Cáp điện CXV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực CXV, 3 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
19,930 VND
19,930 VND

Cáp điện lực CXV, 3 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 3x1.5/3x2.5/3x4.0/3x6.0/3x10/3x16/3x25/3x35/3x50/3x70

Cáp điện lực hạ thế CXV (3+1 nối đất) CXV (3x2.5+1x1.5 - 3x70+1x50)
Cáp điện lực hạ thế CXV 4x CXV (4x1.5 - 4x70)
24,930 VND
24,930 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 4x CXV (4x1.5 - 4x70)

Cáp điện lực hạ thế CXV 3x CXV(3x1.5 - 3x70)
19,930 VND
19,930 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 3x CXV(3x1.5 - 3x70)

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x1.0
63,920 VND
63,920 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x1.0

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x
15,560 VND
15,560 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV 2x CXV - 2x 2x1.5/2x2.5/2x4.0/2x6.0

Cáp điện lực hạ thế CXV CXV - 1.5 - 300
5,790 VND
5,790 VND

Cáp điện lực hạ thế CXV CXV - 1.5 - 300 CXV (1.5 - 300)

Cáp điện CXV-3xXX+1xYY- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3xXX+1xYY
Cáp điện CXV-XX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC)  CXV-XX
Cáp điện CXV-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-2xXX
Cáp điện CXV-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-3xXX
Cáp điện CXV/DATA-XX 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DATA-xx
Cáp điện CXV-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV-4xXX
Cáp điện CXV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-2xXX
Cáp điện CXV/DSTA-3xXX- 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-3xXX
Cáp điện CXV/DSTA-4xXX - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-4xXX
Cáp điện CXV/DSTA-3xXX+1xYY - 0.6/1kV( Cách điện XLPE, vỏ PVC) CXV/DSTA-3xXX+1xYY
Cáp điện lực CXV, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
5,790 VND
5,790 VND

Cáp điện lực CXV, 1 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 1.5/2.5/4.0/6.0/10/16/25/35/50/70/95/120/150/185/240/300/

Cáp điện lực CXV,  2 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
15,560 VND
15,560 VND

Cáp điện lực CXV, 2 lõi ruột đồng, cách điện XPLE, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 2x1.5/2x2.5/2x4.0/2x6.0/2x10/2x16/2x25/2x35/2x50/2x70

Cáp điện lực CXV, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV
24,930 VND
24,930 VND

Cáp điện lực CXV, 4 lõi ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CXV 4x1.5/4x2.5/4x4.0/4x6.0/4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

  • 1
1 đến 20 trong 20 records