MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V,C curve EZ9F34206 -40%
245,300 VND
147,180 VND

Easy9 MCB 2P, 4.5kA, 230V,C curve 6A-63A

9 mẫu
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P RA1xx -25%
6 mẫu
Aptomat tép T9 2 cực dòng cắt 10kA-1P RA1xx -25%
2 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P RAT2xx -25%
2 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-2P RAT2xx -25%
5 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P RAT1xx -25%
6 mẫu
Aptomat tép T6 2 cực dòng cắt 6kA-1P RAT1xx -25%
2 mẫu
Acti9 MCB C120H 1P 15kA 230V, C Curve A9N18445 -39%
1,455,300 VND
887,733 VND

Acti9 MCB C120H 1P 15kA 230V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120H 2P 15kA 230V, C Curve A9N18456 -39%
3,003,000 VND
1,831,830 VND

Acti9 MCB C120H 2P 15kA 230V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120H 3P 15kA 400V, C Curve A9N18467 -39%
4,216,300 VND
2,571,943 VND

Acti9 MCB C120H 3P 15kA 400V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120H 4P 15kA 400V, C Curve A9N18478 -39%
5,533,000 VND
3,375,130 VND

Acti9 MCB C120H 4P 15kA 400V, C Curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 4P 10kA 400V, C curve A9N18371 -39%
4,666,200 VND
2,846,382 VND

Acti9 MCB C120N 4P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 2P 10kA 400V, C curve A9N18360 -39%
2,864,400 VND
1,747,284 VND

Acti9 MCB C120N 2P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 1P 10kA 400V, C curve A9N18356 -39%
1,351,900 VND
824,659 VND

Acti9 MCB C120N 1P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 MCB C120N 3P 10kA 400V, C curve A9N18364 -39%
4,008,400 VND
2,445,124 VND

Acti9 MCB C120N 3P 10kA 400V, C curve 63A-125A

4 mẫu
Acti9 iC60L MCB 1P 15kA 230V, C curve A9F94106 -39%
515,900 VND
314,699 VND

Acti9 iC60L MCB 1P 15kA 230V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60L MCB 2P 15kA 230V, C curve A9F94206 -39%
2,120,800 VND
1,293,688 VND

Acti9 iC60L MCB 2P 15kA 230V, C curve

9 mẫu
Acti9 iC60L MCB 3P 15kA 400V, C curve A9F94306 -39%
3,344,000 VND
2,039,840 VND

Acti9 iC60L MCB 3P 15kA 400V, C curve

9 mẫu
Acti9 iC60L MCB 4P 15kA 400V, C curve A9F94406 -39%
4,353,800 VND
2,655,818 VND

Acti9 iC60L MCB 4P 15kA 400V, C curve

9 mẫu
Acti9 iC60H 1P 10kA 230V, C curve A9F84106 -39%
341,000 VND
208,010 VND

Acti9 iC60H 1P 10kA 230V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60H MCB 2P 10kA 230V, C curve A9F84206 -39%
1,178,100 VND
718,641 VND

Acti9 iC60H MCB 2P 10kA 230V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60H MCB 3P 10kA 400V, C curve A9F84306 -39%
1,789,700 VND
1,091,717 VND

Acti9 iC60H MCB 3P 10kA 400V, C curve 6/10/16/20/25/32A

9 mẫu
Acti9 iC60H MCB 4P 10kA 400V, C curve A9F84406 -39%
2,524,500 VND
1,539,945 VND

Acti9 iC60H MCB 4P 10kA 400V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60N MCB 1P 6kA, 230V C curve A9F74106 -39%
192,500 VND
117,425 VND

Acti9 iC60N MCB 1P 6kA, 230V C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60N MCB 2P 6kA 230V C curve A9F74206 -39%
532,400 VND
324,764 VND

Acti9 iC60N MCB 2P 6kA 230V C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60N MCB 3P 6kA 400V C curve A9F74306 -39%
804,100 VND
490,501 VND

Acti9 iC60N MCB 3P 6kA 400V C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iC60N MCB 4P 6kA 400V C curve A9F74406 -39%
1,199,000 VND
731,390 VND

Acti9 iC60N MCB 4P 6kA 400V C curve 6A-63A

9 mẫu
Acti9 iK60N 4P 6kA 400V C curve A9K244●● -42%
1,144,000 VND
663,520 VND

Acti9 iK60N 4P 6kA 400V C curve 6-63A

9 mẫu
Acti9 iK60N MCB 3P 6kA 400V C curve A9K243●● -42%
737,000 VND
427,460 VND

Acti9 iK60N MCB 3P 6kA 400V C curve 6-63A

9 mẫu
Acti9 iK60N MCB 2P 6kA 230V C curve A9K272●● -42%
453,200 VND
262,856 VND

Acti9 iK60N MCB 2P 6kA 230V C curve 6-63A

9 mẫu
Acti9 IK60N MCB 1P 6kA 230V C curve A9K271●● -42%
161,700 VND
93,786 VND

Acti9 IK60N MCB 1P 6kA 230V C curve 6-63A

9 mẫu
Easy9 MCB 4P, 4.5kA, 230V, C curve EZ9F34440 -40%
614,900 VND
368,940 VND

Easy9 MCB 4P, 4.5kA, 230V, C curve 40/50/63A

3 mẫu
Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 230V, C curve EZ9F34306 -40%
436,700 VND
262,020 VND

Easy9 MCB 3P, 4.5kA, 230V, C curve 6A-63A

9 mẫu
Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V,C curve EZ9F34106 -40%
85,800 VND
51,480 VND

Easy9 MCB 1P, 4.5kA, 230V,C curve 6A - 63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 1P 24....250 VDC Acti 9- C60H DC A9N61500 -39%
18 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 4021●● LH
95,000 VND
95,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 1P 6A 6A - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 40231● LH
98,000 VND
98,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 1P 6A 6A - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 4021●● LH
269,000 VND
269,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 2P 6A 6 - /63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 40234● LH
529,500 VND
529,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 -30%
5,560,000 VND
3,892,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) 410160-4410167 -30%
4,170,000 VND
2,919,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) 410147-410154 -30%
2,527,000 VND
1,768,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) 410134-410141 -30%
1,474,000 VND
1,031,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 1P 50KA (C10-C63) C10/16/20/25/32/40/50/63

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 3P 25KA (C2-C125) 409778-409790 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB DX3 2P 25KA (C2-C125) 409765-409777 -30%
13 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 419837-419846 -30%
122,760 VND
85,932 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 1P 6kA 6-63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 1P 10000A BIC (C2-C63) 404164-404177 -30%
11 mẫu
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 2P 10000A BIC (C2-C63) 404198-404211 -30%
11 mẫu