MCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao tự động MCB 4P-4.5kA EZ9F34440 40%
592,900 VND
355,740 VND

Cầu dao tự động MCB 4P-4.5kA EZ9F34440 40/50/63A

Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H A9F84106 40%
315,700 VND
189,420 VND

Cầu dao tự động 1P 10kA 230V C curve iC60H A9F84106 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA BH-D6-440 50%
764,000 VND
382,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 40A 6kA BH-D6-440

Cầu dao tự động MCB 2P -4.5KA EZ9F34206 40%
228,800 VND
137,280 VND

Cầu dao tự động MCB 2P -4.5KA EZ9F34206 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 3P  -4.5KA EZ9F34306 40%
413,600 VND
248,160 VND

Cầu dao tự động MCB 3P -4.5KA EZ9F34306 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 1P - 4.5kA EZ9F34106 40%
82,500 VND
49,500 VND

Cầu dao tự động MCB 1P - 4.5kA EZ9F34106 6/10/15/20/25/32/40/50/63A

Shunt for BKN Shunt for BKN 25%
205,000 VND
164,000 VND

Shunt for BKN Shunt for BKN

Alarm switch: AL for BKN-b AL for BKN-b 25%
195,000 VND
156,000 VND

Alarm switch: AL for BKN-b AL for BKN-b

Auxiliary switch: AX for BKN-b AX for BKN-b 25%
195,000 VND
156,000 VND

Auxiliary switch: AX for BKN-b AX for BKN-b

Alarm switch: AL for BKN AL for BKN 25%
165,000 VND
132,000 VND

Alarm switch: AL for BKN AL for BKN

Auxiliary switch: AX for BKN AX for BKN 25%
165,000 VND
123,750 VND

Auxiliary switch: AX for BKN AX for BKN

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10KA BKH 4P 25%
950,000 VND
712,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10KA BKH 4P 80/100/125A

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10KA BKH 1P 25%
214,000 VND
160,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 80A 10KA BKH 1P 80/100/125A

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA BKH 2P 25%
463,000 VND
347,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 80A 10KA BKH 2P 80/100/125A

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A10KA BKH 3P 25%
735,000 VND
551,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 80A10KA BKH 3P 80/100/125A

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10KA BKN-b 4P 25%
588,000 VND
441,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 10KA BKN-b 4P 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 10KA BKN-b 1P 25%
112,000 VND
84,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 10KA BKN-b 1P 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 10KA BKN-b 2P 25%
245,000 VND
183,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 10KA BKN-b 2P 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 10KA BKN-b 3P 25%
395,000 VND
296,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 10KA BKN-b 3P 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6KA BKN 4P 25%
410,000 VND
307,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6KA BKN 4P

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6KA BKN 3P 25%
265,000 VND
198,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 6KA BKN 3P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6KA BKN 2P 25%
168,000 VND
126,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6KA BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6KA BKN 1P 25%
77,000 VND
57,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6KA BKN 1P

MCCB 2P 6A 1.5KA có vỏ BS32c W/C 25%
96,000 VND
72,000 VND

MCCB 2P 6A 1.5KA có vỏ BS32c W/C

MCCB 2P 6A 1.5kA không vỏ BS32c 25%
82,000 VND
61,500 VND

MCCB 2P 6A 1.5kA không vỏ BS32c 6/10/15/30A

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA BBD1061CNV 25%
83,000 VND
62,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6kA BBD1061CNV

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10kA BBD108011C 25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10kA BBD208021C 25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6kA--->10kA BBDxxxxCNV 25%
240,000 VND
180,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6kA--->10kA BBDxxxxCNV 6A/10A/13A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L A9F94206 40%
1,348,600 VND
809,160 VND

Cầu dao tự động MCB 2P-6A 15KA 230V iC60L A9F94206

Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H A9F84206 40%
1,145,100 VND
687,060 VND

Cầu dao tự động MCB 2P 10KA 230V iC60H A9F84206 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L A9F94106 40%
499,400 VND
299,640 VND

Cầu dao tự động MCB 1P 15kA 230V C curve iC60L A9F94106 6/10/16/20/32/63A 15KA 230V

Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V A9N18364 40%
3,426,500 VND
2,055,900 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 3P 10kA 220V A9N18364 63/82/100/125A

Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V A9N18356 40%
1,040,600 VND
624,360 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 1P 10kA 230V A9N18356 63/80/100/125A

Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V A9N18371 40%
4,402,200 VND
2,641,320 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V A9N18371 63/80/100/125A

1 đến 35 trong 264 records