CB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ ngắt mạch an toàn BSxxxxxTV 30%
80,000 VND
56,000 VND

Bộ ngắt mạch an toàn BSxxxxxTV 6/10/15/20/30/40A

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ - ...15kW GZ1Exx 40%
844,800 VND
506,880 VND

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ - ...15kW GZ1Exx

Liên động cơ khi dùng cho LC1E06...E65 LAEM1 40%
78,100 VND
46,860 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E06...E65 LAEM1

Liên động cơ khi dùng cho LC1E80...E95 LAEM4 40%
176,000 VND
105,600 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E80...E95 LAEM4

Liên động cơ khi dùng cho LC1E120/ E160 LAEM5 40%
701,800 VND
421,080 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E120/ E160 LAEM5

Liên động cơ khi dùng cho LC1E300, E400,E500 LAEM7 40%
988,900 VND
593,340 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E300, E400,E500 LAEM7

Liên động cơ khi dùng cho LC1E630 LAEM8 40%
11,670,100 VND
7,002,060 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E630 LAEM8

Liên động cơ khi dùng cho LC1E200/ E250 LAEM6 40%
704,000 VND
422,400 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E200/ E250 LAEM6

  • 1
1 đến 8 trong 8 records