MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V,C curve EZ9F34206 -40%
245,300 VND
147,180 VND

Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V,C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 IK60N MCB 1P 6kA 230V C curve A9K271●● -40%
161,700 VND
97,020 VND

Acti9 IK60N MCB 1P 6kA 230V C curve 6-63A

9 mẫu
Acti9 iK60N MCB 2P 6kA 230V C curve A9K272●● -40%
453,200 VND
271,920 VND

Acti9 iK60N MCB 2P 6kA 230V C curve 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 1P 6KA MP6-C150 -30%
9 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 10KA MP10-C380 -30%
825,000 VND
577,500 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 10KA 80/100A

2 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 4.5KA MP4-C350 -30%
303,600 VND
212,520 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 4.5KA 50/63A

2 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 3P 6KA MP6-C310 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 6KA MP6-C206 -30%
143,800 VND
100,660 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 6KA 10/16/20/25/32/40/50/63 A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 1P 24....250 VDC Acti 9- C60H DC A9N61500 -35%
18 mẫu
MCCB 2P 6-30A 1.5KA có vỏ BS32c W/C -25%
105,000 VND
78,750 VND

MCCB 2P 6-30A 1.5KA có vỏ

5 mẫu
Auxiliary switch: AX for BKN-b AX for BKN-b -25%
205,000 VND
153,750 VND

Auxiliary switch: AX for BKN-b

Auxiliary switch: AX for BKN AX for BKN -25%
173,000 VND
129,750 VND

Auxiliary switch: AX for BKN

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80-125A 10KA BKH 4P -25%
980,000 VND
735,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80-125A 10KA 80/100/125A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80-125A 10KA BKH 3P -25%
755,000 VND
566,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80-125A 10KA 80/100/125A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80 - 125A 10KA BKH 2P -25%
475,000 VND
356,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80 - 125A 10KA 80/100/125A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80 -125A 10KA BKH 1P -25%
220,000 VND
165,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80 -125A 10KA 80/100/125A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 6KA BKN 3P -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 6KA BKN 2P -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 6KA BKN 1P -25%
9 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 4P-30mA BBDR4xx30HV -30%
1,600,000 VND
1,120,000 VND

Cầu dao chống rò RCCB 4P-30mA

4 mẫu
Cầu dao chống rò RCCB 2P-30mA BBDR22530HV -30%
999,000 VND
699,300 VND

Cầu dao chống rò RCCB 2P-30mA 80/100A- 10kA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka BBD408041CHV -30%
3,000,000 VND
2,100,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka 80/100A- 10kA

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10kA BBD108011CHV -30%
2 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 4.5KA MP4-C250 -30%
189,200 VND
132,440 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 2P 4.5KA 50/63A

2 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA MP6-C410 -30%
314,900 VND
220,430 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA 10/16/20/25/32/40/50/63 A

8 mẫu
Thiết bị đóng ngắt 2P 10KA MP10-C2 -30%
379,500 VND
265,650 VND

Thiết bị đóng ngắt 2P 10KA

4 mẫu
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P RA1xx LH
6 mẫu
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P RA1xx LH
2 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P RAT2xx -25%
2 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P RAT2xx -25%
5 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P RAT1xx -25%
6 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P RAT1xx -25%
2 mẫu
Acti9 MCB C120H 1P 15kA 230V, C Curve A9N18445 -39%
1,455,300 VND
887,733 VND

Acti9 MCB C120H 1P 15kA 230V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120H 2P 15kA 230V, C Curve A9N18456 -39%
3,003,000 VND
1,831,830 VND

Acti9 MCB C120H 2P 15kA 230V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120H 3P 15kA 400V, C Curve A9N18467 -39%
4,216,300 VND
2,571,943 VND

Acti9 MCB C120H 3P 15kA 400V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120H 4P 15kA 400V, C Curve A9N18478 -39%
5,533,000 VND
3,375,130 VND

Acti9 MCB C120H 4P 15kA 400V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 4P 10kA 400V, C curve A9N18371 -39%
4,666,200 VND
2,846,382 VND

Acti9 MCB C120N 4P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 2P 10kA 400V, C curve A9N18360 -39%
2,864,400 VND
1,747,284 VND

Acti9 MCB C120N 2P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 1P 10kA 400V, C curve A9N18356 -39%
1,351,900 VND
824,659 VND

Acti9 MCB C120N 1P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 3P 10kA 400V, C curve A9N18364 -39%
4,008,400 VND
2,445,124 VND

Acti9 MCB C120N 3P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 iC60L MCB 1P 15kA 230V, C curve A9F94106 -39%
515,900 VND
314,699 VND

Acti9 iC60L MCB 1P 15kA 230V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60L MCB 2P 15kA 230V, C curve A9F94206 -39%
2,120,800 VND
1,293,688 VND

Acti9 iC60L MCB 2P 15kA 230V, C curve

9 mẫu
Acti9 iC60L MCB 3P 15kA 400V, C curve A9F94306 -39%
3,344,000 VND
2,039,840 VND

Acti9 iC60L MCB 3P 15kA 400V, C curve

9 mẫu
Acti9 iC60L MCB 4P 15kA 400V, C curve A9F94406 -39%
4,353,800 VND
2,655,818 VND

Acti9 iC60L MCB 4P 15kA 400V, C curve

9 mẫu
Acti9 iC60H 1P 10kA 230V, C curve A9F84106 -39%
341,000 VND
208,010 VND

Acti9 iC60H 1P 10kA 230V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60H MCB 2P 10kA 230V, C curve A9F84206 -39%
1,178,100 VND
718,641 VND

