CB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ - ...15kW GZ1Exx 35%
820,600 VND
533,390 VND

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GZ - ...15kW GZ1Exx

Liên động cơ khi dùng cho LC1E630 LAEM8 35%
1,133,000 VND
736,450 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E630 LAEM8

Liên động cơ khi dùng cho LC1E300, E400,E500 LAEM7 35%
960,300 VND
624,195 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E300, E400,E500 LAEM7

Liên động cơ khi dùng cho LC1E200...E250 LAEM6 35%
683,100 VND
444,015 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E200...E250 LAEM6

Liên động cơ khi dùng cho LC1E120...E160 LAEM5 35%
680,900 VND
442,585 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E120...E160 LAEM5

Liên động cơ khi dùng cho LC1E80...E95 LAEM4 35%
170,500 VND
110,825 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E80...E95 LAEM4

Liên động cơ khi dùng cho LC1E06...E65 LAEM1 35%
75,900 VND
49,335 VND

Liên động cơ khi dùng cho LC1E06...E65 LAEM1

Bộ ngắt mạch an toàn BS11106TV BS11106TV 30%
80,000 VND
56,000 VND

Bộ ngắt mạch an toàn BS11106TV BS11106TV 6/10/15/20/30/40A

  • 1
1 đến 8 trong 8 sản phẩm