Dây cáp điện

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp Đồng Trần C 120 C 120 -15%
316,630 VND
269,136 VND

Cáp Đồng Trần C 120

Cáp Đồng Trần C 95 C 95 -15%
246,520 VND
209,542 VND

Cáp Đồng Trần C 95

Cáp Đồng Trần C 70 C 70 -15%
181,360 VND
154,156 VND

Cáp Đồng Trần C 70

Cáp Đồng Trần C 50 C 50 -15%
131,080 VND
111,418 VND

Cáp Đồng Trần C 50

Cáp Đồng Trần C 35 C 35 -15%
90,790 VND
77,172 VND

Cáp Đồng Trần C 35

Cáp Đồng Trần C 25 C 25 -15%
64,680 VND
54,978 VND

Cáp Đồng Trần C 25

Cáp Đồng Trần C16 C 16 -15%
41,400 VND
35,190 VND

Cáp Đồng Trần C16 C 16

Cáp Đồng Trần C10 C 10 -15%
26,290 VND
22,347 VND

Cáp Đồng Trần C10 C 10

Dây điện từ Cadivi PEI/AIW (Kg) -15%
56 mẫu
Dây vuông dẹp giáp giấy Cadivi (giấy 0.44 mm) -15%
4 mẫu
Cáp năng lượng mặt trời: DC Solar cable -15%
16 mẫu
Dây đồng trần xoắn Cadivi: C -15%
13 mẫu
Dây thép trần xoắn Cadivi: (GSW hoặc TK) -15%
6 mẫu
Dây nhôm trần xoắn Cadivi: A -15%
9 mẫu
Dây nhôm lõi thép Cadivi: As hoặc (ACSR), TCVN 5064 -15%
14 mẫu
  • 1-15/15