 VND
400,400 VND

Cầu dao tự động IC60H 1P 6kA 230V C curve 6/10/16/20/25/32/40/50/63A A9F84106 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 4P-4.5kA EZ9F34440 35%
592,900 VND
385,385 VND

Cầu dao tự động MCB 4P-4.5kA EZ9F34440 40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA BH-D6-440 50%
764,000 VND
382,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA BH-D6-440

Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA MP6-C410 40%
441,000 VND
264,600 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA MP6-C410 10/16/20/25/32/40/50/63 A

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 10KA MP10-C380 40%
580,000 VND
348,000 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 10KA MP10-C380 80/100A

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 4.5KA MP4-C350 40%
171,000 VND
102,600 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 4.5KA MP4-C350 50/63A

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 6KA MP6-C310 40%
239,000 VND
143,400 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 6KA MP6-C310 10/16/20/25/32/40/50/63 A

Thiết bị đóng ngắt 2P 10KA MP10-C280 40%
380,000 VND
228,000 VND

Thiết bị đóng ngắt 2P 10KA MP10-C280 80/100A

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 4.5KA MP4-C250 40%
114,000 VND
68,400 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 4.5KA MP4-C250 50/63A

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 6KA MP6-C206 40%
157,000 VND
94,200 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 6KA MP6-C206 10/16/20/25/32/40/50/63 A

Thiết bị đóng ngắt MCB 1P 6KA MP6-C106 40%
77,500 VND
46,500 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 1P 6KA MP6-C106 6/10/16/20/25/32/40/50/63 A

Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V A9F94306 35%
1,798,500 VND
1,169,025 VND

Cầu dao tự động MCB 3P-6A 15KA 400V A9F94306

Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V A9F94406 35%
2,698,300 VND
1,753,895 VND

Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V A9F94406

Cầu dao tự động MCB C120H 3P-125A 30kA 220V A9N18478 35%
4,583,700 VND
2,979,405 VND

Cầu dao tự động MCB C120H 3P-125A 30kA 220V A9N18478

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 400V A9F94206 35%
1,348,600 VND
876,590 VND

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 400V A9F94206

Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A A9F84406 35%
4,111,800 VND
2,672,670 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A A9F84406 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 3P 6a 10KA 400V A9F A9F84306 35%
3,052,500 VND
1,984,125 VND

Cầu dao tự động MCB 3P 6a 10KA 400V A9F A9F84306 6/10/16/20/25/32A

Cầu dao tự động MCB 2P-10A 10KA 400V A9F A9F84206 35%
1,992,100 VND
1,294,865 VND

Cầu dao tự động MCB 2P-10A 10KA 400V A9F A9F84206 06/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IC60N 3P 6kA 400V C curve A9F74306 35%
1,329,900 VND
864,435 VND

Cầu dao tự động IC60N 3P 6kA 400V C curve A9F74306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IC60N 4P 6kA 400V C curve  A9F74406 35%
2,055,900 VND
1,336,335 VND

Cầu dao tự động IC60N 4P 6kA 400V C curve A9F74406 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IC60N 2P 6kA 230V C curve A9F74206 35%
942,700 VND
612,755 VND

Cầu dao tự động IC60N 2P 6kA 230V C curve A9F74206 6/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IC60L MCB 1P 15Ka, 230V C curve A9F94106 35%
953,700 VND
619,905 VND

Cầu dao tự động IC60L MCB 1P 15Ka, 230V C curve A9F94106 6/10/16/20/32/63A 15KA 230V

Cầu dao tự động IC60N MCB 1P 6Ka, 230V C curve A9F74106 35%
319,000 VND
207,350 VND

Cầu dao tự động IC60N MCB 1P 6Ka, 230V C curve A9F74106 6/10/16/20/32/63A 6KA 230V

Cầu dao tự động IK60N 4P 6kA 400V C curve A9K24406 35%
1,520,200 VND
988,130 VND

Cầu dao tự động IK60N 4P 6kA 400V C curve A9K24406 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 35%
1,027,400 VND
667,810 VND

Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K24306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 35%
728,200 VND
473,330 VND

Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K27206 6/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 35%
237,600 VND
154,440 VND

Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K27106 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 3P  -4.5KA EZ9F34306 35%
413,600 VND
268,840 VND

Cầu dao tự động MCB 3P -4.5KA EZ9F34306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 2P -4.5KA EZ9F34206 35%
228,800 VND
148,720 VND

Cầu dao tự động MCB 2P -4.5KA EZ9F34206 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 1P - 4.5kA EZ9F34106 35%
82,500 VND
53,625 VND

Cầu dao tự động MCB 1P - 4.5kA EZ9F34106 6/10/15/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka BBD408041C 25%
2,910,000 VND
2,182,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka BBD408041C 80/100A- 10kA

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 415VAC - 06kA BBD4064CA 25%
600,000 VND
450,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 415VAC - 06kA BBD4064CA 6A/10A/13A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 400VAC-10Ka BBD308031C 25%
1,880,000 VND
1,410,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 400VAC-10Ka BBD308031C 80/100A- 10kA

Thiết bị đóng cắt MCB 3P  C Curve 415VAC - 06kA BBD3063CNV 25%
425,000 VND
318,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 415VAC - 06kA BBD3063CNV 6A/10A/13A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA-->10kA BBD1061CNV 25%
83,000 VND
62,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA-->10kA BBD1061CNV

1 đến 35 trong 296 sản phẩm