Thiết bị khách sạn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc thẻ , 220V-16A WEB5781WK -30%
1,730,000 VND
1,211,000 VND

Công tắc thẻ , 220V-16A WEB5781WK

Công tắc thẻ khách sạn NCS7001 -30%
Đèn báo "Đừng làm phiền" 220VAC - 10A WEG3032R - 021 -30%
Đèn báo "Xin dọn phòng" 220VAC - 10A WEG3032G - 031 -30%
Ổ cắm dao cạo râu R702GPH -35%
1,220,000 VND
793,000 VND

Ổ cắm dao cạo râu R702GPH

Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt trong phòng R4327CGL -35%
Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt trong phòng R4327GPH -35%
Ổ cắm dao cạo râu R702STT -35%
1,220,000 VND
793,000 VND

Ổ cắm dao cạo râu R702STT

Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt trong phòng R4327STT -35%
Ổ cắm dao cạo râu R702WHI -35%
1,100,000 VND
715,000 VND

Ổ cắm dao cạo râu R702WHI

Công tắc thẻ từ R4324WHI -35%
820,000 VND
533,000 VND

Công tắc thẻ từ R4324WHI

Nút dọn phòng và đừng làm phiền đặt trong phòng R4327WHI -35%
Công tắc thẻ từ 20A CA527WHI -35%
1,140,000 VND
741,000 VND

Công tắc thẻ từ 20A CA527WHI

Đèn LED dẫn đường CA530WHI -35%
175,000 VND
113,750 VND

Đèn LED dẫn đường CA530WHI

Ổ cắm dao cạo râu 15A, 115V/230V CA529WHI -35%
Đèn báo hiển thị 'Dọn phòng' (size 1M) CA902WHI -35%
Đèn báo hiển thị 'Không làm phiền' (size 1M) CA901WHI -35%
Công tắc hiển thị 'Dọn phòng' (size 1M) CA415WHI -35%
Công tắc hiển thị 'Không làm phiền' (size 1M) CA414WHI -35%
  • 1-25/25