CB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ -40%
15 mẫu
Bộ ngắt mạch an toàn BSxxxxxTV -30%
82,500 VND
57,750 VND

Bộ ngắt mạch an toàn 6/10/15/20/30/40A

6 mẫu
Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A LH
Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A LH
Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A LH
Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A LH
  • 1-6/6