CB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ -40%
844,800 VND
506,880 VND

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ

15 mẫu
Bộ ngắt mạch an toàn BSxxxxxTV -30%
82,500 VND
57,750 VND

Bộ ngắt mạch an toàn 6/10/15/20/30/40A

6 mẫu
Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A LH
169,000 VND
169,000 VND

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò RCBO-BL68N 30mA BL68N/10A

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A LH
158,000 VND
158,000 VND

Cầu dao an toàn và cắt dòng rò seri 32 30mA TRL32/10A

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A LH
45,800 VND
45,800 VND

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS68N BS68N/2P5A

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A LH
51,000 VND
51,000 VND

Cầu dao an toàn và hộp nổi BS121/5A

  • 1-6/6