Acti9 iC60H MCB 2P 10kA 230V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60H MCB 3P 10kA 400V, C curve A9F84306 -39%
1,789,700 VND
1,091,717 VND

Acti9 iC60H MCB 3P 10kA 400V, C curve 6/10/16/20/25/32A

9 mẫu
Acti9 iC60H MCB 4P 10kA 400V, C curve A9F84406 -39%
2,524,500 VND
1,539,945 VND

Acti9 iC60H MCB 4P 10kA 400V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60N MCB 1P 6kA, 230V C curve A9F74106 -39%
192,500 VND
117,425 VND

Acti9 iC60N MCB 1P 6kA, 230V C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60N MCB 2P 6kA 230V C curve A9F74206 -39%
532,400 VND
324,764 VND

Acti9 iC60N MCB 2P 6kA 230V C curve 6A-63A

9 mẫu

MCB là gì?MCB (Miniature Circuit Breaker) là thiết bị đóng cắt bảo vệ quá tải ngắn mạch loại nhỏ, dòng định mức thấp, thường được ứng dụng trong mạng điện dân dụng. Tương tự như 1 chiếc công tắc tự động đóng/ngắt khi có sự cố về mạch điện xảy ra, nhằm bảo vệ cho người dùng an toàn và máy móc được không gây hư hỏng.

MCB là thiết bị chuyển mạch loại tép thuộc nhóm CB, thường có dòng cắt định mức và dòng cắt ngắn mạch thấp (125A/10kA) và được sử dụng thông dụng trên thị trường. MCB có chức năng bảo vệ hệ thống nói chung và các thiết bị điện (tải) nói riêng trong các trường hợp ngắn mạch, quá tải.

Ngoài ra, trong các tủ điện phân phối công nghiệp, MCB thường được sử dụng để bảo vệ cho các đường dây chiếu sáng, ổ cắm…, những dòng MCB có dòng định mức lớn được sử dụng như những MCB tổng hoặc MCB bảo vệ tải 3 pha công suất vừa và nhỏ.

Cấu tạo MCB

MCB được cấu tạo bởi các 5 bộ phận chính như sau: tiếp điểm, cơ cấu truyền động đóng cắt MCB, móc bảo vệ, hộp dập hồ quang và vỏ.

1. Tiếp điểmMCB thường có cấu tạo 3 cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính, tiếp điểm phụ, hồ quang) hoặc 2 cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ quang)

2. Cơ cấu truyền động đóng – cắt MCBcó 2 cách truyền động đóng – cắt MCB (bằng tay và bằng cơ điện). Bằng tay với các MCB có dòng điện định mức không lớn. Bằng cơ điện với MCB có dòng điện lớn hơn.

3. Móc bảo vệCó 2 loại móc bảo vệ: móc kiểu điện từ và móc kiểu rơle nhiệt. Móc bảo vệ có tác dụng để bảo vệ thiết bị điện không bị quá tải và ngắn mạch.

4. Hộp dập hồ quangCó 2 kiểu thiết bị dập hồ quang là: hồ quang kiểu nửa kín và hồ quang kiểu hở. Kiểu nửa kín được đặt trong vỏ kín của MCB và có lỗ thoát khí. Kiểu hở được dùng với  điện áp lớn 1000V.

5. Vỏ: MCB có lớp vỏ bằng nhựa giúp bảo vệ và cố định các bộ phận bên trong thiết bị.

Các loại MCB

MCB được chia thành nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm cấu tạo, hình dạng, kích thước, dòng ngắn mạch, số pha…mà ta sẽ có các cách phân chia khác nhau. Gồm 4 loại chính:

MCB 1P: MCB 1P hay MCB tép 1P là loại thiết bị đóng cắt bảo vệ 1 dây pha trong mạch điện. Loại này được sử dụng trong lưới điện 1 pha, bảo vệ pha nóng ( hay L ) trong các tủ điện bảo vệ  đường dây (line) cho chiếu sáng hoặc ổ cắm…

MCB 2P: MCB 2P hay MCB 2 pha ( 1pha – 2 cực ) là loại thiết bị đóng cắt bảo vệ 2 dây ( pha – trung tính) trong mạch điện. Loại này được sử dụng trong lưới điện 1 pha, bảo vệ dây pha ( nóng hay L ) và dây trung tính ( lạnh hay N).

MCB 3P: MCB 3P hay MCB 3 pha là loại thiết bị đóng cắt bảo vệ 3 dây pha trong mạch điện. Loại này được sử dụng trong lưới điện 3 pha, bảo vệ 3 dây pha ( L1, L2, L3 )

MCB 4P: MCB 4P hay MCB 3 pha – 4 cực là loại thiết bị đóng cắt bảo vệ 4 dây ( 3 dây pha – trung tính) trong mạch điện. Loại này được sử dụng trong lưới điện 3 pha, bảo vệ 3 dây pha ( L1, L2, L3 ) và dây trung tính ( lạnh hay N ).

Mua MCB ở đâu? 

Thiết bị điện Đặng Gia Phát hiện là nhà phân phối sản phẩm thiết bị đóng cắt MCB tại tp hcm và toàn quốc với rất nhiều thương hiệu.  Chúng tôi cam kết giá bán sản phẩm tốt nhất trên thị trường trong khu vực. Quý khách cần Báo giá đèn thiết bị MCB vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Trân trọng cảm ơn.