Module Tivi và dữ liệu

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Mặt trống 2 gang R3828WHI -35%
55,000 VND
35,750 VND

Mặt trống 2 gang R3828WHI

Mặt trống 1 gang R3827WHI -35%
35,000 VND
22,750 VND

Mặt trống 1 gang R3827WHI

Mặt che 4 Modules R5452WHI -35%
55,000 VND
35,750 VND

Mặt che 4 Modules R5452WHI

Mặt che 2 Modules R5451WHI -35%
45,000 VND
29,250 VND

Mặt che 2 Modules R5451WHI

Mặt che 1 Module R5450WHI -35%
41,000 VND
26,650 VND

Mặt che 1 Module R5450WHI

Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 RX5846WHI -35%
225,000 VND
146,250 VND

Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 RX5846WHI

Ổ điện thoại RJ11 RX5887WHI -35%
120,000 VND
78,000 VND

Ổ điện thoại RJ11 RX5887WHI

Mặt trống 1 Module RX5452WHI -35%
7,000 VND
4,550 VND

Mặt trống 1 Module RX5452WHI

Kết nối tivi 1 Module RX5851WHI -35%
265,000 VND
172,250 VND

Kết nối tivi 1 Module RX5851WHI

Kết nối tivi 2 modules RX5858WHI -35%
80,000 VND
52,000 VND

Kết nối tivi 2 modules RX5858WHI

Kết nối cáp TV R3529WHI -35%
62,000 VND
40,300 VND

Kết nối cáp TV R3529WHI

Kết nối TV/FM R3527WHI -35%
1,050,000 VND
682,500 VND

Kết nối TV/FM R3527WHI

Ổ cắm tivi - truyền hình vệ tinh (size 1M) CA462WHI -35%
16,000 VND
10,400 VND

Ổ cắm tivi - truyền hình vệ tinh (size 1M) CA462WHI

Ổ cắm tivi (size 1M) CA2451WHI -35%
70,000 VND
45,500 VND

Ổ cắm tivi (size 1M) CA2451WHI

Ổ cắm mạng CAT6 (size 1M) CA2493WHI -35%
185,000 VND
120,250 VND

Ổ cắm mạng CAT6 (size 1M) CA2493WHI

Ổ cắm điện thoại (size 1M) CA2492WHI -35%
70,000 VND
45,500 VND

Ổ cắm điện thoại (size 1M) CA2492WHI

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện  thoại 6P4C DU61355HTC-1-A -30%
1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 nút trống DU3-A -30%
773,000 VND
541,100 VND

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 nút trống DU3-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện  thoại 6P4C DU612351HTC-1-A -30%
2 ổ điện thoại 6P4C DU61233HTC-1-A -30%
750,000 VND
525,000 VND

2 ổ điện thoại 6P4C DU61233HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm DU4-A -30%
787,000 VND
550,900 VND

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm DU4-A

1 ổ điện thoại 6P4C 2 datạ RJ45 1 Telephone 6P4C 2 modular jack RJ45 DU6-A -30%
1 ổ cắm có dây nối đất có màng che & 1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 DU81835HTC-1-A -30%
Ổ cắm đơn có nối đất, có màng che DU8102HTC-1 -30%
599,000 VND
419,300 VND

Ổ cắm đơn có nối đất, có màng che DU8102HTC-1

2 ổ điện thoại 6P4C và 1 ổ data RJ45-8P8C -CAT5, 2 telephone jack 6P4C DU5-A -30%
Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 ổ cắm DU1-A -30%
699,000 VND
489,300 VND

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 ổ cắm DU1-A

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 Nút trống DU1-A -30%
685,000 VND
479,500 VND

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 Nút trống DU1-A