MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA EZ9F34206 -40%
231,000 VND
138,600 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 4.5kA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 3P 6kA 400V C curve A9K243●● -42%
9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 2P 6kA 230V C curve A9K272●● -42%
9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K244●● -42%
9 mẫu
Cầu dao tự động IK60N 1P 6kA 230V C A9K271●● -42%
9 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 2P 6kA TYPE C N BH-D6 2P TYPE C N	-60%
10 mẫu
Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA400-05DLS -60%
Tiếp điểm cảnh báo AL cho BH-D6S/BH-D10 AL-05DLS -60%
Tiếp điểm phụ AX cho BH-D6S/BH-D10 AX-05DLS -60%
Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10 SHTA048-05DLS -60%
Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10 AX2-05DLS -60%
Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH-D10 ALAX-05DLS -60%
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 3P 6kA TYPE C N BH-D6 3P TYPE C N -60%
16 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 1P 6kA TYPE C N BH-D6 1P TYPE C N -60%
16 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 1P 10kA TYPE C N BH-D10 1P TYPE C N -60%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 2P 6kA TYPE C N BH-D6 2P TYPE C N -60%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 4P 6kA TYPE C N BH-D6 4P TYPE C N -60%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 4P 6kA TYPE C N BH-D6 4P TYPE C N -60%
10 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D6 1P+N 6kA TYPE C N BH-D6 1PN TYPE C N	-60%
14 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 1P 10kA TYPE C N BH-D10 1P TYPE C N	-60%
10 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 2P 10kA TYPE C N -60%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 2P 10kA TYPE C N BH-D10 2P TYPE C N -60%
10 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 3P 10kA TYPE C N -60%
6 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 3P 10kA TYPE C N -60%
10 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 4P TYPE C N -60%
5 mẫu
MCB Mitsubishi loại tiêu chuẩn BH-D10 4P 10kA TYPE C N -60%
10 mẫu
Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H A9F84106 -39%
330,000 VND
201,300 VND

Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 -40%
594,000 VND
356,400 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 40/50/63A

Auxiliary switch: AX for BKN AX for BKN -25%
168,000 VND
126,000 VND

Auxiliary switch: AX for BKN

Auxiliary switch: AX for BKN-b AX for BKN-b -25%
199,000 VND
149,250 VND

Auxiliary switch: AX for BKN-b

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A-63A 10KA BKN-b 4P -25%
588,000 VND
441,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6-63A 6KA BKN 4P -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 10KA BKN-b 1P -25%
112,000 VND
84,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 10KA BKN-b 2P -25%
245,000 VND
183,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 10KA BKN-b 3P -25%
395,000 VND
296,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6-63A 6KA BKN 3P -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6-63A 6KA BKN 2P -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6-63A 6KA BKN 1P -25%
9 mẫu
MCCB 2P 6-30A 1.5KA có vỏ BS32c W/C -25%
104,000 VND
78,000 VND

MCCB 2P 6-30A 1.5KA có vỏ

5 mẫu
RCCB 2P 300mA -50%
1,411,000 VND
705,500 VND

RCCB 2P 300mA

8 mẫu
MCB 4P 10kA -60%
879,000 VND
351,600 VND

MCB 4P 10kA

12 mẫu
MCB 3P 10kA -60%
673,000 VND
269,200 VND

MCB 3P 10kA

12 mẫu
MCB 2P 10kA -60%
468,000 VND
187,200 VND

MCB 2P 10kA

13 mẫu
MCB 1P+N 10kA -60%
458,000 VND
183,200 VND

MCB 1P+N 10kA

11 mẫu
MCB 1P 10kA -60%
192,000 VND
76,800 VND

MCB 1P 10kA

14 mẫu
MCB 4P 4.5kA -60%
606,000 VND
242,400 VND

MCB 4P 4.5kA

9 mẫu
MCB 3P 4.5kA -60%
461,000 VND
184,400 VND

MCB 3P 4.5kA

9 mẫu